Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2018 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2018 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох хязгаарлагдмал тендер  2017-12-26 20178-01-10

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2017 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2017 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.
Зарлагдсан худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээнд оролцох хүсэлт гарган тендерийн материал худалдан авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох хязгаарлагдмал тендер  2017-12-26 20178-01-10
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт /Үхэр болон адууны мах/ 2017-12-7 2017-12-15
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт /Xүнсний улаанбуудай, үрийн улаанбуудай, үхрийн мах, хуурай сүү/  2012-12-7 2017-12-15
Үрийн улаанбуудай нийлүүлэх 2017-11-15 2017-12-15
Өвс, тэжээл импортлох болон дотооддоо үйлдвэрлэн малчид, фермерүүдэд  нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах 2017-11-01 2017-11-10
Мал бордох хорио цээрийн байгууламж бүхий аж ахуй байгуулах  2017-10-17 2017-10-24
Ангус үүлдрийн үхрийг цэврээр нь үржүүлэх 2017-10-16 2017-10-23
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах 2017-10-13 2017-10-23
Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборт биотехнологи-нөхөн үржихүйн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж болон албан тасалгааны тавилга, хэрэгсэл, компьютер, тоног төхөөрөмж  нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2017-10-12 2017-11-12
Малын эмчилгээ, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер 2017-09-22 2017-10-23
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2017-09-08 2017-09-19
Сүү болон сүү-махны, махны чиглэлийн арвин ашиг шимт үхрийн үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-09-06 2017-09-22
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн олон найрлагат бэлдмэл худалдан авах 2017-08-31 2017-09-15
Дорнод аймагт бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2017-08-14 2017-09-14
Малын эмчилгээ, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер 2017-08-14 2017-09-14
Каракуль үүлдрийн хонины үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-07-28 2017-08-11
Хадлангийн иж бүрдэл нийлүүлэх тендер 2017-07-27 2017-08-28
Мал бордох хорио цээрийн байгууламж бүхий аж ахуй байгуулах 2017-07-21 2017-08-19
Сүүний хөргөлтийн танк, цахилгаан хөдөлгөөнт саалтуур худалдан авах тендер 2017-07-20 2017-08-21
Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборт биотехнологи-нөхөн үржихүйн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж болон албан тасалгааны тавилга, хэрэгсэл, компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2017-07-17 2017-08-21
Сүү болон сүү-махны, махны чиглэлийн арвин ашиг шимт үхрийн үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-07-16 2017-08-18
Архи экспортлох боломж, арга зам зөвлөх үйлчилгээ 2017-06-28 2017-07-03
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2017-06-21 2017-07-24
Мал эмнэлгийн мэдээллийг цахимжуулах арга хэмжээг гүйцэтгэх 2017-06-20 2017-06-28
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний вакцин нийлүүлэгчийг сонгох 2017-06-15 2017-06-29
“Үхрийн гүн хөлдөөсөн үр үйлдвэрлэн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгох 2017-06-15 2017-07-17
Үрийн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2017-06-13 2017-07-17
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний вакцин нийлүүлэгчийг сонгох 2017-06-13 2017-06-28
Махны болон сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн  нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн  дэмжлэг үзүүлэх 2017-06-12 2017-07-18
Малын үзлэг, ангилалтын зөөврийн хашааны иж бүрдэл нийлүүлэх тендер 2017-06-12 2017-07-17
Мотоцикл болон эм, биобэлдмэл зөөвөрлөх зориулалттай бага оврын хөргүүр нийлүүлэх тендер 2017-06-12 2017-07-17
“Байгалийн эрсдэлд өртөмтгий аймгуудад уурагт таримал тэжээл тариалж тэжээлийн нөөц нэмэгдүүлэх” төсөл сонгон шалгаруулах 2017-06-06 2017-06-16
Каракуль үүлдрийн хонины  үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-06-02 2017-06-12
Дунд оврын трактор, хүнсний ногооны иж бүрдэл техник” худалдан авах 2017-05-31 2017-06-29
Хадлангийн иж бүрдэл нийлүүлэх тендер 2017-05-24 2017-06-26
Махны чиглэлийн хонины үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-05-24 2017-06-06
Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд үндэсний хэмжээнд хоршоодод үнэлгээ хийх ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2017-05-23 2017-05-31
“Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2017-05-19 2017-05-29
Мал эмнэлгийн яаралтай дуудлагын машин худалдан авах тендер 2017-05-19 2017-06-19
Нийлэг хальсан хүлэмж нийлүүлэх 2017-05-19 2017-06-19
“Стратегийн болон гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний нэгдсэн сангийн бүтэц, загвар, Монгол улсын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцлийг тооцох программ хангамжид тавигдах шаардлагыг боловсруулах”, “Органик хүнсний бүртгэл, хяналт, удирдлагын мэдээллийн сангийн бүтэц, архитектур, програм хангамж, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагыг тодорхойлох” зөвлөх үйлчилгээ 2017-05-17 2017-05-29
Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборын барилгуудын гадна зам, талбай, тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2017-05-15 2017-06-15
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер /Компьютер тоног төхөөрөмж болон зарлан мэдээллэх систем  нийлүүлэх 2 багцтай тендер/ 2017-05-15 2017-06-15
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бэлдмэл, халдвар хамгааллын нэг болон олон удаагийн хувцас худалдан авах 2017-04-25 2017-05-25
Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн хүнсний хангамж, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээ 2017-04-14 2014-04-25
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний вакцин нийлүүлэгчийг сонгох 2017-04-10 2017-05-08
Үр тариа, тэжээлийн таримлын үр үржүүлэх төрөлжсөн аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалт 2017-03-25 2017-04-07
БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөө аж ахуйн техник, усалгааны тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер /eligible and qualified bidders for the procurement of agricultural machineries and irrigation equipments under the “Project on Supporting production of Agricultural products” which will be funded by Soft loan from the Government of People’s Republic of China./  2017-03-22 2017-04-05
“Үйлдвэржилт 21:100  хөтөлбөрийн эдийн засгийн үнэлгээ, төслийн тооцоолол” хийх зөвлөх үйлчилгээ 2017-03-21 2017-03-28
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав, багаж төхөөрөмж худалдан авах 2017-03-17 2017-04-17
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж нийлүүлэгчийг сонгох 2017-03-17 2017-04-17
Автомашин худалдан авах тендер /“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийг удирдах нэгж/ 2017-03-07 2017-04-07
2017 онд экспортлох стратегийн хүнс /үхэр болон адууны мах, улаанбуудайн гурил, хүнсний улаанбуудай/-ний сонгон шалгаруулалт /Сонгон шалгаруулалт хийх Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журам /Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоол/ыг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр зөвлөмжийг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 23 тушаалыг энд дарж үзнэ үү/ 2017-02-23 2017-03-10
2017 онд импортлох стратегийн хүнс /үхрийн мах, хуурай сүү, үрийн улаанбуудай/-ний сонгон шалгаруулалт /Сонгон шалгаруулалт хийх Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журам /Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоол/ыг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр зөвлөмжийг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 23 тушаалыг энд дарж үзнэ үү/ 2017-02-23 2017-03-10
Трактор иж бүрдлийн хамт нийлүүлэх тендер /“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийг удирдах нэгж/ 2017-02-16 2017-02-22
Микробиологийн аргаар үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох тендер 2017-02-02 2017-03-06
Царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис нийлүүлэгчийг сонгох 2017-02-02 2017-03-03
Оёдлын машин нийлүүлэх тендер 2017-01-13 2017-02-13
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэгчийг сонгох  хязгаарлагдмал тендер 2017-01-09 2017-01-24
Малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцооны хувилбарт санал гаргах зөвлөх үйлчилгээ 2017-01-04 2017-01-16

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2016 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт 2016 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт зарлагдсан 2016 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.
Зарлагдсан худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээнд оролцох хүсэлт гарган тендерийн материал худалдан авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Трактор иж бүрдлийн хамт нийлүүлэх тендер 2016-12-06 2017-01-06
Малын зөөврийн хашаа худалдаалдаг аж ахуйн нэгжүүдэд 2016-11-02 2016-11-09
БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд трактор, техник тоног төхөөрөмж, хүлэмж худалдан авах тендер 2016-10-21 2016-11-07
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн олон найрлагат бэлдмэл худалдан авах 2016-07-07 2016-08-08
Хөдөө аж ахуйн мэдээллийн сан байгуулах судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2016-06-10 2016-06-20
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын (НҮБ-ын ХХААБ) Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний импорт, экспортын тойм судалгаа хийх хувь хүмүүс, байгууллагуудыг зөвлөх үйлчилгээ 2016-05-30 2016-06-03
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах арга хэмжээ” зөвлөх үйлчилгээ 2016-05-30 2016-06-08
Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд таримал тэжээл тариалхад хөнгөлөлттэй зээлийн  дэмжлэг үзүүлэх 2016-05-30 2016-07-01
Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн  дэмжлэг үзүүлэх 2016-05-30 2016-07-01
Жимс жимсгэний аж ахуйд дэвшилтэт дуслын усалгааны систем нэвтрүүлэх 2016-05-30 2016-06-28
Монгол улсад барьж, ашиглах өвөл, зуны хүлэмжийн стандарт боловсруулж батлуулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээ 2016-05-30 2016-06-07
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний импорт, экспортын тойм судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2016-05-17 2016-06-30
Хувийн мал эмнэлгийн нэгжид зээлийн дэмжлэг үзүүлэх 2016-05-09 2016-06-10
Малын үржлийн ажил, үйлчилгээ явуулж байгаа хувийн хэвшлийн  хуулийн этгээдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх 2016-05-09 2016-06-09
Төмсний бичил булцуун үр үржүүлж, элит үр нийлүүлэх  2016-05-04 2016-05-20
Тоног төхөөрөмж, албан тасалгааны тавилга нийлүүлэх 2016-05-03 2016-05-17
Архангай, Булган, Говь-Алтай, Хэнтий аймгуудаас төсөлд хамрагдсан сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2016-04-23 2016-05-23
“Сайн чанарын тэжээлийн үр бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх” төсөл сонгон шалгаруулах 2016-04-20 2016-05-05
“Гахайн цогцолбор аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх” төсөл сонгон шалгаруулах 2016-04-20 2016-05-05
Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум, Говь-Алтай аймгийн Шарга суманд тэжээлийн агуулах барих ажил 2016-04-12 2016-05-12
Хөдөө аж ахуйн бүсчилсэн хөгжлийн судалгааг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2016-04-08 2016-04-19
Гоц халдварт шүлхий өвчний вакцин худалдан авах 2016-04-07 2016-04-22
Мах боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2016-04-04 2016-04-13
Төмс, хүнсний ногооны хадгалалт, борлуулалтын сүлжээний менежментийн загвар бүтэц бий болгох төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээ 2016-03-22 2016-04-04
Тоо хэмжээний санал авах урилга 2016-03-21 2016-03-31
Хөдөө аж ахуйн маркетинг төслийн 15 сумын Мал эмнэлэг, үржлийн нэгж, тасгийн үйлчилгээнд мотоцикл нийлүүлэх гэрээ 2016-03-17 2016-04-18
Малын зөөврийн хашаа нийлүүлэх гэрээ 2016-03-17 2016-04-18
2016 онд хуурай сүү, үхрийн мах импортлох зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт 2016-03-16 2016-03-25
Мах хөтөлбөрт оролцогч аж ахуйн нэгжид зээлийн дэмжлэг үзүүлэх 2016-02-25 2016-03-07
Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул, Цэцэрлэг сумдад инженерийн хийцтэй хоёр худаг шинээр барьж байгуулах, тэдгээрийг цэвдэгийн хөлдөлтөөс хамгаалах зориулалттай нарны эрчим хүчээр ажиллах ус өргүүрээр тоноглох ажил 2016-02-23 2016-03-23
Архангай, Булган, Говь-Алтай, Хэнтий аймгуудаас төсөлд хамрагдсан сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2016-02-23 2016-03-23
Хөдөө аж ахуйн маркетинг төслийн 15 сумын Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээнд автомашин нийлүүлүүлэx  2016-02-17  2016-03-18 
Мал эмнэлгийн оффисийн тоног төхөөрөмж нийлүүлүүлэх 2016-02-17 2016-03-18 
Мал эмнэлгийн лаборатори, малын үржлийн багаж хэрэгсэл нийлүүлүүлэх 2016-02-17 2016-03-18
Монгол Улсын мах махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгуулах мах боловсруулах жишиг үйлдвэрийн эдийн засгийн үр ашгийн суурь судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2016-02-04 2016-02-18
Царцаатай тэмцэх ажилдшаардагдах ургамал хамгааллын бодис нийлүүлэгчийг сонгох хязгаарлдагмал тендер 2016-02-03 2016-02-24
Микробиологийн аргаар үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох хязгаарлагдмал тендер 2016-02-03 2016-02-24
Трактор иж бүрдлийн хамт нийлүүлэх тендер 2016-01-25 2016-02-25
2016 оны хэрэгцээт үрийн улаанбуудайг нэг цонхны бодлогын дагуу импортлох зөвшөөрөл олгох тухай 2016-01-08 2016-01-15

 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2015 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт 2015 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт зарлагдсан 2015 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү. 


Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2014 онд зарласан тендерийн урилга

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт зарлагдсан 2014 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг  энд дарж үзнэ үү. 
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт  2014 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 

 

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам