Ахуйн үйлчилгээний салбарын танилцуулга

Нийслэлийн хэмжээнд 3207 аж ахуй нэгж, иргэд ахуй үйлчилгээ эрхэлж байгаа бөгөөд Сангийн сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 29–ны өдрийн 103 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал” /104/ -аар:

 • Үсчин,гоо засал 
 • Цоож засварлах, түлхүүр олшруулах  
 • Хувцас захиалга, засвар 
 • Цүнх захиалга, засвар 
 • Гутал захиалга, засвар 
 • Алт, мөнгө, үнэт эдлэлийн захиалга, засвар
 • Хими цэвэрлэгээ, угаалга 
 • Гэрэл зураг авах, угаах үйлчилгээ 
 • Гэр ахуйн модон эдлэл захиалга, засвар 
 • Нийтийн халуун ус
 • Ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэл засвар
 • Гэр цэвэрлэх үйлчилгээ 
 • Айл нүүлгэх үйлчилгээгээ зэрэг 13 ангилал хамаарч байна.

Үйлчилгээний салбарын тоо /Нийслэлээр/

Хууль, эрхзүйн орчин

 • Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль
 • Эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
 • Цаг засварын үйлчилгээ           MNS 5159:2002 
 • Сауны ерөнхий шаардлага       MNS 5164:2002 
 • Үс засах үйлчилгээ                    MNS 5160:2002 
 • Халуун усны үйлчилгээ            MNS 5163:2002 
 • Гутал засварын үйлчилгээ        MNS 5275:2003 
 • Гэрэл зургийн үйлчилгээ          MNS 5290:2004 
 • Хуурай хими цэвэрлэгээ           MNS 5353:2004 
 • Гоёлын гоо заслын үйлчилгээ   MNS 5567:2006 
 • Ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэл засварын үйлчилгээ MNS 5999:2009 
 • Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан MNS 6182 : 2010 
 • Хувцас захиалга засварын үйлчилгээ MNS 5636:200 

2018 онд хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Ахуйн үйлчилгээний салбарын бодлого, эрхзүйн орчныг сайжруулах зорилтын хүрээнд:
 • “Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх” хөтөлбөрийг боловсруулах
 • “Мастер ажилтан цол” олгох журмын төслийг боловсруулан батлуулах 
 • Гоёлын гоо заслын үйлчилгээ MNS 5567:2006 стандартыг шинэчлэн боловсруулах
 • Ахуйн үйлчилгээний чанар, соёлын харилцааг дээшлүүлэх стандартыг шинээр боловсруулах
 • Ахуйн үйлчилгээний  салбарын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд:
 • Улсын үсчин, гоо засалчдын шилдгийг шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах
 • Хүний нөөцийг чадваржуулах
 • Хөдөө орон нутагт Ахуйн үйлчилгээний төвийг засварлах, шинээр барих
Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам