Хүнсний бүртгэл

Хүнсний нэмэлтийн жагсаалт

Хүнсний нэмэлтийн нэр

Улсын бүртгэлийн дугаар

1

ASPARTAME 951

ХН 0951200001

2

ALLURA RED 129

ХН 0129200002

3

ACESULFAME POTASSIUM 950

ХН 0950200003

4

BRILLIANT BLUE 133

ХН 0133200004

5

CITRIC ACID 330

ХН 0330200005

6

MALIC ACID 296

ХН 0296200006

7

SODIUM DIHYDROGEN CITRATE 331

ХН 0331200007

8

SUNSET YELLOW Е110

ХН 0110200008

9

TARTRAZINE102

ХН 0102200009

10

Potassium Sorbate Е202

ХН 0202200010

11

Calcium Disodium Edetate, E385

ХН 0385200011

12

Sodium BENZOATE, Е 211

ХН 0211200012

13

Sodium Hexametaphosphate, E452 (i)

ХН 0452200013

14

GUAR GUM INS 412

XH 0412200014

15

AGAR AGAR INS 406

ХН 0406200015

16

Propylene glycol INS 1520

ХН 0951200016

17

Vegetable carbon Е153

ХН 0153200017

18

Green S E142

ХН 0142200018

19

Sucralose E955

ХН 0955200019

20

Polydimethylsiloxane E900

ХН 0900200020

21

Dextrins, roasted starch   INS1400

ХН 1400200021

22

Phosphates E338

ХН 0338200022

23

Ascorbic acid E300

ХН 0300200023

24

Acetylated distarch adipate E1422

ХН 1422200024

25

Carbon dioxide Е290

ХН 0290200025

26

Тосны хүчил E-471

ХН 0471200026

27

Содиум E-466

ХН 0466200027

28

Каррагинан E-407

ХН 0407200028

29

Аскорбилын эфирүүд E-304

ХН 0304200029

30

Токоферол E-307

ХН 0307200030

31

Цахиурын 2-ч исэл E-551

ХН 0551200031

32

Улаан будаг E-124

ХН 0124200032

33

Ногоон будаг E-143

ХН 0143200033

34

Шар будаг E-172

ХН 0172200034

35

Сорбитан моностират E-491

ХН 0491200035

36

Полисорбат E-435

ХН 0435200036

37

Сахарин E-954

ХН 0954200037

38

Эфул малтол E-637

ХН 0637200038

39

POLYVINYLPYRROLIDONE   INS1201

ХН 0120120039

40

Polydextrose E1200

ХН 1200200040

41

Pectins E-440

ХН 0440200041

42

Ammonium carbonate NH4-2CO3 E-503

ХН 0503200042

43

Lactose E235

ХН 0235200043

44

Acetic acid E260

ХН 0260200044

45

Diacetyltartaric acid esters of mono- and diglycerides E472e

ХН 0472200045

46

Fatty acids E 570

ХН 0570200046

47

Triacetin E1518

ХН 1518200047

48

Кароб шошны давирхай Е410

ХН 0410200048

49

Полисорбат80 Е433

ХН 0433200049

50

Лецитин Е322

ХН 0322200050

51

Кармин Е120

ХН 0120200051

52

Гелланы давирхай Е418

ХН 0418200052

53

Dipotassium hydrogen phosphate E340(ii)

ХН 0340200053

54

Annatto extracts, Bixin-based E160b(i)

ХН 0160200054

55

Sodium stearoyl lactylate E481

ХН 0481200055

56

Xanthan gum E415

ХН 0415200056

57

Guar gum E412

ХН 0412200057

58

Curcumin       Е-100

ХН 0100200058

59

Riboflavins     Е-101

ХН 0101200059

60

Riboflavins Е-101i

ХН 0101200060

61

Riboflavin-5'-Phosphate Sodium Е-101ii

ХН 0101200061

62

Azorubine, Carmoisine E-122

ХН 0122200062

63

Patent Blue V Е-131

ХН 0131200063

64

Indigotine, indigo carmine Е-132

ХН 0132200064

65

Caramel IV - Ammonia-sulphite process Е-150c

ХН 0150200065

66

Sulphite ammonia Caramel   Е-150d

ХН 0150200066

67

Brilliant Black PN, black PN E-151

ХН 0151200067

68

Carotenes   Е-160а

  ХН 0160200068 

69

Beta-Carotene (Synthetic) Е-160а(i)

ХН 0160200069

70

Natural Extracts              Е-160а(ii)

ХН 0160200070

71

Annatto Extracts             Е-160b

ХН 0160200071

72

Paprika Oleoresins         Е-160с

ХН 0160200072

73

Lutein                              Е-161b

ХН 0161200073

74

Beetroot red, betanin      Е-162

ХН 0162200074

75

Anthocyanins                  Е-163

ХН 0163200075

76

Calcium carbonates        Е-170

ХН 0170200076

77

Calcium carbonate          Е-170i

ХН 0170200077

78

Titanium Dioxide             Е-171

ХН 0171200078

79

Sorbic Acid                      Е-200

ХН 0200200079

80

Sulphur Dioxide               Е-220

ХН 0220200080

81

Sodium acetates   E-262

ХН 0262200081

82

Sodium acetate     E-262i

ХН 0262200082

83

Sodium diacetate E-262ii

ХН 0262200083

84

Calcium Acetate    Е-263

ХН 0263200084

85

Lactic Acid, L-, D- and DL-      E-270

ХН 0270200085

86

Calcium Propionate                 Е-282

ХН 0282200086

87

Tocopherol rich extract            Е-306

ХН 0306200087

88

Calcium Lactate                       Е-327

ХН 0327200088

89

Sodium dihydrogen citrate       Е-331i

ХН 0331200089

90

Disodium monohydrogen citrate Е-331ii

ХН 0331200090

91

Trisodium citrate         Е-331iii

ХН 0331200091

92

Calcium Citrates         Е-333

  ХН 0333200092

93

Tricalcium Citrates      Е-333iii

ХН 0333200093

94

Sodium Phosphates    Е-339

ХН 0339200094

95

Monopotassium Ortophosphate    Е-339i

ХН 0339200095

96

Disodium Ortophosphate              Е-339ii

ХН 0339200096

97

Trisodium Ortophosphate             Е-339iii

ХН 0339200097

98

Potassium Phosphates                 E-340

ХН 0340200098

99

Calcium Phosphates                     Е-341

ХН 0341200099

100

Monocalcium Orthophostate         Е-341i

ХН 0341200100

101

Sodium Alginate                            Е-401

ХН 0401200101

102

Calcium Alginate                           Е-404

ХН 0404200102

103

Acacia Gum (Gum Arabic) Е-414

ХН 0414200103

104

Sorbitol                                          E-420

ХН 0420200104

105

Glycerol                                         E-422

ХН 0422200105

106

Diphosphates                                Е-450

ХН 0450200106

107

Disodium diphosphate                  Е-450i

ХН 0450200107

108

Trisodium diphosphate                 Е-450ii

ХН 0450200108

109

Tetrasodium diphosphate             E-450iii

ХН 0450200109

110

Triphosphates                               Е-451

ХН 0451200110

111

Pentasodium Triphosphate           Е-451i

ХН 0451200111

112

Polyphosphates                            Е-452

ХН 0452200112

113

Sodium Polyphosphates      Е-452i

ХН 0452200113

114

Cellulose                              Е-460

ХН 0460200114

115

Microcrystalline Cellulose    Е-460i

ХН 0460200115

116

Powdered Cellulose             Е-460ii

ХН 0460200116

117

Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids   E-470a

ХН 0470200117

118

Acetic and Fatty Acid Esters of Glycerol    Е-472а

ХН 0472200118

119

Lactic acid esters of mono and diglycerides of fatty           Е-472b

ХН 0472200119

120

Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids     E-472c 

ХН 0472200120

121

Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids Е-472d

ХН 0472200121

122

Sucrose Esters of Fatty Acids       Е-473

ХН 0473200122

123

Polyglycerol Esters of Fatty Acids Е-475

ХН 0475200123

124

Polyglycerol polyricinoleate Е-476 

ХН 0476200124

125

Propane-1,2-diol esters of fatty acids Е-477

ХН 0477200125

126

Sodium Stearoyl Lactylate E481i

ХН 0481200126

127

Sodium Oleyl Lactylate       E481ii

ХН 0481200127

128

Calcium lactylates      Е-482

ХН 0482200128

129

Sodium Carbonates Е-500

ХН 0500200129

130

Sodium Carbonate Е-500i

ХН 0500200130

131

Sodium Hydrogenate Carbonate Е-500ii

ХН 0500200131

132

Magnesium Сarbonates Е-504

ХН 0504200132

133

Potassium Chloride Е-508

ХН 0508200133

134

Calcium Sulphate Е-516

ХН 0516200134

135

Sodium Aluminium Phosphate Е-541 (i) Acidic (ii) Basic

ХН 0541200135

136

Glucono-delta-lactone Е-575

ХН 0575200136

137

L-Cysteine, and its Hydrochlorides- Sodium and Potassium salts Е-920

ХН 0920200137

138

Distarch Phosphate Е-1412

ХН 1412200138

139

Acetylated Distarch Phosphate       Е-1414

ХН 1414200139

140

Hydroxypropyl Distarch Phosphate Е-1442

ХН 1442200140

141

Starch Sodium Octenyl Succinate   Е-1450

ХН 1450200141

142

Gelatin E441

  ХН 1450200142

 

Өсгөврийн хөрөнгийн жагсаалт

Өсгөврийн хөрөнгийн нэр

Улсын бүртгэлийн дугаар

1

FD-DVS-YF -3/30X50U

ИӨХ20001

2

FD-DVS-YF L903-25, 30X50U

ИӨХ20002

3

FD-DVS-YF-812/30X50U

ИӨХ20003

4

FD-DVS-Yoflex Mild 1.0/30X50U

ИӨХ20004

5

FD-DVS-YF-903/30X50U

ИӨХ20005

6

CHY-MAX Powder Extra NB/80X0.075 kg

ИӨХ20006

7

Hansen sticks 50L/10X100

ИӨХ20007

8

FD-DVS-ABY-10/25X100U

ИӨХ20008

9

FD-DVS-TCC-4/30X50U

ИӨХ20009

10

FD-DVSXPL30/30X50U

ИӨХ200010

11

Rh-0.030 g

ИӨХ200011

12

Nr.42-0.030 g

ИӨХ200012

13

FD-DVS YC-X11 50U

ИӨХ200013

14

GY 1 /L.rhamnosus/

ИӨХ200014

15

890 IMCU GR-500

ИӨХ200015

16

STAR IDC 10

ИӨХ200016

17

SRC 1-D 10

ИӨХ200017

18

FD-DVS-YF L903-25-30X200U

ИӨХ200018

19

FD-DVS-YF L904-25-30X200U

ИӨХ200019

 

Баяжуулагч бэлдмэлийн жагсаалт

Баяжуулагч бэлдмэлийн нэр

Улсын бүртгэлийн дугаар

1

EICO vit 181451 C

ББА200001

 

Баяжуулагч бэлдмэлийн нэр

Улсын бүртгэлийн дугаар

1

Vitamin D3

ББС200001

2

Vitamin D3/Ca Premix

ББС200002

 

 

 

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам