Мод, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл

1. Өнөөгийн байдал

Одоо 21 аймаг, нийслэлд 450 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага /+200 гаруй ХЭАА/, мод бэлтгэл, ойн цэвэрлэгээ, мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 5.0  мянга орчим ажиллагсадтайгаар боловсруулах аж  үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний 3-4 %-ийг үйлдвэрлэж байна.

Үйлдвэрлэлийн чиглэл: Мод бэлтгэл, зүсмэл материал, модон бэлдэц, мебель тавилга, зөөлөн тавилга, модон байшин, барилгын модон хийц, гэрийн мод, хөгжмийн зэмсэг, модон тоглоом, бэлэг дурсгал, шахмал түлш, 

Мод, модон бүтээгдэхүүн, тавилгын 45 орчим хувийг дотооддоо 55 орчим хувийг импортоор авч байна.

Засгийн газрын 2016 оны 185 дугаар тогтоолоор импортын гаалийн албан татварын
хувь, хэмжээг нэмэгдүүлсэн мод, модон бүтээгдэхүүн, тавилга:

Үндэсний код Барааны бичиглэл Мөрдөж байсан
татварын
хувь хэмжээ
Албан татварыг
нэмэгдүүлсэн
хувь, хэмжээ
44.12.94.00 Блокон хавтан, давхарлаж наасан хавтан, савхалсан хавтан /Цул модон хавтан/ 5% 10%
44.18.20.10 Хаалга 5% 20%
44.18.20.20 Хаалганы хүрээ, босго 5% 20%
9403.30.00 Албан газрын зориулалттай модон тавилга 5% 20%
9403.40.00 Гал тогооны өрөөний зориулалттай модон тавилга 5% 20%
9403.50.00 Унтлагын өрөөний зориулалттай модон тавилга 5% 20%
9403.60.00 Бусад модон тавилга 5% 20%

2.  Мод, модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн салбарт мөрдөж байгаа эрх зүйн баримт бичгүүд

3. Модон түүхий эдийн нөөц, ашиглалт, хэрэгцээ

Сүүлийн 10 жил буюу 2003-2012 онд 503.8-837.0 мянган шоометр, жилд дунджаар 666,7 мянган шоометр модны зөвшөөрөл албан ёсоор олгож байсан. Үүний 39.9-235.1 мянган шоометр буюу дунджаар 14.2% нь хэрэглээний мод, 427.8-702,3 мянган шоометр буюу дунджаар 85.8% нь түлээний мод байна. Харин модны бодит хэрэгцээ 3.1 сая м3,  үүнээс хэрэглээний мод 1.04 сая м3 буюу 33.7%, түлээний мод 2.06 сая м3 буюу 66.3% байна.

4. Мод, модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн ойрын болон дунд хугацааны стратеги зорилт:

  • Модон түүхий эдийн импортыг нэмэгдүүлж дотоодын  хэрэгцээний 30 %-ийг импортын модоор хангах,
  • Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ойн хоёрдогч түүхий эдээр шахмал хавтан /МДФ, ДСП,WPC/, шахмал түлш үйлдвэрлэж, ойн  хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах,
  • Ашиглалтын ойн нөөц бүхий бүс нутагт ойн төв зам барьж байгуулах,
  • Үйлдвэрүүдийг хорших, төрөлжих зэргээр ажлын уялдааг сайжруулах,
  • Дотоодын модон бүтээгдэхүүний  хэрэгцээний  70 хувийг дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнээр хангах,  
  • Наамал дүнз, модон байшин, цул модон хавтан, гэр, тавилга, тоглоом үйлдвэрлэж экспортлох,
  • Салбарт ажиллагсадын тогтвортой байдлыг хангаж үйлдвэрлэлийн өртгийг бууруулах,
  • Нарийн мэргэжлийн инженер техникийн ажилтныг сургах, тухайн салбартаа тогтвортой ажиллах тогтолцоог бий болгох,
Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам