Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2019 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 2019 оны 2 дугаар сард худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг энд дарж, нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү. 

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж 2019-11-12 2019-11-26
Ойн замыг ойн сангийн нөөц ашиглалтаар шийдвэрлэх загвар төсөл боловсруулах 2019-10-30 2019-11-08
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахимжуулах 2019-10-29 2019-11-06
Жимс жимсгэний суулгац үржүүлгийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 2019-10-17 2019-11-15
Газрын доорхи усны хайгуул судалгааны ажил хийх 2019-10-10 2019-10-25
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах 2019-10-08 2019-10-15
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж 2019-09-25 2019-10-25
Ойн замыг ойн сангийн нөөц ашиглалтаар шийдвэрлэх загвар төсөл боловсруулах 2019-09-24 2019-10-03
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-09-18 2019-09-25
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах 2019-09-18 2019-09-28
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2019-09-09 2019-09-24
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-09-05 2019-09-16
Таван төрлийн малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 2019-09-04 2019-09-11
"Загвар хоршоо" байгуулах судалгаа хийх 2019-09-04 2019-09-11
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сум  2019-08-23 2019-09-23
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сум 2019-08-23 2019-09-23
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Сэлэнгэ аймгийн Хушаат, Зүүнбүрэн сум 2019-08-23 2019-09-23
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Орхон аймгийн Жаргалант сум 2019-08-23 2019-09-23
Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээнд шаардагдах зообагаж хэрэгсэл худалдан авах 2019-08-23 2019-09-23
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2019-08-19 2019-09-19
Загвар ойн зурвас байгуулах 2019-08-13 2019-09-13
Таван төрлийн малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 2019-08-06 2019-09-15
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-07-19 2019-08-16
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-07-18 2019-07-25
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-07-18 2019-07-25
Тариалангийн талбайн хашаа нийлүүлэх /Хэнтий/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хашаа нийлүүлэх /Хэнтий/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хашаа нийлүүлэх /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Увс/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Хөвсгөл/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Төв/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Орхон/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Дорнод/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Дархан-Уул/ 2019-07-10 2019-08-12
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2019-07-08 2019-08-08
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэх 2016-06-26 2019-07-03
Монголын бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлын биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа 2019-06-25 2019-07-03
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-06-24 2019-07-03
Мал угаалгын зөөврийн ванн худалдан авах 2019-06-24 2019-07-08
Төмсний шинэ сортын супер элит үр үйлдвэрлэх, вирусгүй бичил булцуун үрээр дотоодын хэрэгцээг хангах 2019-06-19 2019-07-03
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ 2019-06-17 2019-06-26
Тариалангийн төвийн бүсэд усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2019-06-14 2019-07-08
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэх 2019-06-12 2019-06-21
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-06-12 2019-06-20
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-06-12 2019-06-20
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх 2019-06-03 2019-06-12
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д үерийн уснаас хамгаалах, хөрсний усны түвшинг доошлуулах нэмэлт зураг төсөл хийх 2019-06-03 2019-06-12
Монголын бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлын биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа 2019-05-27 2019-06-04
Тариалангийн төвийн бүсэд усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2019-05-24 2019-05-31
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх 2019-05-20 2016-05-29
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д үерийн уснаас хамгаалах, хөрсний усны түвшинг доошлуулах нэмэлт зураг төсөл хийх 2019-05-20 2019-05-29
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2019-05-15 2016-06-14
Бэлчээрт уст цэг тогтоох хайгуулын судалгаа 2019-05-15 2019-06-17
Жимс жимсгэний сортын суулгац, үржүүлэх 2019-05-15 2019-06-14
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2019-05-14 2019-06-13
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2019-05-08 2019-06-10
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2019-05-06 2019-06-06
Бруцеллёз өвчний эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2019-04-30 2019-05-31
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2019-04-30 2019-05-31
"Загвар хоршоо" байгуулах судалгаа хийх 2019-04-15 2019-04-24
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2019-04-05 2019-04-19
Ил талбайн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2019-04-05 2019-05-06
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2019-04-02 2019-04-17
Бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2019-04-02 2019-05-02
Бусад тендерийн урилга
2019 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаандаа хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх зөвлөх үйлчилгээ 2019-10-18 2019-10-25
Хөдөө аж ахуйн трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2019-09-25 2019-10-25
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Сүү/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Бяслаг/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Жимс, жимсгэнэ/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Хүнсний ногоо/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Ноос/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Чацаргана/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Сүү/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Ноос/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Хүнсний ногоо/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Бяслаг/ 2019-09-17 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Чацаргана/ 2019-09-17 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Жимс, жимсгэнэ/ 2019-09-17 2019-09-30
2019 онд экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт 2019-09-04 2019-09-13
Брэнд бүтээгдэхүүн/сарлагын хөөвөр, тэмээний ноос/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/сүүн/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/чацаргана/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/хүнсний ногоо/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/сүүн/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/чацаргана/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/хүнсний ногоо/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/сарлагын хөөвөр, тэмээний ноос/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/бяслаг/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/жимс, жимсгэнэ/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/бяслаг/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/жимс, жимсгэнэ/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
“Атар газар эзэмшсэн түүхэн 60 жилийн техник, технологийн ололт амжилтын талаар судалгаа хийж өгүүлэл бичих, түүхчилсэн ном бүтээх” зөвлөхийн үйлчилгээ 2019-07-31 2019-08-08
Хэнтий аймгийн Норовлин суманд тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хашааны хамт шинээр барих ажил 2019-07-29 2019-08-29
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд ашиглах багаж нийлүүлэх тендер  2019-07-24 2019-08-27
Tүрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар 2019-07-02 2019-07-18
Төслийн дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн систем нийлүүлэх тендер 2019-06-10 2019-07-16
Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр, Сэргэлэн, Халхгол сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2019-06-06 2019-07-08
Архангай аймгийн Хайрхан сум, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт, Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан сум, Хэнтий аймгийн Норовлин суманд тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хашааны хамт шинээр барих ажил 2019-5-20 2019-06-20
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинээр боловсруулах болон өмнө нь хийгдсэн төлөвлөгөөнд тодотгол хийх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2019-04-29 2019-05-10
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-18 2019-04-26
Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад хэрэгжүүлж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” нэмэлт санхүүжилт төслийн “Бизнесийн орчинг сайжруулах, нич бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх” бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд нэмүү өртгийн сүлжээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хувь хүнийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу чадварын аргаар сонгон шалгаруулах тендер 2019-04-05 2019-04-18
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Дундговь, Өвөрхангай, Архангай аймгуудаас төсөлд хамрагдсан сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2019-04-03 2019-05-07
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд ашиглах багаж нийлүүлэх тендер 2019-04-03 2019-05-07
Автомашин нийлүүлэх тендер /IFAD/ 2019-03-21 2019-04-22
“Атар - 60” газар тариалангийн салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Тариаланчид дуулж байна” нэвтрүүлэг бэлгэх арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгох 2019-03-20 2019-04-01
Дэлхийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжих "Xөдөө аж ахуйн маркетинг, өрсөлдөх чадварын төсөл"-ийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтад ороцлох урилга 2019-03-18 2019-03-25
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-12 2019-03-21
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үхэр болон адууны мах/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үрийн улаанбуудай, улаанбуудайн гурил, үхрийн мах, хуурай сүү, шингэн сүү/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2018 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2018 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

<

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Сүүний салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 2018-09-27 2018-10-29
Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2018-09-24 2018-10-24
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр /Дорнод, Баяндун, Баянтүмэн, Баян-Уул, Хэрлэн, Цагаан-Овоо, Чулуунхороот сум/ 2018-09-24 2018-10-24
Мал эмнэлгүүдийн нян судлалын лабораториудын тоног төхөөрөмж 2018-09-12 2018-09-26
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга /Говьсүмбэр, Дорноговь, Боржигон-эко төсөл/ 2018-09-12 2018-10-12
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга 2018-08-29 2018-09-27
Сүүний салбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 2018-08-22 2018-09-24
Малын удмын сангийн цогцолборын үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмж 2018-08-16 2018-09-17
Арьс шир, ноос ноолууран түүхий эдийн бэлтгэл, орон нутагт тордолтын цэг байгуулах, тээвэрлэлт, үндэсний үйлдвэрт тогтвортой нийлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, тээвэр ложистикийн чиглэлээр судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах 2018-07-25 2018-07-30
Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж 2018-07-17 2018-08-20
Үржлийн сарлаг үхэр худалдан авах 2018-07-16 2018-08-15
ХХААХҮЯамны барилгын болон гадна талбайн засвар 2018-06-07 2018-07-06
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2018-05-31 2018-07-02
Хүнсний ногооны зоорь /Ховд, Жаргалант сум/ 2018-05-31 2018-07-02
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2018-05-31 2018-07-02
Отрын бүс нутагт тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хамгаалалтын хашаа 2018-05-30 2018-06-29
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах 2018-05-30 2018-07-02
Тариалангийн талбайг хашаажуулах арга хэмжээ 2018-05-28 2018-06-28
Шинэ хөдөө төсөл, жимс, жимсгэнэ, малын үржил /Булган/ 2018-05-28 2018-06-28
Мал угаалгын ванн 2018-05-25 2018-06-26
Малын эрүүл баталгаатай сүргээс мал мах бэлтгэх, гарал үүслийг мөрдөн мөшгөх тогтолцоог бий болгох туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх 2018-05-25 2018-06-25
Хүүхдийн сүүний үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ 2018-05-17 2018-05-24
Орон нутгийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн тусгай үйлчилгээний автомашин 2018-05-09 2018-06-11
Бруцеллёз өвчний эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2018-05-08 2018-06-08
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдаж авах 2018-05-03 2018-05-18
Улаанбаатар хотод байгуулах төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ 2018-05-01 2018-05-30
Мал эмнэлгүүдийн нян судлалын лабораториудын тоног төхөөрөмж 2018-04-30 2018-05-28
Салбарын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх 2018-04-30 2018-05-08
Газар тариалангийн талбайд ойн зурвас байгуулах ТЭЗҮ 2018-04-19 2018-04-30
Монгол Улсад чихрийн манжин тариалах боломжийг судлах, элсэн чихрийн үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ 2018-04-18 2018-04-26
Малын удмын сангийн цогцолборын үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмж 2018-04-11 2018-05-14
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2018-04-06 2018-05-07
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2018-04-04 2018-05-04
Эрүүл мэндэд чиглэсэн импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн ТЭЗҮ 2018-04-02 2018-04-11
Цэвэр өсгөвөрийн хөрөнгө үйлдвэрлэх ТЭЗҮ 2018-04-02 2018-04-11
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2018-03-22 2018-04-23
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах 2018-03-22 2018-04-23
Био бордоо худалдан авах 2018-03-20 2018-04-20
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдаж авах 2018-03-19 2018-04-18
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж нийлүүлэгчийг сонгох 2018-03-12 2018-04-11
Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлд шинэ технологи нэвтрүүлэх 2018-02-27 2016-03-29
Ил талбайн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2018-02-23 2018-03-26
Жимс, жимсгэний суулгац худалдан авах 2018-02-22 2018-03-23
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2018-02-08 2018-03-12