Аймаг, дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт явууллаа

Эх сурвалж: ХХААХҮЯам

Bayar-Otgon-admin | 2018.01.23 12:07


    Хүнс, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн банктай хамтран Монгол улсын 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэгт  Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа-2018 авахтай холбогдуулан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулсан.

Сургалтаар төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт баримталж буй бодлого, хууль тогтоомжууд болон 2018-2020 онд аймаг, нийслэлийн дүүргүүдэд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаануудын талаар мэдээлэл өглөө. Мөн Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа авах судалгааны аргачлалыг зааж сургалаа.

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь Монгол улсын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгардаг хүндрэл, бэрхшээл болон бизнесийн хэрэгцээ тодорхойлох, цаашдын чиг хандлагыг тандан судлах, аймаг, сумын түвшинд туршилт судалгаа явуулах; мэдээллийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн анхдагч мэдээллийг цуглуулах, суурь мэдээлэл, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх юм.

Сургалтанд аймгуудийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын ЖДҮ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, нийслэлийн дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын ЖДҮ, үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтнүүд, Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хүнсний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн үйлдвэрлэл инновацийн газрын ЖДҮ, хөнгөн үйлдвэрийн салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.


Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам