Гадаад төслүүд

МУ-ын XХААХҮ-ийн САЛБАРТ ДОНОР ОРНУУД БОЛОН
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

   Төслийн нэр, зорилго Донор байгууллага  Хаяг
1 "Монгол ногоо" хөтөлбөр. Хэрэгжих хугацаа 2016-2019 он. Нийт төсөв 5.0 сая ам.дол. Хүнсний ногооны салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжих, хүйсийн тэгш байдлыг хангах замаар ногоочдын (ялангуяа хөдөө, орон нутгийн жижиг тариаланчид болон хот/хот орчмын эмзэг бүлгийн айлууд) амьжиргааг сайжруулах зорилготой.  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг ХАА-н хоршоологчдын байр 207 тоот Утас:460158, 464132 email:contact@mfard.mn 
2 "Монгол Улс дахь Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил-II" төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2016-2018 он. Нийт төсөв 1.15 сая Евро. Санхүүг герман тал мэдээлээгүй болно.  2016-2018 он ХБНГУ, Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн салбарын яриа хэлэлцээрийг өргөжүүлэх, тогтвортой ХАА-г эрчимжүүлэх аливаа үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих, хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулах зорилготой. ХБНГУ-ын ХХААЯ Засгийн газрын IXа байр, 501 тоот, 
Утас: 99673646 
3 “Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд” төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2017-2020 он. Нийт төсөв 5.97 сая швейцарь франк. Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, сайн маркетинг, бодлого, эрхзүйн таатай орчноор дамжуулан малчин өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой. Швейцарийн хөгжлийн агентлаг

Төслийн баг, БНЧУ-ын ЭСЯ-байр

4“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын менежмент” төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2017-2021 он. Нийт төсөв 9.06 сая ам долларын зээл. “Хоршоог хөгжүүлэх”, “Монгол мал” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилттэй уялдуулан хөрөнгө оруулалт хийх, төслийн аймаг, сумын төвийн ядуу иргэд болон малчдын амьжиргааг сайжруулж ядуурлыг бууруулах зорилготой.Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан

-

5“Жижиг фермерийн аж ахуйд зориулсан тогтвортой ногооны аж ахуй” төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2017-2021 он. Нийт төсөв 2. сая ам.доллар. Мал үржүүлэг зохиомол хээлтүүлэг, шувууны аж ахуй, хүлэмжийн аж ахуй, зөгийн аж ахуйн чиглэлээр Хүнсний ногооны  үр үйлдвэрлэлийг бэхжүүлэх, 5 хүртэл га талбайтай иргэн, хуулийн этгээдийг дэмжиж тариалангийн ажлыг механикжуулах, дуслын усалгааны технологи нэвтрүүлэх, механикжсан зоорь, өвөл, зуны хүлэмжийн тоо хэмжээ, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар импорт, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, дотоодын үйлдвэрлэлээр хүнсний ногооны хэрэгцээг хангах зорилготойАзийн хөгжлийн банк

-

6"Хөдөө аж ахуйн маркетинг" төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2012-2017 он. Нийт төсөв 12.5 сая ам.дол. Мал аж ахуйд суурилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тогтолцооны ашиг шимийг сайжруулах, зах зээлтэй холбох, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулах замаар хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилготойДаян дэлхийн хүнсний баталгаат байдал хөтөлбөр

Төслийн баг, Утас: 99112476, Дипломат 95 байр

7"Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил" төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2012-2017 он. Нийт төсөв 12.6 сая ам доллар. Үүнээс: 1.5 сая ам доллар буцалтгүй тусламж, 11.1 сая ам доллар зээл. Хөдөөгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, амьжиргааг тогтвортой дээшлүүлэх чиглэлээр Монгол улсын Засгийн газар болон Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан (IFAD)-аас тавьсан зорилго, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.Хөдөө аж ахуй ХОУС

Төслийн баг, GB tower 
Утас: 99998271

8“Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн өртөгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төсөл. Хэрэгжих хугацаа 2016-2019 он. Нийт төсөв 4,5 сая евро. Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт /Ажлын байр/ -ийг дэмжих, нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх зорилготой.Европын холбоо-

 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ 
АЖИЛЛАЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

  Төслийн нэр Төслийн хөрөнгө Хэрэгжүүлэгч байгууллага
1 Чацарганы аж ахуйн төсөл 21 сая ам.доллар "Сибэри фарм" ХХК
2 Хонины махны экспортын төсөл 105 сая ам.доллар "Поликом" ХХК
3 Хархорин чацарганы цэцэрлэгт хүрээлэн төсөл 33 тэрбум төгрөг “Хархорин” ХК
Жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийн төсөл 700 сая төгрөг "Завхан баялаг" ХХК
Монгол лааз савны үйлдвэр 3 сая ам.доллар "Хүнс Импекс" ХХК
Үрийн тосны үйлдвэрлэлийн төсөл 17 тэрбум төгрөг "Монгол алтан тос" ХХК
Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж 3 сая ам.доллар "Хөдөө аж ахуйн техникийн хүрээлэн, "Bolor Tain" ХХК
Хүнсний тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр 1 тэрбум ам.доллар "Хүнсмаш- Сэргэлт" ХХК
Элсэн чихрийн үйлдвэр 64-72 сая ам.доллар "Хөдөө аж ахуйн техникийн хүрээлэн", "Оном ХХК", "Aпадана" ХХК
10  Ясны шөлний үйлдвэр 2.5 сая ам.доллар "Би Трэйд" LLC
11  Бетон зуурмаг 3 тэрбум төгрөг "Ди Эйч Би" ХХК
12  Бетон зуурмаг 10 тэрбум төгрөг "Тэдмэнт" ХХК
13  Бетон зуурмаг 4 тэрбум төгрөг "Оргил" ХХК
14  Барилгын мэдээллийн загварчлал 1.6 сая ам.доллар "Билдийнг смарт монголия" ХХК
15  Хоёрдогч түүхий эдийг боловсруулан модон хавган үйлдвэрлэх 20.3 сая ам.доллар "Мегавуд" ХХК
16  Спортын хувцас төсөл 5.5 тэрбум төгрөг  "Төмөд Трэйд" ХХК
17  “Mongolia ANDA” арьсан гутлын үйлдвэрийн төсөл 12 сая ам.доллар “Монголын аж үйлдвэр, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын корпораци” ХХК

 

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам