Монгол улс, Улаанбаатар хот 13381
Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын IXа байр
И-мэйл: mofa@mofa.gov.mn
Вэб: mofa.gov.mn
Утас: 51-262271
Факс: 51-263237

Яамны газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн утас

Сайд 262204
Дэд сайд 266142
Төрийн нарийн бичгийн дарга 261803
-- Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга 262563
-------- Мал аж ахуйн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 260709
-------- Мал эмнэлгийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 260709
-------- Газар тариалангийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 260709
-------- Хүнсний үйлдвэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 260709
-------- Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 260709
-------- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршоо, дотоод худалдаа, үйлчилгээний бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261754
-------- Хөдөө аж ахуйн маркетинг, биржийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 260709
-------- Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 260709
--- Санхүүгийн хэлтсийн дарга 262806
-------- Нэгдсэн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 261754
-------- Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын эдийн засгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн 261754
-------- Ерөнхий нягтлан бодогч 261754
-------- Хөрөнгө оруулалт хариуцсан санхүүгийн мэргэжилтэн 261754
-------- Урсгал зардал хариуцсан мэргэжилтэн 261754
-------- Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262376
-- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга 262362
-------- Өргөдөл, гомдол, орон нутаг, харьяа байгууллага, хөтөлбөр, төслийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 262559
-------- Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, дайчилгаа, нууц, жендэр, хүний эрх, яамны төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн 262532
-------- Хүний нөөц, сургалт, шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262559
-------- Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262907
-------- Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан 262437
-------- Яамны нягтлан бодогч 262157
-------- Нярав 263393
-------- Архивын эрхлэгч 262398
-------- Бичиг хэргийн ажилтан 262271
-------- Бичээч 262271
--- Хуулийн хэлтсийн дарга 262293
-------- Захиргааны эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262293
-------- Хөдөө аж ахуйн салбарын бодлогын эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262293
-------- Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний салбарын бодлогын эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262293
--- Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга 262853
-------- Азийн орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 261908
-------- Европын орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 291908
-------- Оросын Холбооны Улс, тусгаар улсууд, Ойрхи дорнодын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 261908
-------- Хойд, Өмнөд Америк, Номхон далайн орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 261908
-------- Олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 261908
-------- Гадаад хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээр хариуцсан мэргэжилтэн 261908
-- Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 262835
-------- Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-------- Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-------- Тэжээвэр амьтны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262949
-------- Малын эрүүл мэнд, эм эмнэлгийн хэрэгслийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-------- Мал аж ахуйн салбарын эрсдэл, гамшгаас хамгаалах бодлого зохицуулалт, нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262949
-------- Хөдөөгийн усан хангамж, уст цэгийн хайгуул судалгаа, бэлчээрийн усжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-------- Бэлчээр ашиглалт, зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-------- Тэжээлийн үйлдвэрлэл, түүний хадгалалт, боловсруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-------- Бэлчээрийн ургамал хамгаалал, малчдын хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263247
-- Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 262713
-------- Үр тариа, тос, тэжээлийн таримлын үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-------- Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-------- Жимс, жимсгэнэ, хамгаалагдсан хөрсний болон ашигт таримлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-------- Усалгаатай газар тариалангийн технологи, усжуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-------- Ургамал хамгаалал, хөрсний үржил шимийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263408
-------- Газар тариалангийн техникийн хангамж, ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-------- Агуулах, зоорь, элеватор, үтрэмийн хангамж, ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-------- Тариалангийн газрын мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261687
-------- Тариалангийн газар зүйн мэдээллийн систем, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263408
-- Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 263422
-------- Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263787
-------- Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262887
-------- Оёмол бүтээгдэхүүн, хувцас үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 263787
-------- Мод, модон эдлэл үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262887
-------- Хэвлэл, цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262887
-------- Сав, баглаа боодол, дахин боловсруулах болон барилгын материал үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262887
-------- Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бусад асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262887
--- Худалдаа, нийтийн хоол, үйлчилгээний зохицуулалтын хэлтсийн дарга 261537
-------- Худалдааны салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261537
-------- Нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261537
-------- Үйлчилгээний салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261537
-- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 262469
-------- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны судалгаа, бүртгэл, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262913
-------- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны санхүүгийн хүртээмж, хөнгөлөлттэй зээл, зээлийн нэр төрөл, хүү, даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262913
-------- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны зээлийн батлан даалт, лизинг, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламжийн асуудал хариуцсах мэргэжилтэн 262913
-------- Бизнес хөгжүүлэлт, инкубацийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262913
-------- Шинжлэх ухаан, инноваци, техник, технологи нэвтрүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262913
-------- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны экспорт, маркетинг, менежментийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262913
-- Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 263212
-------- Мах, махан бүтээгдэхүүний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261962
-------- Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261962
-------- Ургамлын гаралтай хүнсний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 261962
-------- Исгэлт, ундааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261962
-------- Органик хүнсний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261687
-------- Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261962
-------- Хүнсний аюулгүй байдал, хангамж, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261962
-------- Хүнсний экспорт, импорт, тарифын зохицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261687
-- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга 262469
-------- Мал аж ахуйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 266147
-------- Мал эмнэлгийн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Газар тариалангийн салбарын хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Хөнгөн үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Хүнсний үйлдвэрийн салбарын хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 266147
-------- Санхүүгийн дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Гүйцэтгэлийн дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Салбарын статистик, мэдээлэл, судалгаа, үнэлгээ, хариуцсан мэргэжилтэн 261691
-------- Мэдээллийн технологи, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 266147
Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам