НООЛУУРЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХААР ХИЙГДЭЖ БУЙ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

Эх сурвалж: ХХААХҮЯам

bayarotgon | 2019.05.24 17:21


Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын 2.1.3 дахь заалтад ноолуурын түүхий эдийн бүрэн боловсруулалтыг 60 хувьд хүргэх, Засгийн газрын 2018 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ноолуур” хөтөлбөрийн 2.2.3 дахь заалтад ноолуурын бүрэн боловсруулалтын түвшнийг үе шаттай ахиулж, эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспортыг нэмэгдүүлэх, 4.1.6-д угаасан ноолуурын экспортыг багасгах чиглэлээр тарифын болон тарифын бус хязгаарлалт хийх асуудлыг судлан шийдвэрлэх” гэж заасан.

Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд ноолуурын салбарын хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах бодлого боловсруулах ажлын хэсгийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А-105 тоот тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн боловсруулсан бодлогын баримт бичгийг  холбогдох талуудаар хэлэлцүүлэх ажлыг Монголын ноос, ноолуурын холбоотой хамтран зохион байгууллаа.

Тус хэлэлцүүлэгт төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, ноолуурын үйлдвэрлэл эрхлэгчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид, судлаачид оролцлоо.


Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам