Төсөв, санхүү

1. Салбарын төсөв

2. Салбарын төсвийн төсөл

3. Салбарын тодотгосон төсөв

4. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл

5. Салбарын санхүүгийн тайлан

6. Салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

6. Яамны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

7. Яамны орлогын жагсаалт

8. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл сараар

  • 2018 оны 02 дугаар сарын байдлаар
  • 2018 оны 01 дүгээр сарын байдлаар

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

 

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам