Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2018 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2018 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдаж авах 2018-05-03 2018-05-18
Улаанбаатар хотод байгуулах төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ 2018-05-01 2018-05-30
Мал эмнэлгүүдийн нян судлалын лабораториудын тоног төхөөрөмж 2018-04-30 2018-05-28
Салбарын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх 2018-04-30 2018-05-08
Газар тариалангийн талбайд ойн зурвас байгуулах ТЭЗҮ 2018-04-19 2018-04-30
Монгол Улсад чихрийн манжин тариалах боломжийг судлах, элсэн чихрийн үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ 2018-04-18 2018-04-26
Малын удмын сангийн цогцолборын үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмж 2018-04-11 2018-05-14
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2018-04-06 2018-05-07
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2018-04-04 2018-05-04
Эрүүл мэндэд чиглэсэн импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн ТЭЗҮ 2018-04-02 2018-04-11
Цэвэр өсгөвөрийн хөрөнгө үйлдвэрлэх ТЭЗҮ 2018-04-02 2018-04-11
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2018-03-22 2018-04-23
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах 2018-03-22 2018-04-23
Био бордоо худалдан авах 2018-03-20 2018-04-20
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдаж авах 2018-03-19 2018-04-18
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж нийлүүлэгчийг сонгох 2018-03-12 2018-04-11
Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлд шинэ технологи нэвтрүүлэх 2018-02-27 2016-03-29
Ил талбайн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2018-02-23 2018-03-26
Жимс, жимсгэний суулгац худалдан авах 2018-02-22 2018-03-23
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2018-02-08 2018-03-12
Төмс, хүнсний ногоо, жимсний техникийн шинэчлэл 2018-02-08 2018-03-18
Үрийн агуулах байгуулах ТЭЗҮ 2018-02-08 2018-02-20
Бусад тендерийн урилга
Зөгий үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах 2018-05-07 2018-06-04
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2018-04-18 2018-04-27
Уурагт таримал тэжээл тариалж тэжээлийн нөөц нэмэгдүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах 2018-04-18 2018-05-07
Органик  хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглахыг зөвшөөрсөн бодисын каталогийг боловсруулж,  хянуулан,  хэвлүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2018-04-02 2018-04-12
Стратегийн болон гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцлийг тооцоолох программ боловсруулах, хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэх зөвлөх үйлчилгээ 2018-04-02 2018-04-12
Төмсний вирусгүй бичил булцуугаар үржүүлсэн элит үр худалдан авах тендер 2018-03-21 2018-04-05
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох хязгаарлагдмал тендер  2017-12-26 20178-01-10

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2017 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2017 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт зарлагдсан 2017 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт зарлагдсан 2017 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж үзнэ үү.
Зарлагдсан худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээнд оролцох хүсэлт гарган тендерийн материал худалдан авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох хязгаарлагдмал тендер  2017-12-26 20178-01-10
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт /Үхэр болон адууны мах/ 2017-12-7 2017-12-15
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт /Xүнсний улаанбуудай, үрийн улаанбуудай, үхрийн мах, хуурай сүү/  2012-12-7 2017-12-15
Үрийн улаанбуудай нийлүүлэх 2017-11-15 2017-12-15
Өвс, тэжээл импортлох болон дотооддоо үйлдвэрлэн малчид, фермерүүдэд  нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах 2017-11-01 2017-11-10
Мал бордох хорио цээрийн байгууламж бүхий аж ахуй байгуулах  2017-10-17 2017-10-24
Ангус үүлдрийн үхрийг цэврээр нь үржүүлэх 2017-10-16 2017-10-23
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах 2017-10-13 2017-10-23
Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборт биотехнологи-нөхөн үржихүйн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж болон албан тасалгааны тавилга, хэрэгсэл, компьютер, тоног төхөөрөмж  нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2017-10-12 2017-11-12
Малын эмчилгээ, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер 2017-09-22 2017-10-23
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2017-09-08 2017-09-19
Сүү болон сүү-махны, махны чиглэлийн арвин ашиг шимт үхрийн үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-09-06 2017-09-22
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн олон найрлагат бэлдмэл худалдан авах 2017-08-31 2017-09-15
Дорнод аймагт бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2017-08-14 2017-09-14
Малын эмчилгээ, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер 2017-08-14 2017-09-14
Каракуль үүлдрийн хонины үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-07-28 2017-08-11
Хадлангийн иж бүрдэл нийлүүлэх тендер 2017-07-27 2017-08-28
Мал бордох хорио цээрийн байгууламж бүхий аж ахуй байгуулах 2017-07-21 2017-08-19
Сүүний хөргөлтийн танк, цахилгаан хөдөлгөөнт саалтуур худалдан авах тендер 2017-07-20 2017-08-21
Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборт биотехнологи-нөхөн үржихүйн лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж болон албан тасалгааны тавилга, хэрэгсэл, компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2017-07-17 2017-08-21
Сүү болон сүү-махны, махны чиглэлийн арвин ашиг шимт үхрийн үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-07-16 2017-08-18
Архи экспортлох боломж, арга зам зөвлөх үйлчилгээ 2017-06-28 2017-07-03
Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2017-06-21 2017-07-24
Мал эмнэлгийн мэдээллийг цахимжуулах арга хэмжээг гүйцэтгэх 2017-06-20 2017-06-28
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний вакцин нийлүүлэгчийг сонгох 2017-06-15 2017-06-29
“Үхрийн гүн хөлдөөсөн үр үйлдвэрлэн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгох 2017-06-15 2017-07-17
Үрийн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2017-06-13 2017-07-17
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний вакцин нийлүүлэгчийг сонгох 2017-06-13 2017-06-28
Махны болон сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн  нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн  дэмжлэг үзүүлэх 2017-06-12 2017-07-18
Малын үзлэг, ангилалтын зөөврийн хашааны иж бүрдэл нийлүүлэх тендер 2017-06-12 2017-07-17
Мотоцикл болон эм, биобэлдмэл зөөвөрлөх зориулалттай бага оврын хөргүүр нийлүүлэх тендер 2017-06-12 2017-07-17
“Байгалийн эрсдэлд өртөмтгий аймгуудад уурагт таримал тэжээл тариалж тэжээлийн нөөц нэмэгдүүлэх” төсөл сонгон шалгаруулах 2017-06-06 2017-06-16
Каракуль үүлдрийн хонины  үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-06-02 2017-06-12
Дунд оврын трактор, хүнсний ногооны иж бүрдэл техник” худалдан авах 2017-05-31 2017-06-29
Хадлангийн иж бүрдэл нийлүүлэх тендер 2017-05-24 2017-06-26
Махны чиглэлийн хонины үржлийн аж ахуй байгуулах 2017-05-24 2017-06-06
Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд үндэсний хэмжээнд хоршоодод үнэлгээ хийх ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ 2017-05-23 2017-05-31
“Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2017-05-19 2017-05-29
Мал эмнэлгийн яаралтай дуудлагын машин худалдан авах тендер 2017-05-19 2017-06-19
Нийлэг хальсан хүлэмж нийлүүлэх 2017-05-19 2017-06-19
“Стратегийн болон гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний нэгдсэн сангийн бүтэц, загвар, Монгол улсын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцлийг тооцох программ хангамжид тавигдах шаардлагыг боловсруулах”, “Органик хүнсний бүртгэл, хяналт, удирдлагын мэдээллийн сангийн бүтэц, архитектур, програм хангамж, тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагыг тодорхойлох” зөвлөх үйлчилгээ 2017-05-17 2017-05-29
Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборын барилгуудын гадна зам, талбай, тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2017-05-15 2017-06-15
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер /Компьютер тоног төхөөрөмж болон зарлан мэдээллэх систем  нийлүүлэх 2 багцтай тендер/ 2017-05-15 2017-06-15
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бэлдмэл, халдвар хамгааллын нэг болон олон удаагийн хувцас худалдан авах 2017-04-25 2017-05-25
Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн хүнсний хангамж, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээ 2017-04-14 2014-04-25
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний вакцин нийлүүлэгчийг сонгох 2017-04-10 2017-05-08
Үр тариа, тэжээлийн таримлын үр үржүүлэх төрөлжсөн аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалт 2017-03-25 2017-04-07
БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөө аж ахуйн техник, усалгааны тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер /eligible and qualified bidders for the procurement of agricultural machineries and irrigation equipments under the “Project on Supporting production of Agricultural products” which will be funded by Soft loan from the Government of People’s Republic of China./  2017-03-22 2017-04-05
“Үйлдвэржилт 21:100  хөтөлбөрийн эдийн засгийн үнэлгээ, төслийн тооцоолол” хийх зөвлөх үйлчилгээ 2017-03-21 2017-03-28
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав, багаж төхөөрөмж худалдан авах 2017-03-17 2017-04-17
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж нийлүүлэгчийг сонгох 2017-03-17 2017-04-17
Автомашин худалдан авах тендер /“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийг удирдах нэгж/ 2017-03-07 2017-04-07
2017 онд экспортлох стратегийн хүнс /үхэр болон адууны мах, улаанбуудайн гурил, хүнсний улаанбуудай/-ний сонгон шалгаруулалт /Сонгон шалгаруулалт хийх Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журам /Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоол/ыг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр зөвлөмжийг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 23 тушаалыг энд дарж үзнэ үү/ 2017-02-23 2017-03-10
2017 онд импортлох стратегийн хүнс /үхрийн мах, хуурай сүү, үрийн улаанбуудай/-ний сонгон шалгаруулалт /Сонгон шалгаруулалт хийх Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журам /Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоол/ыг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр зөвлөмжийг энд дарж, 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 23 тушаалыг энд дарж үзнэ үү/ 2017-02-23 2017-03-10
Трактор иж бүрдлийн хамт нийлүүлэх тендер /“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийг удирдах нэгж/ 2017-02-16 2017-02-22
Микробиологийн аргаар үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох тендер 2017-02-02 2017-03-06
Царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис нийлүүлэгчийг сонгох 2017-02-02 2017-03-03
Оёдлын машин нийлүүлэх тендер 2017-01-13 2017-02-13
Улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэгчийг сонгох  хязгаарлагдмал тендер 2017-01-09 2017-01-24
Малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцооны хувилбарт санал гаргах зөвлөх үйлчилгээ 2017-01-04 2017-01-16

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2016 онд зарласан тендерийн мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт 2016 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт зарлагдсан 2016 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2015 онд зарласан тендерийн мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт 2015 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт зарлагдсан 2015 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү. 


Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2014 онд зарласан тендерийн мэдээ

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт зарлагдсан 2014 оны худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг  энд дарж үзнэ үү. 
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт  2014 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 

 

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам