Худалдан авах ажиллагаа


Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-09
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-03 2020-04-10
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-02 2020-04-08
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-23 2020-04-22
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2020-03-19 2020-04-20
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал эмнэлгийн эмийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан, хэрэглээний хяналт, зохистой хэрэглээг сайжруулах тогтолцоог бии болгох, малын эмийн заавар боловсруулж, хэвлүүлэх 2020-03-19 2020-03-30
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-04-06
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-03-30
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-03-18 2020-03-27
Бэлчээрт уст цэг тогтоох газар доорх усны геофизикийн хайгуулын ажил 2020-03-18 2020-04-01
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2020-03-16 2020-04-17
Микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2020-03-16 2020-03-31
Зөгийн лабораторид урвалж худалдан авах 2020-03-11 2020-03-19
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-10 2019-03-19
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2020-03-06 2020-04-06
Бусад тендерийн урилга
МААХБЗГ-аас хэрэгжүүлж байгаа TRTA 9775 MON төслийн хүрээнд төсөл хэрэгжиж буй аймгуудад байгаль орчны үнэлгээ хийх 2020-03-09 2020-03-23
Зуны болон өвлийн хүлэмж барих ажил 2020-01-22 2020-02-21
Улсын аварга малчин өрхөд олгох цом үйлдвэрлэн  нийлүүлэх  2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх, улсын аварга саальчин, улсын аварга фермерийн шагналд олгох 79 ширхэг ф-7 хэмжээтэй  чанарын баталгаатай стандартын дагуу хийгдсэн  мөнгөн аяга үйлдвэрлэн  нийлүүлэх  2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга тариаланч, улсын аварга тариаланч хамт олонд шагналд олгох алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга нийлүүлэх 2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын аварга тариаланчийн шагналын дурсгалын цом нийлүүлэх 2020-01-21 2020-01-27
Хөдөө аж ахуйн трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  2020-01-10 2020-02-10
Xэрэглэгчийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2020-01-10 2020-01-22
Аймгийн мал эмнэлгийн газруудад яаралтай дуудлага үйлчилгээнд туулах чадвар сайтай тээврийн хэрэгсэл худалдан авах 2020-01-08 2020-02-10
Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн шуурхай ажил үйлчилгээнд мотоцикл худалдан авах 2020-01-08 2020-02-10

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2019 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. 2019 оны 2 дугаар сард худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг энд дарж, нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү. 

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж 2019-11-12 2019-11-26
Ойн замыг ойн сангийн нөөц ашиглалтаар шийдвэрлэх загвар төсөл боловсруулах 2019-10-30 2019-11-08
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахимжуулах 2019-10-29 2019-11-06
Жимс жимсгэний суулгац үржүүлгийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 2019-10-17 2019-11-15
Газрын доорхи усны хайгуул судалгааны ажил хийх 2019-10-10 2019-10-25
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах 2019-10-08 2019-10-15
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж 2019-09-25 2019-10-25
Ойн замыг ойн сангийн нөөц ашиглалтаар шийдвэрлэх загвар төсөл боловсруулах 2019-09-24 2019-10-03
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-09-18 2019-09-25
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах 2019-09-18 2019-09-28
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2019-09-09 2019-09-24
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-09-05 2019-09-16
Таван төрлийн малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 2019-09-04 2019-09-11
"Загвар хоршоо" байгуулах судалгаа хийх 2019-09-04 2019-09-11
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сум  2019-08-23 2019-09-23
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сум 2019-08-23 2019-09-23
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Сэлэнгэ аймгийн Хушаат, Зүүнбүрэн сум 2019-08-23 2019-09-23
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ Орхон аймгийн Жаргалант сум 2019-08-23 2019-09-23
Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээнд шаардагдах зообагаж хэрэгсэл худалдан авах 2019-08-23 2019-09-23
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2019-08-19 2019-09-19
Загвар ойн зурвас байгуулах 2019-08-13 2019-09-13
Таван төрлийн малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 2019-08-06 2019-09-15
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-07-19 2019-08-16
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-07-18 2019-07-25
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-07-18 2019-07-25
Тариалангийн талбайн хашаа нийлүүлэх /Хэнтий/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хашаа нийлүүлэх /Хэнтий/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хашаа нийлүүлэх /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Увс/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Хөвсгөл/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Сэлэнгэ/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Төв/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Орхон/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Дорнод/ 2019-07-10 2019-08-12
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах арга хэмжээ /Дархан-Уул/ 2019-07-10 2019-08-12
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2019-07-08 2019-08-08
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэх 2016-06-26 2019-07-03
Монголын бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлын биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа 2019-06-25 2019-07-03
Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн судалгаа, аттестачлал хийх 2019-06-24 2019-07-03
Мал угаалгын зөөврийн ванн худалдан авах 2019-06-24 2019-07-08
Төмсний шинэ сортын супер элит үр үйлдвэрлэх, вирусгүй бичил булцуун үрээр дотоодын хэрэгцээг хангах 2019-06-19 2019-07-03
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ, салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгж, ажилчдын талаарх судалгааг нарийвчлан гаргах ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ 2019-06-17 2019-06-26
Тариалангийн төвийн бүсэд усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2019-06-14 2019-07-08
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулж, хэвлүүлэх 2019-06-12 2019-06-21
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-06-12 2019-06-20
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2019-06-12 2019-06-20
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх 2019-06-03 2019-06-12
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д үерийн уснаас хамгаалах, хөрсний усны түвшинг доошлуулах нэмэлт зураг төсөл хийх 2019-06-03 2019-06-12
Монголын бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлын биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа 2019-05-27 2019-06-04
Тариалангийн төвийн бүсэд усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2019-05-24 2019-05-31
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх 2019-05-20 2016-05-29
Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д үерийн уснаас хамгаалах, хөрсний усны түвшинг доошлуулах нэмэлт зураг төсөл хийх 2019-05-20 2019-05-29
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2019-05-15 2016-06-14
Бэлчээрт уст цэг тогтоох хайгуулын судалгаа 2019-05-15 2019-06-17
Жимс жимсгэний сортын суулгац, үржүүлэх 2019-05-15 2019-06-14
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 2019-05-14 2019-06-13
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2019-05-08 2019-06-10
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2019-05-06 2019-06-06
Бруцеллёз өвчний эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2019-04-30 2019-05-31
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2019-04-30 2019-05-31
"Загвар хоршоо" байгуулах судалгаа хийх 2019-04-15 2019-04-24
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2019-04-05 2019-04-19
Ил талбайн хүнсний ногооны үр худалдан авах 2019-04-05 2019-05-06
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2019-04-02 2019-04-17
Бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2019-04-02 2019-05-02
Бусад тендерийн урилга
Мал аж ахуйн эдийн засгийг нэмэгдүүлэх төслийн Байгаль орчин нийгмийн хамгааллын менежментийг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах зар 2019-12-09 2020-01-17
Малчин лавлах мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2019-11-25 2019-12-03
Хөдөө аж ахуйн трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2019-09-25 2019-10-25
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Сүү/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Бяслаг/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Жимс, жимсгэнэ/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Хүнсний ногоо/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Ноос/ 2019-09-18 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа /Чацаргана/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Сүү/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Ноос/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Хүнсний ногоо/ 2019-09-18 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Бяслаг/ 2019-09-17 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Чацаргана/ 2019-09-17 2019-09-30
НӨС-ний шинжилгээ /Жимс, жимсгэнэ/ 2019-09-17 2019-09-30
Брэнд бүтээгдэхүүн/сарлагын хөөвөр, тэмээний ноос/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/сүүн/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/чацаргана/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/хүнсний ногоо/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/сүүн/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/чацаргана/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/хүнсний ногоо/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/сарлагын хөөвөр, тэмээний ноос/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/бяслаг/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Нэмэгдсэн өртгийн сүлжээ/жимс, жимсгэнэ/-ний шинжилгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/бяслаг/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
Брэнд бүтээгдэхүүн/жимс, жимсгэнэ/-ий зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ 2019-08-01 2019-08-14
“Атар газар эзэмшсэн түүхэн 60 жилийн техник, технологийн ололт амжилтын талаар судалгаа хийж өгүүлэл бичих, түүхчилсэн ном бүтээх” зөвлөхийн үйлчилгээ 2019-07-31 2019-08-08
Хэнтий аймгийн Норовлин суманд тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хашааны хамт шинээр барих ажил 2019-07-29 2019-08-29
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд ашиглах багаж нийлүүлэх тендер  2019-07-24 2019-08-27
Төслийн дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн систем нийлүүлэх тендер 2019-06-10 2019-07-16
Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр, Сэргэлэн, Халхгол сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2019-06-06 2019-07-08
Архангай аймгийн Хайрхан сум, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт, Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан сум, Хэнтий аймгийн Норовлин суманд тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, хашааны хамт шинээр барих ажил 2019-5-20 2019-06-20
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинээр боловсруулах болон өмнө нь хийгдсэн төлөвлөгөөнд тодотгол хийх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2019-04-29 2019-05-10
Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад хэрэгжүүлж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” нэмэлт санхүүжилт төслийн “Бизнесийн орчинг сайжруулах, нич бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх” бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд нэмүү өртгийн сүлжээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хувь хүнийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу чадварын аргаар сонгон шалгаруулах тендер 2019-04-05 2019-04-18
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Дундговь, Өвөрхангай, Архангай аймгуудаас төсөлд хамрагдсан сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах ажил 2019-04-03 2019-05-07
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд ашиглах багаж нийлүүлэх тендер 2019-04-03 2019-05-07
Автомашин нийлүүлэх тендер /IFAD/ 2019-03-21 2019-04-22
“Атар - 60” газар тариалангийн салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Тариаланчид дуулж байна” нэвтрүүлэг бэлгэх арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгох 2019-03-20 2019-04-01

 

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2018 онд зарласан тендерийн урилга

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2018 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Төлөвлөгөөнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам