Салбарт хэрэгжүүлсэн шинжлэх ухаан, технологийн төслүүдийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын  шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх чиглэлээр шинжлэх ухаан технологи, цөм технологи, инновацийн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.

  • 2008-2016 онд ХАА, мал аж ахуй, газар тариалан, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шинжлэх ухаан технологийн-72, цөм технологийн-3 төсөл, инновацийн- 5 төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ШУТСангаас нийт 5.5 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны захиалгаар 2008-2016 онуудад хэрэгжүүлсэн төслийн мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам