ВЭБ ХУУДАС ЗАСВАРТАЙ БАЙНА. ТА ТҮР ХУГАЦААНЫ ДАРАА ЗОЧЛОНО УУ.