Хүнсний хангамж

 

 

2017 оны 09 сарын байдлаар, урьдчилсан дүнгээр дотооддоо нийт мах, махан бүтээгдэхүүн 307,4 мян.тн, шингэн сүү 291 мян.тн, сүүн бүтээгдэхүүн 70,5 мян.тн, гурил 152,5 мян.тн, гурилан бүтээгдэхүүн 36,6 мян.тн, төмс 124,0 мян.тн, хүнсний ногоо 72,3 мян.тн /төмс хүнсний ногоо өнгөрсөн оны ургацын нөөц болон энэ оны эхний ургацын хэмжээг нэгтгэснээр/ жимс жимсгэнэ 1,2 мян.тн, өндөг 4.1 мян.тн, хүнсний тос 1.6 мян.тн-ыг  үйлдвэрлэжээ.

2017 оны эхний 9 сарын байдлаар хүн амын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийн түвшинг импортын хамаарлын түвшинд тооцоход саахар, чихрийн зүйл 59,6% сахар чихрийн зүйлийн түүхий эд 100%,  жимс, жимсгэнэ 92,9 %, хүнсний тос 92,7% төрөл бүрийн будаа 100%, буурцагт ургамал 100% буюу импортын шууд хамааралтай байгаа ба өндөг  49,7%, хүнсний ногооны 43,5%-ийг импортоор хангасан байна.

Хүн амын гол нэрийн 13 хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцэлийг хүснэгтээр:

Монгол улсын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцэл /2016 он эцсийн байдлаар/

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл

Жишсэн нэг хүний жилийн хүнсний хэрэгцээ. кг

Жишсэн хүн амын жилийн хэрэгцээ. мян. тн

Дотоодын үйлдвэрлэл. мян.тн

Импорт. мян.тн

Экспорт. мян.тн

Нийт. хэрэглээ мян.тн

Хангамж. хувь

Хангамжийн дотоодын үйлдвэрлэлд эзлэх. хувь

Хангамжийн импортийн хамаарлын  хувь

1

Мах. махан бүтээгдэхүүн

73.0

184.2

409.9

12.8

10.0

412.7

224.0

99.3

3.1

2

Сүү

54.8

138.3

388.0

0

0

388.0

280.6

100.0

0

3

Сүүн бүтээгдэхүүн

73.0

184.2

90.4

8.1

0.1

98.4

53.4

91.8

8.2

4

Гурил

36.5

92.1

209.7

31.0

0

240.7

261.3

87.1

12.9

5

Гурилан бүтээгдэхүүн

80.3

202.6

44.4

25.6

0.2

69.8

34.4

63.6

36.7

6

Төрөл бүрийн будаа

28.5

71.9

0

31.6

0.5

31.1

43.2

0

101.6

7

Саахар. чихрийн зүйл

8.4

21.2

87.0

139.8

0.7

226.1

1066.6

38.5

61.8

8

Төмс

51.1

129.0

165.3

0.6

0.7

165.2

128.1

100.0

0.4

9

Хүнсний ногоо

73.0

184.2

94.4

56.7

0.0

151.1

82.0

62.5

37.5

10

Жимс. жимсгэнэ

65.7

165.8

1.6

35.7

0.0

37.3

22.5

4.4

95.6

11

Буурцагт ургамал

32.9

83.0

0.0

6.1

0.0

6.1

7.3

0.0

100.0

12

Өндөг

6.9

17.4

5.4

3.8

0.0

9.2

52.8

58.7

41.3

13

Хүнсний тос

9.1

23.0

0.7

27.8

0.3

28.2

122.8

2.5

98.6

 

Монгол улсын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцэл /2017 оны 09 сарын байдлаар/

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл

Жишсэн нэг хүний 9 сарын хүнсний хэрэгцээ. кг

Жишсэн хүн амын 9 сарын хэрэгцээ. мян. тн

Дотоодын үйлдвэрлэл. мян.тн
/*урьдчилсан тооцоо/

Импорт. мян.тн

Экспорт. мян.тн

Нийт. хэрэглээ мян.тн

Хангамж. хувь

Хангамжийн дотоодын үйлдвэрлэлд эзлэх. хувь

Хангамжийн импортийн хамаарлын хувь

1

Мах. махан бүтээгдэхүүн

54.8

140.8

307.4

11.6

16.3

302.7

215.0

101.6

3.8

2

Сүү

41.1

105.7

291.0

0

0.0

291.0

275.3

100.0

0.0

3

Сүүн бүтээгдэхүүн

54.8

140.8

70.5

8.1

0.2

78.4

55.7

89.9

10.3

4

Гурил

27.4

70.4

152.5

0.9

0.1

153.3

217.8

99.5

0.6

5

Гурилан бүтээгдэхүүн

60.2

154.9

36.6

18.8

0.1

55.3

35.7

66.2

34.0

6

Төрөл бүрийн будаа

21.4

55.0

0.0

26.1

0.0

26.1

47.5

0.0

100.0

7

Саахар. чихрийн зүйл

6.3

16.2

78.9

115.1

0.9

193.1

1192.0

40.9

59.6

8

Төмс

38.3

98.5

124.0

0.4

0.6

123.8

125.6

100.2

0.3

9

Хүнсний ногоо

54.8

140.8

70.8

54.1

0.6

124.3

88.3

57.0

43.5

10

Жимс. жимсгэнэ

49.3

126.7

1.2

16.0

0.0

17.2

13.6

7.1

92.9

11

Буурцагт ургамал

24.7

63.4

0.0

3.8

0.0

3.8

6.0

0.0

100.0

12

Өндөг

5.2

13.3

4.1

4

0.0

8.1

60.5

50.3

49.7

13

Хүнсний тос

6.8

17.5

1.6

20.3

0.0

21.9

124.8

7.3

92.7

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам