Сав баглаа боодол

Тулгамдсан асуудал

  • Кластераар хөгжүүлэх
  • Хүнсний зориулалтын бус эрүүл мэндийн нөлөөлөл, зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх
  • Сав, баглаа боодлын дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль, эрх зүйн орчныг тодорхой болгох
  • Импортын ижил төстэй бараа, бүтээгдэхүүнээс хамгаалах
  • Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

Шийдэх асуудал:
1. Сав, баглаа боодлыг чанартай, өнгө үзэмжтэй  үйлдвэрлэж ,зориулалтын сав баглаа боодолын стандартыг бий болгох
2. Уламжлалт болон нийлэг сав баглаа боодлын материалд физик, хими, микробиологийн шинжилгээ хийх лаборатори байгуулах
3. Хүнсний бүтээгдэхүүний болон, түүхий эдийн аюулгүй байдал, дахин боловсруултанд үйлдвэрүүдийн технологи ажиллагаанд тавих техник, эрх зүйн зохицуулалт, бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах.
4. Судалгаагаар нийслэлээс бусад орон нутагт сав, баглаа боодол үйлдвэрлэгчдийг санхүү татварын бодлогоор дэмжих
5. “Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах
6. Экологид ээлтэй сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжих.

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам