Дотоод аудит

Дотоод аудитын төлөвлөгөө

2017 он

 

Дотоод аудитын 2016 онд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж

Мал хамгаалах санд хийсэн дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай
Хөдөө аж ахуйн халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаанд хийсэн дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай 
Дархан-Уул аймаг дахь “Үр тариа хадгалах 36.0 мянган тонн багтаамжтай, төмөр бетон хийцтэй элеватор” худалдан авах үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцсэн тухай
Нийслэлийн мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

 

Дотоод аудитын 2015 онд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж

Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам