Сонгон шалгаруулалт

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Сүүний чиглэлийн 600 үнээ бүхий эрчимжсэн цогцолбор аж ахуй байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалтын урилгыг энд дарж, чадавхийн мэдээлэл ирүүлэх баримт бичгийг жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү. 2020-03-13 2020-03-27
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /Хуурай сүү, Хүнсний улаанбуудай/ 2020-02-21 2020-03-06
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /Хүнсний улаанбуудай / 2020-02-21 2020-03-06
2020 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-01-30 2020-02-17

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-12-31 2019-01-13
2019 оны 12 дугаар сард экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-12-02 2019-12-12
2019 оны 12 дугаар сард импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-11-22 2019-12-04
2019 онд экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт 2019-09-04 2019-09-13
Tүрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар 2019-07-02 2019-07-18
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-18 2019-04-26
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-12 2019-03-21
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үхэр болон адууны мах/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үрийн улаанбуудай, улаанбуудайн гурил, үхрийн мах, хуурай сүү, шингэн сүү/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01

 

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам