Ахуйн үйлчилгээний салбарын танилцуулга

Хууль эрх зүй:

 • Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль
 • Эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр:

 • Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” 2007-2012
 • “Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр 2014-2016” 21 аймагт
 • Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 2012-2016” /Нийслэлд/

Хийх шаардлагатай ажлууд

 • Үйлчилгээний стандарт бий болгох
 • Үйлчилгээний салбарын ангиллыг шинээр бий болгох
 • Салбарын стандартуудыг шинэчилх, стандарттай болгох
 • Хөтөлбөр боловсруулж салбарыг хөгжүүлэх
 • Мэргэжлийн ажиллах хүч бэлдэх
   

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам