Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоолын нэр Огноо Дугаар
Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай  2016-09-07 81
Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 2016-07-27 03
“Сав, баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2016.05.31 287
Журам батлах, мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн байршил тогтоох тухай 2016.05.09 240
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016.04.21 224
Хөтөлбөр батлах тухай /Экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/
2016.04.08 211
Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Хүнсний улаанбуудайн урамшуулал/ 2016.04.11 202
Жагсаалт батлах тухай /Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөх импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын үйлдвэрийн болон усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын жагсаалт/ 2016.04.04 197
Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай 2016.03.28 185
“Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр батлах тухай 2016.02.22 114
Малчдыг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2016.02.04 90
“Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах” богино хугацааны хөтөлбөр батлах тухай 2016.01.11 42
“Мах хөтөлбөр” батлах тухай 2015.12.14 492
Дунд хугацааны стратеги батлах тухай /Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги/ 2015.10.05 396
Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги батлах тухай 2015.08.31 353
Жагсаалт батлах тухай /Экспортод гаргасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь, хэмжээ тэг хувь (“0”)-тай тэнцүү байх ноос, ноолуур, арьс ширээр хийсэн эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт/ 2015.08.17 337
Жагсаалт батлах тухай /Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт/ 2015.08.17 336
Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай 2015.08.17 332
Экспортыг  дэмжих,  импортыг орлох үйлдвэрийн төслүүдийг санхүүжүүлэх тухай 2015.07.27 312
Улсын нөөцөөс улаанбуудайн үр гаргаж, нөхөн бүрдүүлэх тухай 2015-04-20 154
Журам шинэчлэн батлах тухай /”Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”/ 2015-03-30 122
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2015.02.16 66
Арьс, ширний үйлдвэрлэлийн цогцолборын байршлын тухай 2014.11.01 356
Хөтөлбөр батлах тухай /удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай/ 2014.10.18 341
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /ЗГ-ын 2013 оны 300-р тогтоолын хавсралт/ 2014.10.11 330
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2014.09.18 299
Хөтөлбөр батлах тухай /хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр/ 2014.09.18 298
Хөтөлбөр батлах тухай  /“Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”/ 2014.08.28 279
Хөтөлбөр батлах тухай /“Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр (2014-2016)”/ 2014.08.28 278
Журам батлах тухай /экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрлэлийн төслийг санхүүжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах/  2014.06.28 212 
Арьс, ширний үйлдвэрлэлийн төсөл дэмжих тухай 2014.06.18 198
Журам батлах тухай /гааль, НӨАТ төлөх хугацааг сунгах, хэсэгчлэн төлөх/ 2014.06.14 192
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /гааль болон НӨАТ-с чөлөөлөгдөх ЖДҮ-ийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт/  2014.06.14 191 
Жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай /Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл үр, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудын/  2014.06.14 190 
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014.06.04 176
Ноолуурын салбарт дэмжлэг үзүүлэх тухай 2014.05.26 165
Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай  2014.05.10 147 
Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай  2014.03.21 87 
Үзүүлэлт батлах тухай /яамдын засаглал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт/  2014.02.28 68 
Хөтөлбөр батлах тухай /ойн цэвэрлэгээ/  2014.02.07 30 
Экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх тухай  2014.01.28 25 
Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2014.01.28 18
“Улсын сайн малчин”, “Улсын тэргүүний фермер”, “Улсын тэргүүний тариаланч”, “Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор шалгаруулах тухай  2014.01.11
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /“Улсын сайн малчин”, “Улсын тэргүүний фермер”, “Улсын тэргүүний тариаланч”, “Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор шалгаруулах/  2014.01.11

Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2013.12.21 420

Журам шинэчлэн батлах тухай /“Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох  журам”/

2013.11.30 394

Баруун бүсийн тариаланг хөгжүүлэх тухай

2013.11.09 366

Арьс, ширний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт батлах тухай

 2013.08.20 300 
Сурагчийн дүрэмт хувцасны үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай 2013.07.06  250
Арьс, ширний үйлдвэрлэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.07.06 249
Жагсаалт батлах тухай /Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт болон ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажил, үйлчилгээний жагсаалтыг 1 дүгээр, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалтыг 2 дугаар, гаалийн албан татвараас чөлөөлөгдөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралт/ 2013.06.22 230
Журам батлах тухай /Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйллчилгээнд хяналт тавих тухай/ 2013.05.25 191
Журам батлах тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах/ 2013-05-18 172
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /ЗГ-ын 2013 оны 126, 141-р тогтоолд/ 2013-05-04 163
Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай 2013.04.13 141
Ноолуурын салбарт технологийн шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013.03.30 126
Эргэлтийн  хөрөнгийг нэмэгдүүлэх тухай 2013.03.30 125
Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2013.03.07 84
Зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн батлах тухай /Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл/ 2013.03.02 78
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох түр журам батлах тухай 2013.03.02 77
Зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн батлах тухай /хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл/ 2013.03.02 76
Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 2013.03.02 68
Журам батлах тухай /иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам/ 2013.02.16 54
Журам батлах тухай /арьс, ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам/ 2013.02.07 48
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.02.02 38
Төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах тухай 2013.01.26 30
Малчдын хоршоог хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.12 08
Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /гаалийн албан татвар болон  нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн  жагсаалт/ 2012.12.22 193
Биржийн зохицуулах зөвлөлийн гишүүдийгтомилох, дүрэм, журам батлах тухай 2012.05.30 188
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай 2012.12.15 171
Аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2012.12.08 158
Улсын нөөцөөс улаанбуудайн үр гаргаж,нөхөн бүрдүүлэх тухай 2012.05.02 149
Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай /Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн төрөл болон тэдгээрийг олгох эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт/ 2012.11.24 142
Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого явуулах тухай 2012.04.25 137
Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай 2012.11.17 129
Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай 2012.11.03 120
“Үйлдвэржилтийн шинэ эрин үе” зарласныг дэмжих тухай 2012.11.03 118
Мал хаваржилт,төл бойжилтын байдалтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.04.11 117
Улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.10.06 77
Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.28 74
Автобензин,дизелийн түлш, мах, нийтийн тээврийн үнийгтогтворжуулах зарим арга хэмжээний тухай 2012.02.15 53
Жагсаалт батлах тухай /Гааль,НӨАТ-аас чөлөөлөх/ 2012.02.15 48
Төлөвлөгөө батлах тухай (Гамшгаас хамгаалах) 2012.02.01 30
Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Улсын сайн малчин, улсын тэргүүний тариаланч хамт олон, улсын тэргүүний тариаланч шалгаруулах зарим арга хэмжээний тухай/ 2012.01.30 25
Төрийн албаны интернэтийн зохистой хэрэглээг бий болгох тухай 2012.08.25 05
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Өрхийн хөгжлийг дэмжих) 2012.01.04 02
Техникийн зохицуулалт батлах тухай /Бялууны төрлийн бүт.үйлдвэрлэл/  2011.10.26 305
Техникийн зохицуулалт батлах тухай /Сүү,сүүн бүт.үйлдвэр,худалдаанд/  2011.10.26 304
Журам батлах тухай /Шүлхий өвчнөөр эрүүл-вакцин хэрэглэдэг бүсийн/  2011.08.17 247
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж байгуулах, бэлтгэл ажил хангах зарим арга хэмжээний тухай  2011.07.20 235
Журам батлах тухай /Ноолууран утас, ноос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих, урамшил олгох../  2011.07.06 221
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам, гэрээний загвар батлах тухай  2011.04.27 134
Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, ургамал хамгааллын бодис, бордоог жилд нэг удаа нэвтрүүлэх хилийн боомтыг тогтоох тухай 2011.05.03 146
Улсын нөөцөөс улаанбуудайн үр гаргаж нөхөн бүрдүүлэх тухай 2011.04.27 135
Хөтөлбөрт нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай (Ойн) 2011.04.13 113
Засгийн газрын тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Хүнсний аюулгүй байдал..../  2011.04.03 114
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай (Гаалийн  болон НӨАТ-аас чөлөөлөх) 2011.04.06 100
Журам батлах тухай /Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих тухай/  2011.04.06 104
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх хилийн боомтыг тогтоох тухай 2011.03.09 73
Улсын сайн малчин, тэргүүний тариаланч хамт олон шалгаруулах зарим арга хэмжээний тухай  2011.01.19 10
Яамдын бэлэгдлийн загвар, тодорхойлолт, хэрэглэх журам батлах тухай  2011.01.03 01
Хөтөлбөр батлах тухай (Зөгийн үүр) 2010.09.28 250
Сумдад мал эмнэлэг, үржлийн нэгж байгуулах тухай  2010.09.01 223
Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  2010.06.02 138
Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр батлах тухай  2010.04.14 90
Хөтөлбөр батлах тухай /Чацаргана/  2010.03.10 60
Ургамлын үр, үрслэг, суулгац нэвтрүүлэх, үржлийн мал, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн экспортлох боомтын тухай 2010.01.27 22
Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр/  2009.09.30 299
Орон нутагт үйлдвэрлэл хөгжүүлэх чиглэл батлах тухай  2009.06.10 178
Хөтөлбөр батлах тухай /Хоршоог хөгжүүлэх/  2009.06.10 173
Журам батлах тухай /Улсын сайн малчин шалгаруулах/  2009.03.12 70
Хөтөлбөр батлах тухай /Хүнсний аюулгүй байдал/  2009.02.04 32
Журам батлах тухай /Малын гоц халдварт өвчний онош/  2008.07.29 305
Журам батлах тухай /Малчдаас ноолуур худалдан авах.../  2008.06.18 260
Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн анхдугаар зөвлөгөөний шийдвэрийн хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2008.05.28 191
Журам батлах тухай /Ургамлын хорио цээр.../  2008.05.28 190
Техникийн зохицуулалтын тухай /Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл/  2008.04.30 159
Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай
2008.03.12 93
Журам батлах тухай /...хүнсний буудай хадгалах,худалдан авах, борлуулах.../  2008.12.17 58
Хөтөлбөр батлах тухай /Хэвлэлийн үйлдвэрлэл/  2008.02.13 53
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, архиадан согтууруулахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  2008.01.04 04
Хөтөлбөр батлах тухай /Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах/  2007.10.03 255
Журам батлах тухай /Бүсчиллийн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журам/  2007.08.15 200
Журам батлах тухай /“Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”/  2007.04.04 84
Малын удмын сангийн үндэсний төв, цөм сүргийн үржлийн төв байгуулах тухай  2006.07.19 172
Үнэлгээ хийх аргачлал, журам батлах тухай /“Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”, “Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”/  2006.07.19 176
Бараа, материалын хэвийн хорогдлын хэмжээг батлах тухай  2006.12.27 157
Зарим бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай  2005.09.28 202
Дүрэм батлах тухай /Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлагнах журам/  2005.06.22 139
Журам батлах тухай /Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам/ 2005.11.30 238
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай 2005.01.05 02
Хөтөлбөр батлах тухай /Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх  2003.09.17 207
Жагсаалт, журам батлах тухай /Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл үр, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудын жагсаалт/  2003.07.15 173
Хөтөлбөр батлах тухай /Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр/  2003.06.23 160
Буудайн үрийн аж ахуйн талаар зарим арга хэмжээний талаар  1998.12.02 222
Сум дүүргийн мал эмнэлэг, үржлийн албыг хувьчлах тухай  1998.10.28 198
Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх бодлогыг батлах тухай  1998.08.21 157
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв зохион байгуулах тухай  ...1996.11.28... 286

                 hom1