Төлөвлөгөө, тайлан

Яамны үйл ажилагааны төлөвлөгөө

 

Яамны үйл ажиллагааны тайлан

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

               2018 он 
               2017 он
               2016 он
               2015 он
               2014 он
               2013 он

2. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга болон төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хооронд 2016 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн талаар байгуулсан гэрээ

               Архангай аймаг
               Баян-Өлгий аймаг
               Баянхонгор аймаг
               Булган аймаг
               Говь-Алтай аймаг
               Говьсүмбэр аймаг
               Дархан-Уул аймаг
               Дорноговь аймаг
               Дорнод аймаг
               Дундговь аймаг
               Завхан аймаг
               Орхон аймаг
               Өвөрхангай аймаг
               Өмнөговь аймаг 
               Сүхбаатар аймаг
               Сэлэнгэ аймаг
               Төв аймаг
               Увс аймаг
               Ховд аймаг
               Хөвсгөл аймаг
               Хэнтий аймаг

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан
               2016 он 
               2015 он
               2014 он
               2013 он 
               2012 он 

Сарын тайлан

 1. 2018 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 2. 2018 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 3. 2017 оны 12 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 4. 2017 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 5. 2017 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 6. 2017 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 7. 2017 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 8. 2017 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 9. 2017 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 10. 2017 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 11. 2017 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 12. 2017 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 13. 2016 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 14. 2016 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 15. 2016 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 16. 2016 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 17. 2016 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 18. 2016 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 19. 2016 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 20. 2016 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 21. 2016 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 22. 2015 оны 12 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 23. 2015 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 24. 2015 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 25. 2015 оны 9 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 26. 2015 оны 8 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 27. 2015 оны 7 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 28. 2015 оны 6 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 29. 2015 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 30. 2015 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 31. 2015 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 32. 2015 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 33. 2015 оны 1 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан

 

Бусад тайлан

 1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2016 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2015 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 3. Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2014 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 4. Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагаар 2014 онд гүйцэтгүүлсэн ажлууд
Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам