Үр тарианы үйлдвэрлэл

Үр тарианы үйлдвэрлэлд  үзүүлсэн  дэмжлэг /тэрбум.төг/

Он Урамшуулал Шатахуун Үрийн буудай Нийт
2012 27.8 3.0 2.0 32.8
2013 25.3 6.6 1.8 33.7
2014 24.7 8.6 7.3 40.7
2015 5.6 7.5 5.6 18.8
2016 16.0 9.4 7.8 33.2
Нийт 99.4 35.2 24.5 159.2

Үр тариа тариалсан талбай, хураан авсан ургацын судалгааг 1982-2014 оноор энд дарж үзнэ үү.

2014 оны ургац хураалтын дүнг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам