Төсөл, хэлэлцүүлэг

Эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр Санал авах хугацаа Санал авах хаяг
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Хуулийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагаж өөрчлөгдөх хуулиудын төслийг  энд дарж үзнэ үү. 2018.03.23-2018.04.23 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-262913, И-мэйл: gerelzaya@mofa.gov.mn
Хорио цээр тогтоох өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү.  2018.03.21-2018.04-21 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, Цахим хаяг: Ahuhuu@yahoo.com, altangerelh@mofa.gov.mn

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оношлогдсон мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү.

2018.03.21-2018.04-21 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, Цахим хаяг: Ahuhuu@yahoo.com, altangerelh@mofa.gov.mn
Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.21-2018.04.21 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.20-2018.04.20 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 301 тоот, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263787, email: regzedmaa@mofa.gov.mn
Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.19-2018.04.19 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээнд зориулан дээж авах, бэлтгэх, хадгалах, илгээх журам, Мал эмнэлгийн лабораторид оношлох мал амьтны өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.16-2018.04.16 Засгийн газрын 9/Б байр, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү, утас 261601, цахим хаяг: purevkhuu@dvab.gov.mn, С.Цэрэнчимэд, утас 90027009 , цахим хаяг: tserenchimed@scvl.gov.mn.
Ургамлын гадаад, дотоод хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.07-2018.04.07 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: erdenetsetseg@gov.mn, gtsetseg_0912@yahoo.com
Мал эмнэлгийн техникийн ажилтны мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийнн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.06-2018.04.06 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар Д.Эрхэмбаатар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Хүнсний буудайнд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.05-2018.04.05 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: erdenetsetseg@gov.mn, gtsetseg_0912@yahoo.com
Услалтын систем эзэмших, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.05-2018.04.05 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: kyenjye@gmail.com
Таримал ургамлын үр сортын тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү 2018.03.01-2018.04.01 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийн шинэчлэн батлах тухай” УИХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна. Тогтоолын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.02.22-2018.03.22 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709
Баталгаажсан үүлдэр омгийн малын чанар, ашиг шимийн түвшинг тогтоон цөм сүрэг бүрдүүлэх, үржлийн ажлыг мэргэжлийн түвшинд мэргэшсэн шинжээчдийн багаар гүйцэтгүүлэх зорилгоор шинэчлэн боловсруулсан "Мал ангилах заавар"-ын төсөлд санал авч байна. Зааврыг энд дарж үзнэ үү. 2018.02.05-2018.03.05 Засгийн газрын 9/А байр 28а тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261644, И-мэйл:Batsuren@dvab.gov.mn
Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах дүрмийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Улсын бүртгэлд малын эм, эмийн түүхий эд бүртгэх, түргэвчилсэн журмаар бүртгэх, хугацаа төлбөр тогтоох, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн  хэлтэс, сум, дүүргийн мал эмнэлгийн үйлчигээний нэгжийн ажлыг дүгнэж урамшуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээнд баримтлах жишиг үнийн үзүүлэлтийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: suvdaa@mofa.gov.mn
Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 27 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261601, Email: batkhuyag@dvab.gov.mn
Мал, амьтны гоц халдварт өвчнийг яаралтай мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 27 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261601, Email: batkhuyag@dvab.gov.mn
Малын эмчид итгэмжлэл олгох, цуцлах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.16-2018.02.16 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Таримал ургамлын үр сортын тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү 2018.01.04-2018.02.04 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.12.14-2018.01.14 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: Chuya_mn@yahoo.com
Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.12.14-2018.01.14 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: Chuya_mn@yahoo.com
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж авна уу. 2017.12.8-2018.01.8 Засгийн газрын 9/А байр. 6 дугаар давхар 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар. Утас 51-260709, email:  suvdaa@mofa.gov.mn; gunsuvd@gmail.com
2017-2018 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж авна уу. 2017.11.29-2017.12.29 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51-261687, email:  amarjargal@mofa.gov.mn
"Ноолуур" хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.11.24-2017.12.24 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 301 тоот, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263787, email: regzedmaa@mofa.gov.mn
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.11.22-2017.12.22 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51261754, email: sugarbayar@mofa.gov.mn
"Үйлдвэржилт  21:100" үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2017.11.22-2017.12.22 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 304 тоот, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51262887, email: amarjargald@mofa.gov.mn
Тариалангийн талбайд мал, тэжээвэр амьтан орсны улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид учруулсан хохирлыг  тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.11.20-2017.12.20 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.11.08-2017.12.08 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51261962, email: sharmagic@yahoo.com
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү 2017.11.08-2017.12.08 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.10.27-2017.11.27 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51262913, email: munkhtsetseg@mofa.gov.mn
Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.08.04-2017-09-04 Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 403 дугаар өрөө, Утас:263247, email: galaa_amaraa@yahoo.com
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас санхүүжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.04.10-2017.05.10 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан Утас: 51-262913, 51-267887, И-мэйл: odgarig.B@smefund.gov.mn, suvdaa.s@mofa.gov.mn 
Хөтөч нохойг сургах, түүнийг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.03.22-2017.04.22 Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 403 дугаар өрөө, Утас:263247, email: altangerel34@yahoo.com
Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт батлах тухай журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.03.13-2017.04.13 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 403 тоот, Утас: 51263247, email:   Khurlee_em@yahoo.com 
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын “Хүнс, хөдөө аж ахуйн Ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээ”-г соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2017.02.22-2017.03.22 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2017.02.13-2017.03.13 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Органик хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран баталгаажуулах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Органик хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад баримтлах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Хүнсний бүтээгдэхүүний органик орцын хувь хэмжээг тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.01.26-2017.02.26 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com

 

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам