Төсөв, санхүү

1. Салбарын төсөв

2. Салбарын төсвийн төсөл

3. Салбарын тодотгосон төсөв

4. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл

5. Салбарын санхүүгийн тайлан

6. Салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

6. Яамны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

7. Яамны орлогын жагсаалт

8. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл сараар

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

 

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам