Хүнсний бүртгэл

Хүнсний нэмэлтийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 Aspartame E951 ХН 0951200001
2 Allura Red E129 ХН 0129200002
3 Acesulfame Potassium E950 ХН 0950200003
4 Brilliant Blue E133 ХН 0133200004
5 Citric Acid E330 ХН 0330200005
6 Malic Acid E296 ХН 0296200006
7 Sodium Dihydrogen Citrate E331 ХН 0331200007
8 Sunset Yellow  Е110 ХН 0110200008
9 Tartrazin E102 ХН 0102200009
10 Potassium Sorbate Е202 ХН 0202200010
11 Calcium Disodium Edetate E385 ХН 0385200011
12 Sodium Benzoate Е211 ХН 0211200012
13 Sodium Hexametaphosphate E452 (i) ХН 0452200013
14 Guar Gum  INS E412 XH 0412200014
15 Agar Agar  INS E406  ХН 0406200015
16 Propylene glycol   INS E1520 ХН 0951200016
17 Vegetable carbon Е153 ХН 0153200017
18 Green S  E142 ХН 0142200018
19 Sucralose E955 ХН 0955200019
20 Polydimethylsiloxane E900 ХН 0900200020
21 Dextrins, roasted starch INS1400 ХН 1400200021
22 Phosphates E338 ХН 0338200022
23 Ascorbic acid  E300 ХН 0300200023
24 Acetylated distarch adipate E1422 ХН 1422200024
25 Carbon dioxide Е290 ХН 0290200025
26 Тосны хүчил E-471 ХН 0471200026
27 Содиум E-466 ХН 0466200027
28 Каррагинан E-407 ХН 0407200028
29 Аскорбилын эфирүүд E-304 ХН 0304200029
30 Токоферол E-307 ХН 0307200030
31 Цахиурын 2-ч исэл E-551 ХН 0551200031
32 Улаан будаг E-124 ХН 0124200032
33 Ногоон будаг E-143 ХН 0143200033
34 Шар будаг E-172 ХН 0172200034
35 Сорбитан моностират E-491 ХН 0491200035
36 Полисорбат E-435 ХН 0435200036
37 Сахарин E-954 ХН 0954200037
38 Эфул малтол E-637 ХН 0637200038
39 Polyvinylpyrrolidone INS1201 ХН 0120120039
40 Polydextrose E1200 ХН 1200200040
41 Pectins E-440 ХН 0440200041
42 Ammonium carbonate NH4-2CO3 E-503 ХН 0503200042
43 Lactose E235 ХН 0235200043
44 Acetic acid E260 ХН 0260200044
45 Diacetyltartaric acid esters of mono-and diglycerides E472e ХН 0472200045
46 Fatty acids E 570 ХН 0570200046
47 Triacetin E1518 ХН 1518200047
48 Кароб шошны давирхай Е410 ХН 0410200048
49 Полисорбат80 Е433 ХН 0433200049
50 Лецитин Е322 ХН 0322200050
51 Кармин Е120 ХН 0120200051
52 Гелланы давирхай Е418 ХН 0418200052
53 Dipotassium hydrogen phosphate E340(ii) ХН 0340200053
54 Annatto extracts, Bixin-based E160b(i) ХН 0160200054
55 Sodium stearoyl lactylate E481 ХН 0481200055
56 Xanthan gum E415 ХН 0415200056
57 Guar gum E412 ХН 0412200057
58 Curcumin Е-100 ХН 0100200058
59 Riboflavins Е101 ХН 0101200059
60 Riboflavins Е101i ХН 0101200060
61 Riboflavin-5'-Phosphate Sodium Е101ii ХН 0101200061
62 Azorubine, Carmoisine E122 ХН 0122200062
63 Patent Blue V Е131 ХН 0131200063
64 Indigotine, indigo carmine Е132 ХН 0132200064
65 Caramel IV-Ammonia-sulphite process Е150c ХН 0150200065
66 Sulphite ammonia Caramel Е150d ХН 0150200066
67 Brilliant Black PN, black PN E151 ХН 0151200067
68 Carotenes Е160а ХН 0160200068  
69 Beta-Carotene (Synthetic) Е160а(i) ХН 0160200069
70 Natural Extracts  Е160а(ii) ХН 0160200070
71 Annatto Extracts Е160b ХН 0160200071
72 Paprika Oleoresins Е160с ХН 0160200072
73 Lutein Е161b ХН 0161200073
74 Beetroot red, betanin Е162 ХН 0162200074
75 Anthocyanins Е163 ХН 0163200075
76 Calcium carbonates Е170 ХН 0170200076
77 Calcium carbonate Е170i ХН 0170200077
78 Titanium Dioxide Е171 ХН 0171200078
79 Sorbic Acid Е200 ХН 0200200079
80 Sulphur Dioxide Е220 ХН 0220200080
81 Sodium acetates E262 ХН 0262200081
82 Sodium acetate E262i ХН 0262200082
83 Sodium diacetate E262ii ХН 0262200083
84 Calcium Acetate Е263 ХН 0263200084
85 Lactic Acid, L-, D- and DL E270 ХН 0270200085
86 Calcium Propionate Е282 ХН 0282200086
87 Tocopherol rich extract Е306 ХН 0306200087
88 Calcium Lactate Е327 ХН 0327200088
89 Sodium dihydrogen citrate Е331i ХН 0331200089
90 Disodium monohydrogen citrate Е331ii ХН 0331200090
91 Trisodium citrate Е331iii ХН 0331200091
92 Calcium Citrates  Е333 ХН 0333200092
93 Tricalcium Citrates Е333iii ХН 0333200093
94 Sodium Phosphates Е339 ХН 0339200094
95 Monopotassium Ortophosphate Е339i ХН 0339200095
96 Disodium Ortophosphate Е339ii ХН 0339200096
97 Trisodium Ortophosphate Е339iii ХН 0339200097
98 Potassium Phosphates E340 ХН 0340200098
99 Calcium Phosphates Е341 ХН 0341200099
100 Monocalcium Orthophostate Е341i ХН 0341200100
101 Sodium Alginate Е401 ХН 0401200101
102 Calcium Alginate Е404 ХН 0404200102
103 Acacia Gum (Gum Arabic) Е414 ХН 0414200103
104 Sorbitol E420 ХН 0420200104
105 Glycerol E422 ХН 0422200105
106 Diphosphates Е450 ХН 0450200106
107 Disodium diphosphate Е450i ХН 0450200107
108 Trisodium diphosphate Е450ii ХН 0450200108
109 Tetrasodium diphosphate E450iii ХН 0450200109
110 Triphosphates Е451 ХН 0451200110
111 Pentasodium Triphosphate Е451i ХН 0451200111
112 Polyphosphates Е452 ХН 0452200112
113 Sodium Polyphosphates Е452i ХН 0452200113
114 Cellulose Е460 ХН 0460200114
115 Microcrystalline Cellulose Е460i ХН 0460200115
116 Powdered Cellulose Е460ii ХН 0460200116
117 Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids E470a ХН 0470200117
118 Acetic and Fatty Acid Esters of Glycerol Е472а ХН 0472200118
119 Lactic acid esters of mono and diglycerides of fatty Е472b ХН 0472200119
120 Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472c   ХН 0472200120
121 Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids Е472d ХН 0472200121
122 Sucrose Esters of Fatty Acids Е473 ХН 0473200122
123 Polyglycerol Esters of Fatty Acids Е475 ХН 0475200123
124 Polyglycerol polyricinoleate Е476   ХН 0476200124
125 Propane-1,2-diol esters of fatty acids Е477 ХН 0477200125
126 Sodium Stearoyl Lactylate E481i ХН 0481200126
127 Sodium Oleyl Lactylate E481ii ХН 0481200127
128 Calcium lactylates Е482 ХН 0482200128
129 Sodium Carbonates Е500 ХН 0500200129
130 Sodium Carbonate Е500i ХН 0500200130
131 Sodium Hydrogenate Carbonate Е500ii ХН 0500200131
132 Magnesium Сarbonates Е504 ХН 0504200132
133 Potassium Chloride Е508 ХН 0508200133
134 Calcium Sulphate Е516 ХН 0516200134
135 Sodium Aluminium Phosphate  (i) Acidic (ii) Basic Е541 ХН 0541200135
136 Glucono-delta-lactone Е575 ХН 0575200136
137 L-Cysteine and its Hydrochlorides-Sodium and Potassium salts Е920 ХН 0920200137
138 Distarch Phosphate Е1412 ХН 1412200138
139 Acetylated Distarch Phosphate Е1414 ХН 1414200139
140 Hydroxypropyl Distarch Phosphate Е1442 ХН 1442200140
141 Starch Sodium Octenyl Succinate Е1450 ХН 1450200141
142 Gelatin E441 ХН 0441200142
143 Magnesium silicate Е553a ХН 0553200143
144 Benzyl alcohol E1519 ХН1519200144
145 Propylene glycol E1520 ХН1520200145
146 Glycerol triacetate E1518 ХН1518200146
147 Triethyl citrate E1505 ХН1505200147
148 Acetic acid E260 ХН0260200148
149 Brown HT Е155 ХН0155200149
150 Alpha-tocopherol E307 ХН0307200150
151 Potassium hydroxide E525 ХН0525200151
152 Xylitol E967 ХН0967200152
153 Sodium Nitrite E250 ХН0250200153
154 Monosodium glutamate E621 ХН0621200154
155 Disodium 5’-ribonucleolides E635 ХН0635200155
156 Steviol glycosides from Stevia E960 ХН0960210156
157 Sodium ascorbate Е301 ХН0301210157
158 Potassium citrate E332 ХН0332210158
159 Potassium sorbate E202 ХН0202210159
160 Monocalcium phosphate E341i ХН0341210160
161 Tricalcium phosphate Е341iii ХН0341210161
162 Сalcium chloride E509 ХН0509210162
163 Natamycin E235 ХН0960210163
164 Nisin Е236 ХН0301210164
165 Magnesium E530 ХН0301210165
166 Glyceryl abietate or ester gum E445 ХН0301210166
167 Gum arabic E414 ХН0301210167
168 Propylene glycol    E490 ХН0301210168
169 Ethanol     E1510 ХН0301210169
170 Erthritol        E968 ХН0301210170
171 Alpha-Amylase E1100 ХН0301210171
172 Caramel colours E150a ХН0301210172
173 Caramel colours E150b ХН0301210173
174 Modified starches E1403 ХН0301210174
175 Cтаркоби сардельки Е651 ХН0301210175
176 Аромикс-3  Е627 ХН0301210176
177 Драунспайс Таллинская комби Е316 ХН0301210177
178 Мистермит Е233 ХН0301210178
179 anti cating agent  E536 ХН0301210179
180 Erythrosine  E127 ХН0301210180
181 Disodium ethylene diamine tetraacetate E386 ХН0301210181
182 Hydrohypropyl methyl cellulose E464 ХН0301210182
183 Sodium sesquicarbonate E500 ХН0301210183
184 Cyclamic acid and its Na and Ca salts E952 ХН0301210184
185 Sorbitan Tristearate E-492 ХН0492220185

 

Өсгөврийн хөрөнгийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 FD-DVS-YF -3/30X50U ИӨХ20001
2 FD-DVS-YF L903-25, 30X50U ИӨХ20002
3 FD-DVS-YF-812/30X50U ИӨХ20003
4 FD-DVS-Yoflex Mild 1.0/30X50U ИӨХ20004
5 FD-DVS-YF-903/30X50U ИӨХ20005
6 CHY-MAX Powder Extra NB/80X0.075 kg ИӨХ20006
7 Hansen sticks 50L/10X100 ИӨХ20007
8 FD-DVS-ABY-10/25X100U ИӨХ20008
9 FD-DVS-TCC-4/30X50U ИӨХ20009
10 FD-DVSXPL30/30X50U ИӨХ200010
11 Rh-0.030 g ИӨХ200011
12 Nr.42-0.030 g ИӨХ200012
13 FD-DVS YC-X11 50U ИӨХ200012
14 GY 1 /L.rhamnosus/ ИӨХ200013
15 890 IMCU GR-500 ИӨХ200014
16 STAR IDC 10 ИӨХ200015
17 SRC 1-D 10 ИӨХ200016
18 FD-DVS-YF L903-25-30X200U ИӨХ200018
19 FD-DVS-YF L904-25-30X200U ИӨХ200019
20 SWING-LAF-4/10u ИӨХ200020
21 Bacterial starter "PROBIOTIC YOGURT VIVO"4*1,0g ИӨХ200021
22 Bacterial starter "YOGURT VIVO"2*0,5g ИӨХ200022
23 Bacterial starter "KEFIR VIVO"4*0,5g  ИӨХ200023
24 Bacterial starter "FIT-YOGURT VIVO"4*0,5g ИӨХ200024
25 Bacterial starter "IMMUNE YOGURT VIVO"4*0,5 g ИӨХ200025
26 Bacterial starter "BIFIKID VIVO"4*0.5 g ИӨХ200026
27 Bacterial starter "NARINE VIVO"4*0,5g ИӨХ200027
28 Bacterial starter "COTTAGE CHEESE VIVO"4*0,5g ИӨХ200028
29 Bacterial starter "CHEESE VIVO"4*0,5g ИӨХ200029
30 Bacterial starter "GREEK YOGURT VIVO"4*0.5 g ИӨХ200030
31 FD-DVS CHN-11/30X50U ИӨХ200031
32 FD-DVS ABY-3/30X50U ИӨХ200032
33 Nu-trish-LA5 ИӨХ210033
34 Yo-Flex Harmony ИӨХ210034
35 FreshQ-6 ИӨХ210035
36 Choozit MA11 LOY 50 DCU ИӨХ210036
37 Brewing yeast: Strain HK01 ИӨХ210037
38 Yeast TL ИӨХ210038
39 Yeast Hei 34/70 ИӨХ210039
40 FD-DVS FLORA DANICA/30X50U ИӨХ210040
41 FD-DVS CHN-19/30X50U ИӨХ210041
42 FD-DVS ABY-10/25X200U ИӨХ210042
43 FD-DVS YF-L812/25X200U ИӨХ210043
44 FD-DVS CHN-22/30X50U ИӨХ210044
45 Angel Instant Dry Yeast ИӨХ210045
46 Angel LD-500 ИӨХ210046
47 FD-DVC YC-350/30X50U ИӨХ210047
48 Yest agar slant, strain He-Bru ИӨХ210048
49 Yest agar slant, strain 1901 ИӨХ210049
50 nu-trish L. casei 431 ИӨХ210050
51 Yest agar slant, strain Rh ИӨХ210051
52 Yest agar slant, strain Nr.42 ИӨХ210052

 

Баяжуулагч бэлдмэлийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 EICO vit 181451 C ББА200001

 

Баяжуулагч бэлдмэлийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 Vitamin D3 ББС200001
2 Vitamin D3/Ca Premix ББС200002
3 Mineral Premix GS-1094 ББС200003
4 Mineral Premix (Zinc, Selenium) ББС200004
5 Vitamin premix (Vit D3, B6, B12, Folic acid) ББС200005
6 Vitamin premix (Vit C, B6, B12, Folic acid) ББС200006

 

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам