Малын тэжээлийн үйлдвэрлэлт, хангамж

Бэлтгэсэн тэжээл, нэр төрлөөр /мян.т/

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Байгалийн хадлан 1030.9 912.3 1137.3 1195.2 1175.1 1169.3 1178.7 1028.7 1100.0
Сүрэл 11.1 8.5 8.3 7.9 4.6 3.1 7.9 8.5 35.7
Гар тэжээл 34.4 25.8 32.7 46.7 39.1 36.6 40.3 39.9 38.1
Бэлтгэсэн дарш 0.9 0.5 4.0 8.5 2.1 3.9 4.0 1.6 7.9
Эрдэс тэжээл 53.8 44.4 48.0 40.4 36.6 31.8 29.7 61.3 106.6
Yйлдвэрлэсэн тэжээл-бүгд, (тэж.нэгж) 560.4 499.2 618.6 663.2 624.6 609.8 614.0 576.9 *

 

Yйлдвэрлэсэн тэжээлийн хангамж

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Хонин толгойд шилжүүлсэн мал, мян.тол 67996.0 69491.5 54821.6 60238.6 67294.1 74771.0 86222.7 93547.2
Хонин толгойд шилжүүлсэн нэг малд ногдох тэжээл, тэж.нэгж, кг 8.2 7.2 11.3 11.0 9.3 8.2 7.1 6.2

 

 

 

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам