Органик хүнсний үйлдвэрлэл

Органик хүнсийг “МАА, газар тариалангийн органик үйлдвэрлэлийн болон цэвэр байгалийн гаралтай Монгол улсын болон олон улсын шаардлага хангасан түүхий эд, бүтээгдэхүүн” гэж “Хүнсний тухай” хуульд тодорхойлсон.

 “Хүнсний тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4-т “Органик хүнстэй холбогдсон харилцааг хуулиар зохицуулна” гэж заасны дагуу Улсын Их Хурлын 2016 оны хаврын ээлжит чуулганы  2016 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар  Органик хүнсний тухай хуулийг баталлаа.
    
Органик хүнсний тухай хуулиар органик  хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэх, органик хүнс, тэжээл, бордоо үйлдвэрлэх, тэдгээрийг баталгаажуулах, худалдах, импортлох, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх, сурталчлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм. 

Байгалийн хувьд харьцангуй цэвэр, унаган төрхөө хадгалсан манай улсын хувьд энэ давуу талаа ашиглан органик хүнсийг бий болгон гадаад, дотоодын зах зээлд гаргах нь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, ногоон эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.

Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ /2016-2017 он/

  • Органик хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, импортлох, борлуулахтай холбогдсон эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;
  • Органик хүнсийг баталгаажуулах, бүртгэх тогтолцоог бий болгох, органик хүнс үйлдвэрлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх;
  • Мал аж ахуй, газар тариалан болон хүнсний үйлдвэр эрхлэгчидэд болон хэрэглэгчдэд  сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах;

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам