төсөлд шалгарсан аж ахуйн нэгжүүд

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны

өдрийн A-103 дугаар тушаалын

                                                                                              1 дүгээр хавсралт

 

“СҮҮНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮХЭР ҮРЖҮҮЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД

ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛД ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

 

Д/Д

Аймаг, сумыннэр

Ажахуйннэгжийннэр

Төсөлдолгохзээл /сая/ төгрөг

1

УБ хот СХД

"Ихсан эхлэл" ХХК

10.0

2

УБ хот СХД

"Сонихонод" ХХК

15.0

3

УБ хот СХД

"Мастер пойнт" ХХК

10.0

4

УБ хот СХД

"ЦДД" ХХК

10.0

5

УБ хот СХД

"Нарт импекс" ХХК

10.0

6

УБ хот СХД

"Тунгалаг өнгө" ХХК

10.0

7

УБ хотБГД

"Сайхан шим" ХХК

10.0

8

УБ хот БЗД

"Цаглашгүй ганга" ХХК

10.0

9

УБ хот БЗД

"МНМБ" ХХК

15.0

10

УБ хот ХУД

"Бага дүү" хоршоо

15.0

11

УБ хот ХУД

"Сацал нэмэх" ХХК

15.0

12

УБ хот БГД

"Сүүн жим" ХХК

10.0

13

УБ хот ЧД

"Бест секретэри" ХХК

10.0

14

Дархан-Уул Дархан сум

"Экстэнт лорд" ХХК

10.0

15

Дархан-Уул Дархан сум

"Эрхэм дээд чанар" ХХК

15.0

16

Дархан-Уул Хонгор сум

"Ачит нуурын хөвөө" хоршоо

10.0

17

Дархан-Уул Орхон сум

"Дархан алим" ТББ

15.0

18

Орхон Баян-Өндөр

"Энхэм" ХХК

10.0

19

Төв Баянчандмань сум

"Баруун хангилцаг" хоршоо

15.0

20

Төв зуунмод

"Бэлийн цалгай" ХХК

10.0

21

Төв Заамар сум

"Хануургат" ХХК

10.0

22

Баянхонгор Баянхонгор сум

"Хишиг  хангайн" дээж ХХК

15.0

23

УБ хот СХД

"Өндөр хөхийн оргил" ХХК

 10.0

24

УБ хот БГД

“Азоба” ХХК

10.0

25

 УБ хот СБД

"Модон байшин" ХХК

10.0

26

Төв Батсүмбэр

“Ундарга шим” ХХК

10.0

Нийт

300.0

 


 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2016 оны  07 дугаар сарын 07-ны

өдрийн A-103 дугаар тушаалын

2 дугаар хавсралт

 

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДЭД ТАРИМАЛ ТЭЖЭЭ ТАРИАЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛД ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

 

Д/Д

Аймаг, сумыннэр

Ажахуйннэгжийннэр

Төсөлдолгохзээл /сая/ төгрөг

1

УБ хот, Баянгол дүүрэг

Есөн замын хишиг ХХК

15,0

2

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг

Супер шийдэл ХХК

15,0

3

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг

Моннатко ХХК

10,0

4

Говь-Алтай, Шарга сум

Үржил алтай ХХК

10,0

5

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Төв сайхан оршихуй ХХК

10,0

6

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Оргил булаг оюу ХХК

15,0

7

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Мөнгөндаль ХХК

15,0

8

Төв, Жарагалант сум

Арбос ХХК

15,0

9

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Ирвэс ренноваци ХХК

15,0

10

Улаанбаатар, Хан-Уулдүүрэг

Тамир фүүдс ХХК

10,0

11

Улаанбаатар, Багануур дүүрэг

Тод кроун ХХК

15,0

12

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Бэад агро ХХК

10,0

13

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Сэбоцэ ХХК

15,0

14

Хэнтий, Хэрлэн сум

Их тэнгэрийн хур ХХК

10,0

15

Хөвсгөл, Жаргалант сум

Давдагхоршоо

15,0

16

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Эртний торгон зам ХХК

15,0

17

Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум

Хурх гол ХХК

15,0

18

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг

Дөрвөн өнгө ХХК

15,0

19

Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум

Цагаануул унаган хурд ХХК

10,0

20

Булган, Дашинчилэн сум

Өсөн дэвжих ирээдүй ХХК

10,0

21

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг

Ундармал милк ХХК

15,0

22

Өвөрхангай, Хархорин сум

Тэнгэрийн шүхэр ХХК

10,0

23

Хэнтий , Баян-Адрага сум

Адрага агро ХХК

15,0

НИЙТ

300.0

 

 

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны

өдрийн A-103 дугаар тушаалын

                                                                                              1 дүгээр хавсралт

 

“СҮҮНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮХЭР ҮРЖҮҮЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД

ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛД ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

 

Д/Д

Аймаг, сумыннэр

Ажахуйннэгжийннэр

Төсөлдолгохзээл /сая/ төгрөг

1

УБ хот СХД

"Ихсан эхлэл" ХХК

10.0

2

УБ хот СХД

"Сонихонод" ХХК

15.0

3

УБ хот СХД

"Мастер пойнт" ХХК

10.0

4

УБ хот СХД

"ЦДД" ХХК

10.0

5

УБ хот СХД

"Нарт импекс" ХХК

10.0

6

УБ хот СХД

"Тунгалаг өнгө" ХХК

10.0

7

УБ хотБГД

"Сайхан шим" ХХК

10.0

8

УБ хот БЗД

"Цаглашгүй ганга" ХХК

10.0

9

УБ хот БЗД

"МНМБ" ХХК

15.0

10

УБ хот ХУД

"Бага дүү" хоршоо

15.0

11

УБ хот ХУД

"Сацал нэмэх" ХХК

15.0

12

УБ хот БГД

"Сүүн жим" ХХК

10.0

13

УБ хот ЧД

"Бест секретэри" ХХК

10.0

14

Дархан-Уул Дархан сум

"Экстэнт лорд" ХХК

10.0

15

Дархан-Уул Дархан сум

"Эрхэм дээд чанар" ХХК

15.0

16

Дархан-Уул Хонгор сум

"Ачит нуурын хөвөө" хоршоо

10.0

17

Дархан-Уул Орхон сум

"Дархан алим" ТББ

15.0

18

Орхон Баян-Өндөр

"Энхэм" ХХК

10.0

19

Төв Баянчандмань сум

"Баруун хангилцаг" хоршоо

15.0

20

Төв зуунмод

"Бэлийн цалгай" ХХК

10.0

21

Төв Заамар сум

"Хануургат" ХХК

10.0

22

Баянхонгор Баянхонгор сум

"Хишиг  хангайн" дээж ХХК

15.0

23

УБ хот СХД

"Өндөр хөхийн оргил" ХХК

 10.0

24

УБ хот БГД

“Азоба” ХХК

10.0

25

 УБ хот СБД

"Модон байшин" ХХК

10.0

26

Төв Батсүмбэр

“Ундарга шим” ХХК

10.0

Нийт

300.0

 


 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2016 оны  07 дугаар сарын 07-ны

өдрийн A-103 дугаар тушаалын

2 дугаар хавсралт

 

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДЭД ТАРИМАЛ ТЭЖЭЭ ТАРИАЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛД ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

 

Д/Д

Аймаг, сумыннэр

Ажахуйннэгжийннэр

Төсөлдолгохзээл /сая/ төгрөг

1

УБ хот, Баянгол дүүрэг

Есөн замын хишиг ХХК

15,0

2

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг

Супер шийдэл ХХК

15,0

3

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг

Моннатко ХХК

10,0

4

Говь-Алтай, Шарга сум

Үржил алтай ХХК

10,0

5

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Төв сайхан оршихуй ХХК

10,0

6

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Оргил булаг оюу ХХК

15,0

7

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Мөнгөндаль ХХК

15,0

8

Төв, Жарагалант сум

Арбос ХХК

15,0

9

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Ирвэс ренноваци ХХК

15,0

10

Улаанбаатар, Хан-Уулдүүрэг

Тамир фүүдс ХХК

10,0

11

Улаанбаатар, Багануур дүүрэг

Тод кроун ХХК

15,0

12

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Бэад агро ХХК

10,0

13

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

Сэбоцэ ХХК

15,0

14

Хэнтий, Хэрлэн сум

Их тэнгэрийн хур ХХК

10,0

15

Хөвсгөл, Жаргалант сум

Давдагхоршоо

15,0

16

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Эртний торгон зам ХХК

15,0

17

Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум

Хурх гол ХХК

15,0

18

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг

Дөрвөн өнгө ХХК

15,0

19

Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум

Цагаануул унаган хурд ХХК

10,0

20

Булган, Дашинчилэн сум

Өсөн дэвжих ирээдүй ХХК

10,0

21

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг

Ундармал милк ХХК

15,0

22

Өвөрхангай, Хархорин сум

Тэнгэрийн шүхэр ХХК

10,0

23

Хэнтий , Баян-Адрага сум

Адрага агро ХХК

15,0

НИЙТ

300.0

 

 

УРГАЦЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВ САЙН БАЙНА

Нэг. Тариалалтын чанарыг соёололтоор хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж 13 аймгийн  353.4  мянган га улаанбуудайн талбайг хамруулснаар нийт тариалсан талбайн 88.5 % нь соёололтоор онц, сайн үнэлгээтэй гарсан байна.

Бусад мэдээллүүд...

Хэлэлцүүлэг:

Хуулийн төсөлд санал авч байна.
2016.04.25

Бэлчээрийн хамгаалах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү.

Санал авах хаяг:Энхтайваны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын байр 9А, 604 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Алтанцэцэг, утас:261537, и-майл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Хэлэлцүүлэг:

Журмын төсөлд санал авч байна.
2016.05.06

Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү.

Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Утас: 51260709

                hom1