Хөдөө аж ахуйн бирж

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ТӨХХК нь Засгийн Газрын 30 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн хорооны 40 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан. Биржийн арилжааны талаар энд дарж үзнэ үү. 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны вэб хуудасыг энд дарж үзнэ үү


“Хөдөө аж ахуйн бирж” 1,3 их наяд төгрөгийн арилжаа хийлээ.

Дэлхийн нийт ноолуурын зах зээлийн 35-40%-ийг МУ-н ноолуур эзэлдэг.
Итгэмжлэгсэн агуулах: 25
Байнгын гишүүн брокер: 32
Бүтээгдэхүүн: Ямааны ноолуур, Хонины ноос, Тэмээний ноос, Завод ноос, Тосны ургамал, Мал, Хүнсний буудай,
Өдрийн дундаж арилжааны дүн: 3.2 тэрбум төгрөг
Цаашид Фьючерс гэрээний арилжааг хийснээр жилд Нэг их наяд төгрөг, өдөрт 9.3 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийх боломжтой.

 

 

 

 

 Өмнөх оны мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

                 hom1