Төсөл, хэлэлцүүлэг

Эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр Санал авах хугацаа Санал авах хаяг
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо, төрлийн талаарх нормативын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.01.10-2019.02.10 Засгийн газрын 9А байр, Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс, 3 давхар 302 тоот, Утас: 51-261537, И-мэйл: trade@mofa.gov.mn
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх зааврын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.26-2019.01.26 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
2019 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай тушаалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.24-2019.01.24 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: sharmagic@yahoo.com 
Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хяналт тавих, үр дүнг мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.20-2019.01.20 Засгийн газрын 9/А байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг, Утас: 51-261644, Email: chuluunchimeg@vet.gov.mn
Төмс, хүнсний ногоог хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.13-2019.01.13 Засгийн газрын 9А байр, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 5 давхар 503 тоот, Утас: 51260709, email: ariunbold@mofa.gov.mn
Тариалангийн газрыг атаршуулсан, атар газрыг эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр хагалсан бол буруутай этгээд нөхөн сэргээж, хохирол тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.07-2019.01.07 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Импортлох согтууруулах ундаа, тамхины нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох, тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.07-2019.01.07 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: chuluuntsetseg@mofa.gov.mn
Ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү.  2018.12.07-2019.01.07 Засгийн газрын 9А байр, 5 давхар 503 тоот, Утас 51-263408, цахим хаяг: erdenetsetseg@mofa.gov.mn, gtsetseg_0912@yahoo.com
“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.30-2018.11.30 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-260709 Email: khishigjargal@mofa.gov.mn
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.23-2018.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Утас: 51-262913 Email: enkhtur@mofa.gov.mn
Хүнсний ногооны шинээр боловсруулах стандартын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.22-2018-11.22 UBH төв, 1513 тоот, “Монгол ногоо төсөл” Хүнсний ногооны мэргэжилтэн Ч.Сувд, Утас: 70008799, Email: ch_suvd@mfard.mn
Хүнсний ногооны шинэчлэн боловсруулсан стандартын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.22-2018-11.22 UBH төв, 1513 тоот, “Монгол ногоо төсөл” Хүнсний ногооны мэргэжилтэн Ч.Сувд, Утас: 70008799, Email: ch_suvd@mfard.mn
Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох урмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.19-2018.11.19 Засгийн газрын 9/А байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Г.Гантуул, Утас: 51-261644, Email: gantuul@vet.gov.mn
Малын эмийн үлдэгдлийг хянах хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.15-2018.11.15 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-260709 Email: Ahuhuu@yahoo.com
Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-III-ийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.11-2018.11.11 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 604 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-260709 Email: sugarbayar@mofa.gov.mn
"Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих" үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.10-2018.11.10 Засгийн газрын 9/Б байр. 6 дугаар давхар 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар. Утас 51-260709, email:  suvdaa@mofa.gov.mn; gunsuvd@gmail.com
Мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх заавруудын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.08-2018.11.08 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Батболд, Утас: 51-261644, Email: batbold@vet.gov.mn
Мал, амьтанд зориулан үйлдвэрлэх, импортлох тэжээлийн аюулгүй байдалд тавих шаардлагын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.05-2018.11.05 Засгийн газрын 9/Б байр, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 403 дугаар өрөө, Утас:51-263247, email:tugserdene@mofa.gov.mn
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.09.24-2018.10.24 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг, Утас: 51-261644, Email: chuluunchimeg@vet.gov.mn
Лабораторийн магадлан шинжилгээний гэрчилгээ, хэрэглэх зааварын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.09.24-2018.10.24 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг, Утас: 51-261644, Email: chuluunchimeg@vet.gov.mn
Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.08.31-2018.10.01 Засгийн газрын 9/А байр, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 504 тоот өрөө, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Ч.Ариунтуяа, Утас 51-261962, И-мэйл: chtuya@yahoo.com
Cтратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.08.24-2018-09-24 Засгийн газрын 9/А байр, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны 502 тоот өрөө, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Амаржаргал, И-майл: sharmagic@yahoo.com, Утас: 261962
Тариалангийн газрын ангилал тус бүрээр болон тариалсан таримал, сорт, үр, техник, хураасан ургацын мэдээ гаргах, хүргүүлэх болон мэдээллийн сан бүрдүүлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.05.15-2018.06.15 Засгийн газрын 9/А байр 505 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Мөнгөнцацал Утас: 51-261687, Цахим хаяг: tsatska_a@yahoo.com
Монгол Улсын мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.05.15-2018.06.15 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: munkhnasan@mofa.gov.mn
Xүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого (2018-2025)-ын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.18-2018.05.18 Засгийн газрын 9/А байр 705 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Утас: 51-262532, И-майл: narantsetseg@mofa.gov.mn
2018 онд Импортлох стратегийн хүнсний  нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын кодод нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.18-2018.05.18 Засгийн газрын 9/А байр, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны 502 тоот өрөө, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Амаржаргал, И-майл: sharmagic@yahoo.com, Утас: 261962
Мал эмнэлгийн сүлжээ лабораторийн ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү,  Утас: 51-261601, Email: purevkhuu@dvab.gov.mn
Мал, амьтны халдварт өвчнийг тандах, үр дүнг мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү,  Утас: 51-261601, Email: purevkhuu@dvab.gov.mn
Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, тээвэр, тууврын замд саатуулж, хорио цээрийн хяналтад авах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар Б.Болдбаатар, Утас: 98116840, Email: bbdm0628@gmail.com
Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг, хорио цээрийн журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн Ш.Мөнхтөр, Утас: 51-261640, Email: munkhtur@dvab.gov.mn
Мал эмнэлгийн фармакопейн өгүүлэл боловсруулах батлах, дугаар өгөх, хүчингүй болгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.02-2018.05.02 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Мал эмнэлгийн фармакопейн хорооны ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.02-2018.05.02 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Зооноз өвчнөөс нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамтарсан зөвлөлийн ажиллаж журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.29-2018.04.29 Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн С.Ганзориг, утас 261640, цахим хаяг: ganzorig@dvab.gov.mn
Мал эмнэлгийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.26-2018.04.26 Монголын Үндэсний Мал эмнэлгийн холбооны Ерөнхийлөгч Б.Батсүх, Утас: 70110469, Цахим хаяг: b.batsukh_mgl@yahoo.com
Халдварт өвчингүй, тайван байдлыг улс, бүс, нутгаар тогтоон мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.26-2018.04.26 Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн С.Ганзориг, Утас: 51-261640, Цахим хаяг: ganzorig@dvab.gov.mn
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Хуулийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагаж өөрчлөгдөх хуулиудын төслийг  энд дарж үзнэ үү. 2018.03.23-2018.04.23 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-262913, И-мэйл: gerelzaya@mofa.gov.mn
Хорио цээр тогтоох өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү.  2018.03.21-2018.04-21 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, Цахим хаяг: Ahuhuu@yahoo.com, altangerelh@mofa.gov.mn

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оношлогдсон мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү.

2018.03.21-2018.04-21 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, Цахим хаяг: Ahuhuu@yahoo.com, altangerelh@mofa.gov.mn
Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.21-2018.04.21 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.20-2018.04.20 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 301 тоот, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263787, email: regzedmaa@mofa.gov.mn
Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.19-2018.04.19 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:  tungafood@yahoo.com
Мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээнд зориулан дээж авах, бэлтгэх, хадгалах, илгээх журам, Мал эмнэлгийн лабораторид оношлох мал амьтны өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.16-2018.04.16 Засгийн газрын 9/Б байр, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү, утас 261601, цахим хаяг: purevkhuu@dvab.gov.mn, С.Цэрэнчимэд, утас 90027009 , цахим хаяг: tserenchimed@scvl.gov.mn.
Ургамлын гадаад, дотоод хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.07-2018.04.07 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: erdenetsetseg@gov.mn, gtsetseg_0912@yahoo.com
Мал эмнэлгийн техникийн ажилтны мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийнн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.06-2018.04.06 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар Д.Эрхэмбаатар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Хүнсний буудайнд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.05-2018.04.05 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: erdenetsetseg@gov.mn, gtsetseg_0912@yahoo.com
Услалтын систем эзэмших, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.05-2018.04.05 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: kyenjye@gmail.com
Таримал ургамлын үр сортын тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү 2018.03.01-2018.04.01 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийн шинэчлэн батлах тухай” УИХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна. Тогтоолын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.02.22-2018.03.22 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709
Баталгаажсан үүлдэр омгийн малын чанар, ашиг шимийн түвшинг тогтоон цөм сүрэг бүрдүүлэх, үржлийн ажлыг мэргэжлийн түвшинд мэргэшсэн шинжээчдийн багаар гүйцэтгүүлэх зорилгоор шинэчлэн боловсруулсан "Мал ангилах заавар"-ын төсөлд санал авч байна. Зааврыг энд дарж үзнэ үү. 2018.02.05-2018.03.05 Засгийн газрын 9/А байр 28а тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261644, И-мэйл:Batsuren@dvab.gov.mn
Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах дүрмийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Улсын бүртгэлд малын эм, эмийн түүхий эд бүртгэх, түргэвчилсэн журмаар бүртгэх, хугацаа төлбөр тогтоох, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн  хэлтэс, сум, дүүргийн мал эмнэлгийн үйлчигээний нэгжийн ажлыг дүгнэж урамшуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээнд баримтлах жишиг үнийн үзүүлэлтийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: suvdaa@mofa.gov.mn
Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 27 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261601, Email: batkhuyag@dvab.gov.mn
Мал, амьтны гоц халдварт өвчнийг яаралтай мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 27 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261601, Email: batkhuyag@dvab.gov.mn
Малын эмчид итгэмжлэл олгох, цуцлах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.16-2018.02.16 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Таримал ургамлын үр сортын тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү 2018.01.04-2018.02.04 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.12.14-2018.01.14 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: Chuya_mn@yahoo.com
Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.12.14-2018.01.14 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: Chuya_mn@yahoo.com
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж авна уу. 2017.12.8-2018.01.8 Засгийн газрын 9/А байр. 6 дугаар давхар 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар. Утас 51-260709, email:  suvdaa@mofa.gov.mn; gunsuvd@gmail.com
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.11.22-2017.12.22 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51261754, email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Тариалангийн талбайд мал, тэжээвэр амьтан орсны улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид учруулсан хохирлыг  тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.11.20-2017.12.20 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.10.27-2017.11.27 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51262913, email: munkhtsetseg@mofa.gov.mn
Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2017.08.04-2017-09-04 Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 403 дугаар өрөө, Утас:263247, email: galaa_amaraa@yahoo.com

 

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам