Мал аж ахуйн салбарын бодлого

Монгол улсын Төр засгаас мал аж ахуйг хөгжүүлэх талаар онцгой анхаарч Улсын Их Хурлаас 2009 онд “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, 2010 онд “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 2015 онд “Төрөөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ийг тус тус батлан хэрэгжүүлж байна. 

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын зорилго нь малчин хүнийг өөрийг нь хөгжүүлэх замаар малчин өрхийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд оршино.

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн зорилго нь уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, зах зээлийн нөхцөлд өрсөлдөх чадвартай, эдийн засгийн үр ашигтай салбар байх нөхцөлийг  бүрдүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр, боловсруулах үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангаж, экспортыг нэмэгдүүлэхэд  чиглэгдсэн болно. 

 • “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү
 • Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шат (2016-2020 он)-ны төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү
 • Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг энд дарж үзнэ үү.
 • Малын эмийн  улсын бүртгэлийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.
 • Малын  эм  үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай 11, малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үйл ажиллагаатай 111 аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

 Мал аж ахуйн салбарын тэргүүлэх чиглэл:

 1. Монгол Улсын эдийн засгийн тулгуур салбар болох  мал аж ахуйг төрөөс онцгой анхаарч, эрх зүй, эдийн засаг, бүтэц, зохион байгуулалтын нэн таатай орчин бүрдүүлж, тогтвортой хөгжлийг хангаж,  сайн засаглалыг хөгжүүлэх;
 2. Малын үржлийн ажил, үйлчилгээг нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсронгуй болгож, ашиг шимийн гарц, чанарыг сайжруулан, биологийн төгс чанартай түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зах зээлд өрсөлдөх чадавхийг нэмэгдүүлэх;
 3. Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэж, малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах замаар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах;
 4. Уур амьсгал, байгаль, экологийн өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл даах чадавхитай мал аж ахуйг хөгжүүлэх;
 5. Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зорилтот зах зээлийг хөгжүүлж,  бэлтгэл, борлуулалтын оновчтой сүлжээг бий болгох, урамшуулал олгох замаар эдийн засгийн эргэлтийг хурдасгах.
 6. “Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого”-д МАА-н салбарын бодлогыг тусгаж боловсруулсан. Тус бодлого УИХ-ын 2015 оны 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан.  Үр дүн: /Мал аж ахуйн салбарт төрөөс 2025 он хүртэл баримтлах бодлого, чиглэлийг тодорхойлсон./

ШИНЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛ: 

 1. Малын генетик нөөцийн тухай хуулийг батлуулах 
 2. Мал, амьтаны эрүүл мэндийн тухай хуулийг батлуулах 
 3. “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх 
 4. “Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийг батлуулах
 5. “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийг батлуулах
 6. Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийг батлуулах 
 7. Улсын аварга малчин, Улсын хошой аварга, Улсын аварга фермер, Улсын аварга саальчин шалгаруулж шагнах асуудлыг боловсруулж шийдвэрлүүлэх
 8. Үржлийн өндөг импортлон хоногийн настай дэгдээхэй бойжуулан орон нутгийн тахианы жижиг аж ахуйнуудад сүрэг сэлбэх зорилгоор зээлийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах.
 9. Сүүний чиглэлийн үхрийн стандарт боловсруулах.
 10. Ипортоор оруулж ирсэн өндөр ашиг шимтэй сүү, мах-сүүний чиглэлийн үхрийн хээлтүүлэгчийг  энэ аж ахуй эрхлэгч жижиг, дунд аж ахуй эрхлэгч нарт зээлээр олгох.
 11. Малын үр, хөврөл үр авах, хадгалах, хүйс жолоодох, зохиомол хээлтүүлэгт ашиглах, тэжээллэг, арчилгаа, маллагааны технологи , биотехнологийн зарим арга нэвтрүүлэхэд арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалт зохион байгуулах.
Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам