Улсын Их Хурлын тогтоол

Тогтоолын нэр 

Огноо Дугаар
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Малын  генетик нөөцийн тухай хууль/2017.12.1482
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль/2017.12.0881
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2017.05.3142
Хөдөө аж ахуйн “Халх гол”  үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай2016.05.1946
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай2016.09.0945
“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай2016.05.1944
Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 батлах тухай2016.02.0519
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай2015.12.08108
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого2015.11.26104
Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2015.06.1962
Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2015.05.1449
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх, зарим арга хэмжээний тухай2015.02.1840
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөрийн тухай 2014.01.1616
Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.2874
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2012.12.2873
Хүнсний тухай болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.2067
“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай2011.12.2262
Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/ 2011.06.0933
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах/ 2011.06.0932
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2011.06.0330
“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2011.06.0229
Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр батлах тухай2011.05.1322
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг батлах тухай/ 2011.05.0619
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /зарим төсөл, хөтөлбөрийг Хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр 2011 оноос хэрэгжүүлж эхлэх тухай/2011.02.1015
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр батлах тухай2011.01.0602
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай 2010.07.1548
"Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай2010.06.2536
Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2010.06.2434
"Ус" үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2010.05.2024
"Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр 2010.05.2023
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай2009.10.1564
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2009.06.0439
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг батлах тухай/ 2009.03.1226
Мах, ноолуурын үнийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2008.05.3051
Засгийн газарт эрх олгох тухай /гаалийн тарифын хувь хэмжээг өөрчлөн тогтоох эрх/2008.05.2242
Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрөл батлах тухай2008.05.0930
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах болон тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилт батлах тухай/2008.01.3113
“Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” батлах тухай2008.01.3112
Гурил, хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэх тухай2007.12.27100
Тогтоолд нэмэл оруулах тухай /Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалт/ 2006.01.1903
Төрөөс албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2006.01.0501
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2005.11.1767
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг батлах тухай/2005.06.3037
Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2003.12.1154
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр/2003.11.2048
Монгол Улсын бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги батлах тухай 2003.06.1224
Журам батлах тухай /Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам/ 2003.05.0814
Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 2002.10.1168
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай1999.06.0327

 

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам