Нийтийн хоолны салбарын танилцуулга

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар нь ДНБ-ний 1.1 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 2017 оны байдлаар нийт орлого 298.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оныхоос 29 (67.3 тэрбум төгрөг) хувь, суудлын тоо 1 хувиар тус тус өсч, ажиллагсдын тоо 12.5 хувиар буурсан байна.

Тайлбар: Жилийн эцэст мэдээнд хамрагдсан 9239 аж ахуй нэгжийн үзүүлэлт болно.
Эх үүсвэр: www.1212.mn

Хууль эрхзүйн орчин

 • Хүнсний тухай хууль
 • Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
 • Эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Органик хүнсний тухай хууль
 • Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого 
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах салбар дундын стратеги 
 • Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги 
 • Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр
 • Үдийн цай хөтөлбөр    
 • Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ, хоолны газрын ангилал, зэрэглэл Ерөнхий шаардлага MNS 4946:2005,
 • Гадна талбайд хоол хүнс бэлтгэх, борлуулах эрүүл ахуйн дадлын дүрэм MNS CAC/RCP 39:2001
 • Явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны цэг. Техникийн ерөнхий шаардлага:MNS 6192 : 2010,
 • Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP 39:2011

2018 онд хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилтын хүрээнд:
 • Хүнсний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах /хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах/
 • Цэцэрлэг, сургууль, дотуур байрны хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын стандартыг боловсруулах
 • Цэцэрлэг, сургуулийн хүнсний хангамжийг сайжруулах /хүүхдийн өсөлт хөгжилд луувангийн шүүсний нөлөөллийг судалгааг хэрэгжүүлэх/
 • Сургууль, цэцэрлэгийн хүнсний нийлүүлэлтийн техникийн шаардлагын жишиг баримт бичгийг боловсруулах
 • Үндэсний болон орон нутгийн онцлогтой хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
 • Үндэсний болон орон нутгийн онцлогтой хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 21 аймгийн судалгаа хийх, сурталчлах
 • Хоол үйлдвэрлэлийг хүний эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
 • “Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээг зохион байгуулах 
 • Салбарын хэрэглэгчийн хэрэглээний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам