Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2019 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 2019 оны 2 дугаар сард худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг энд дарж, нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү. 

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэх 2016-06-26 2019-07-03
Монголын бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлын биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа 2019-06-25 2019-07-03
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-06-24 2019-07-03
Мал угаалгын зөөврийн ванн худалдан авах 2019-06-24 2019-07-08
Төмсний шинэ сортын супер элит үр үйлдвэрлэх, вирусгүй бичил булцуун үрээр дотоодын хэрэгцээг хангах 2019-06-19 2019-07-03
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ 2019-06-17 2019-06-26
Тариалангийн төвийн бүсэд усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2019-06-14 2019-07-08
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэх 2019-06-12 2019-06-21
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-06-12 2019-06-20
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-06-12 2019-06-20
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх 2019-06-03 2019-06-12
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д үерийн уснаас хамгаалах, хөрсний усны түвшинг доошлуулах нэмэлт зураг төсөл хийх 2019-06-03 2019-06-12
Монголын бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлын биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа 2019-05-27 2019-06-04
Тариалангийн төвийн бүсэд усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2019-05-24 2019-05-31
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх 2019-05-20 2016-05-29
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д үерийн уснаас хамгаалах, хөрсний усны түвшинг доошлуулах нэмэлт зураг төсөл хийх 2019-05-20 2019-05-29
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2019-05-15 2016-06-14
Бэлчээрт уст цэг тогтоох хайгуулын судалгаа 2019-05-15 2019-06-17
Жимс жимсгэний сортын суулгац, үржүүлэх 2019-05-15 2019-06-14
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2019-05-14 2019-06-13
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2019-05-08 2019-06-10
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2019-05-06 2019-06-06
Бруцеллёз өвчний эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2019-04-30 2019-05-31
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2019-04-30 2019-05-31
"Загвар хоршоо" байгуулах судалгаа хийх 2019-04-15 2019-04-24
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2019-04-05 2019-04-19
Ил талбайн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2019-04-05 2019-05-06
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2019-04-02 2019-04-17
Бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2019-04-02 2019-05-02
Бусад тендерийн урилга
Tүрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар 2019-07-02 2019-07-18
Төслийн дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн систем нийлүүлэх тендер 2019-06-10 2019-07-16
Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр, Сэргэлэн, Халхгол сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2019-06-06 2019-07-08
Архангай аймгийн Хайрхан сум, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт, Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан сум, Хэнтий аймгийн Норовлин суманд тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хашааны хамт шинээр барих ажил 2019-5-20 2019-06-20
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинээр боловсруулах болон өмнө нь хийгдсэн төлөвлөгөөнд тодотгол хийх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2019-04-29 2019-05-10
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-18 2019-04-26
Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад хэрэгжүүлж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” нэмэлт санхүүжилт төслийн “Бизнесийн орчинг сайжруулах, нич бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх” бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд нэмүү өртгийн сүлжээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хувь хүнийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу чадварын аргаар сонгон шалгаруулах тендер 2019-04-05 2019-04-18
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Дундговь, Өвөрхангай, Архангай аймгуудаас төсөлд хамрагдсан сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2019-04-03 2019-05-07
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд ашиглах багаж нийлүүлэх тендер 2019-04-03 2019-05-07
Автомашин нийлүүлэх тендер /IFAD/ 2019-03-21 2019-04-22
“Атар - 60” газар тариалангийн салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Тариаланчид дуулж байна” нэвтрүүлэг бэлгэх арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгох 2019-03-20 2019-04-01
Дэлхийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжих "Xөдөө аж ахуйн маркетинг, өрсөлдөх чадварын төсөл"-ийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтад ороцлох урилга 2019-03-18 2019-03-25
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-12 2019-03-21
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үхэр болон адууны мах/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үрийн улаанбуудай, улаанбуудайн гурил, үхрийн мах, хуурай сүү, шингэн сүү/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2018 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2018 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Сүүний салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 2018-09-27 2018-10-29
Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2018-09-24 2018-10-24
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр /Дорнод, Баяндун, Баянтүмэн, Баян-Уул, Хэрлэн, Цагаан-Овоо, Чулуунхороот сум/ 2018-09-24 2018-10-24
Мал эмнэлгүүдийн нян судлалын лабораториудын тоног төхөөрөмж 2018-09-12 2018-09-26
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга /Говьсүмбэр, Дорноговь, Боржигон-эко төсөл/ 2018-09-12 2018-10-12
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга 2018-08-29 2018-09-27
Сүүний салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 2018-08-22 2018-09-24
Малын удмын сангийн цогцолборын үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмж 2018-08-16 2018-09-17
Арьс шир, ноос ноолууран түүхий эдийн бэлтгэл, орон нутагт тордолтын цэг байгуулах, тээвэрлэлт, үндэсний үйлдвэрт тогтвортой нийлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, тээвэр ложистикийн чиглэлээр судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах 2018-07-25 2018-07-30
Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж 2018-07-17 2018-08-20
Үржлийн сарлаг үхэр худалдан авах 2018-07-16 2018-08-15
ХХААХҮЯамны барилгын болон гадна талбайн засвар 2018-06-07 2018-07-06
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2018-05-31 2018-07-02
Хүнсний ногооны зоорь /Ховд, Жаргалант сум/ 2018-05-31 2018-07-02
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2018-05-31 2018-07-02
Отрын бүс нутагт тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хамгаалалтын хашаа 2018-05-30 2018-06-29
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах 2018-05-30 2018-07-02
Тариалангийн талбайг хашаажуулах арга хэмжээ 2018-05-28 2018-06-28
Шинэ хөдөө төсөл, жимс, жимсгэнэ, малын үржил /Булган/ 2018-05-28 2018-06-28
Мал угаалгын ванн 2018-05-25 2018-06-26
Малын эрүүл баталгаатай сүргээс мал мах бэлтгэх, гарал үүслийг мөрдөн мөшгөх тогтолцоог бий болгох туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх 2018-05-25 2018-06-25
Хүүхдийн сүүний үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ 2018-05-17 2018-05-24
Орон нутгийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн тусгай үйлчилгээний автомашин 2018-05-09 2018-06-11
Бруцеллёз өвчний эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2018-05-08 2018-06-08
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдаж авах 2018-05-03 2018-05-18
Улаанбаатар хотод байгуулах төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ 2018-05-01 2018-05-30
Мал эмнэлгүүдийн нян судлалын лабораториудын тоног төхөөрөмж 2018-04-30 2018-05-28
Салбарын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх 2018-04-30 2018-05-08
Газар тариалангийн талбайд ойн зурвас байгуулах ТЭЗҮ 2018-04-19 2018-04-30
Монгол Улсад чихрийн манжин тариалах боломжийг судлах, элсэн чихрийн үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ 2018-04-18 2018-04-26
Малын удмын сангийн цогцолборын үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмж 2018-04-11 2018-05-14
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2018-04-06 2018-05-07
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2018-04-04 2018-05-04
Эрүүл мэндэд чиглэсэн импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн ТЭЗҮ 2018-04-02 2018-04-11
Цэвэр өсгөвөрийн хөрөнгө үйлдвэрлэх ТЭЗҮ 2018-04-02 2018-04-11
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2018-03-22 2018-04-23
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах 2018-03-22 2018-04-23
Био бордоо худалдан авах 2018-03-20 2018-04-20
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдаж авах 2018-03-19 2018-04-18
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж нийлүүлэгчийг сонгох 2018-03-12 2018-04-11
Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлд шинэ технологи нэвтрүүлэх 2018-02-27 2016-03-29
Ил талбайн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2018-02-23 2018-03-26
Жимс, жимсгэний суулгац худалдан авах 2018-02-22 2018-03-23
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2018-02-08 2018-03-12
Төмс, хүнсний ногоо, жимсний техникийн шинэчлэл 2018-02-08 2018-03-18
Үрийн агуулах байгуулах ТЭЗҮ 2018-02-08 2018-02-20
Бусад тендерийн урилга
Мал эмнэлгийн яаралтай дуудлага үйлчилгээний автомашин худалдан авах 2018-11-01 2018-11-30
Нийлэг хальсан хүлэмж нийлүүлэх 2018-10-31 2018-11-29
Малын гоц халдварт, халдварт өвчний оношлуур,тандалт шинжилгээний хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэх 2018-10-22 2018-11-21
Дуудлага үйлчилгээний автомашин худалдан авах тендер  2018-10-05 2018-11-05
“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” нэмэлт санхүүжилт төслийн хүрээнд Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын сумдад малчдын бүлгүүдийг байгуулж бэхжүүлэх, хоршоо болгон хөгжүүлэх, бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 2018-10-02 2018-10-12
“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” нэмэлт санхүүжилт төслийн хүрээнд Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын сумдад эмэгтэйчүүдийн бүлэг болон хоршоодыг байгуулж бэхжүүлэх, бичил зээлд хамруулах, зах зээлтэй холбох чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 2018-10-02 2018-10-12
Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад хэрэгжүүлж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” нэмэлт санхүүжилт төслийн суурь судалгаа болон дунд шатны үнэлгээ хийх судалгааны байгууллагыг сонгон шалгаруулах 2018-10-02 2018-10-12
Үндэсний хэмжээнд нэмүү өртгийн сүлжээний судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2018-10-02 2018-10-12
Ойн төв замыг барьж байгуулан хөрөнгө оруулалтыг тухайн ойн сангийн нөөцийн ашиглалтаар шийдвэрлэх  загвар төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2018-10-01 2018-10-10
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2018-09-21 2018-10-22
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсад үржлийн хонь нийлүүлэгчийг сонгох 2018-09-20 2018-10-05
Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын барилгын дотор заслын ажил гүйцэтгэх тендер 2018-09-12 2018-09-19
Малчин лавлах 109 тусгай дугаарын ашиглалтыг хангах зөвлөх үйлчилгээ 2018-09-10 2018-09-17
Мал эмнэлгийн лабораторийн болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын барилгын нэг маягийн зураг, төсөв боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2018-09-06 2018-09-14
Дуудлага үйлчилгээний автомашин худалдан авах тендер 2018-09-03 2018-10-03
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын орон зайн мэдээллийн санд мал аж ахуй, газар тариалангийн мэдээлэл оруулах, боловсруулалт хийх програм хангамж нийлүүлэх 2018-08-31 2018-09-10
Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга, байгууламжийн зураг төсөв, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй  битүүмжилсэн тендер 2018-08-20 2018-10-18
Импортын согтууруулах ундаа, тамхины нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох эрх зүйн орчны судалгаа, журмын төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх, зөвлөх үйлчилгээний тендер 2018-07-25 2018-08-01
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн зээлийн хөрөнгөөр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас  “Бэлчээрийн удирдлага, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерт мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Урилга 1, Урилга 2, Урилга 3, Урилга 4 2018-07-06 2018-07-20
Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлэх төслийн ажлын байранд сонгон шалгаруулах урилга. 2018-07-06 2018-07-16
2018 онд улаанбуудайн гурил, шингэн сүү импортлох зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт 2018-07-05 2018-07-19
Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх 2018-06-25 2018-07-25
Хөдөө аж ахуйн машин, трактор нийлүүлэх тендер /БНПУ-ын  эрх бүхий оролцогчдыг урьж байна/ -ийн урилгыг энд дарж, тендерийн материалыг энд дарж үзнэ үү.
From the Government of Poland toward the financing projects Invitation for Bids Vegetable production and developing value added chain project. Lot: Procurement of agricultural tractors and machineries
2018-06-18 2018-07-04
Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хөдөө аж ахуйн салбарт “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төсөл сонгон шалгаруулах урилга энд дарж, төслийн материалыг энд дарж үзнэ үү.
From the Government of Poland toward the financing projects Invitation for Bids Vegetable production and developing value added chain project. Lot 1: Increasing potato and vegetable storage provision, Lot 2: Establishment of starch producing plant
2018-06-18 2018-07-04
Малын үржлийн аж ахуй эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг  үзүүлэх 2018-05-28 2018-06-28
Зөгий үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах 2018-05-07 2018-06-04
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2018-04-18 2018-04-27
Уурагт таримал тэжээл тариалж тэжээлийн нөөц нэмэгдүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах 2018-04-18 2018-05-07
Органик  хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглахыг зөвшөөрсөн бодисын каталогийг боловсруулж,  хянуулан,  хэвлүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2018-04-02 2018-04-12
Стратегийн болон гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцлийг тооцоолох программ боловсруулах, хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэх зөвлөх үйлчилгээ 2018-04-02 2018-04-12
Төмсний вирусгүй бичил булцуугаар үржүүлсэн элит үр худалдан авах тендер 2018-03-21 2018-04-05
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох хязгаарлагдмал тендер  2017-12-26 20178-01-10

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2017 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2017 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт зарлагдсан 2017 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт зарлагдсан 2017 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж үзнэ үү.
Зарлагдсан худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээнд оролцох хүсэлт гарган тендерийн материал худалдан авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам