Төсөл, хэлэлцүүлэг

Эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр Санал авах хугацаа Санал авах хаяг
Хөтөч нохойг сургах, түүнийг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.03.22-2017.04.22 Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 403 дугаар өрөө, Утас:263247, email: altangerel34@yahoo.com
Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт батлах тухай журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.03.13-2017.04.13 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 403 тоот, Утас: 51263247, email:   Khurlee_em@yahoo.com 
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын “Хүнс, хөдөө аж ахуйн Ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээ”-г соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2017.02.22-2017.03.22 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2017.02.13-2017.03.13 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Органик хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран баталгаажуулах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Органик хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад баримтлах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Хүнсний бүтээгдэхүүний органик орцын хувь хэмжээг тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Монгол Улсад 2017 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицид, химийн бордооны жагсаалт, хэрэглэх хэмжээний төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2016.12.22-2017.01.22 Энхтайвны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын 9/А байр, 503 тоот, утас 51-263408, 51-264853
Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2016.12.07-2017.01.07 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, 603 дугаар өрөө, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, утас 260709
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2016.12.07-2017.01.07 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, 603 дугаар өрөө, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, утас 260709, 99100535
“Органик үйлвэрлэл эрхлэх зөгийн аж ахуйд тавигдах шаардлагууд” журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.11.22-2016.12.22 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687
Мал аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.11.14-2016.12.14 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687
Органик газар тариалан эрхлэхэд баримтлах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.11.10-2016.12.10 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687
Малын эмийн улсын бүртгэлийн дүрмийн төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.10.20-2016.11.20 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 4 дүгээр давхар, 403 тоот, Утас: 51263247
Пестицид, ургамлын гаралтай химийн нэгдлүүд, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.10.12-2016.11.12 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 503 тоот, Утас: 51-263408
Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.10.05-2016.11.05  Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 403 тоот, Утас: 51263247
Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.05.06-2016.06.06 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Утас: 51260709
Бэлчээрийн хамгаалах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.04.25-2016.04.25 Энхтайваны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын байр 9А, 604 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, утас:261537
Бэлчээрийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.28-2016.04.28 Энхтайваны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын байр 9А, 604 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, утас:261537
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци үндэсний чуулганаас гарах зөвлөмжийн төсөлд санал авч байна. Зөвлөмжийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.25-2016.04.25 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Утас: 51260709
Монгол улсад 2016 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицид, тариалангийн зориулалтаар ашиглаж болох химийн бордоо, мал эмнэлгийн зориулалтаар ашиглаж болох ариутгал, халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.07-2016.04.07 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дугаар байр, 603 тоот өрөө, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 263408, 264853
“Сав, баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөрт санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.01-2016.04.01 өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 603 тоот өрөө, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, утас 51-260709

 

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам