Хүнсний бүртгэл

Хүнсний нэмэлтийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 Aspartame                                     E951 ХН 0951200001
2 Allura Red                                     E129 ХН 0129200002
3 Acesulfame Potassium                    E950 ХН 0950200003
4 Brilliant Blue                                   E133 ХН 0133200004
5 Citric Acid                                      E330 ХН 0330200005
6 Malic Acid                                      E296 ХН 0296200006
7 Sodium Dihydrogen Citrate            E331 ХН 0331200007
8 Sunset Yellow                                  Е110 ХН 0110200008
9 Tartrazin                                        E102 ХН 0102200009
10 Potassium Sorbate                           Е202 ХН 0202200010
11 Calcium Disodium Edetate                E385 ХН 0385200011
12 Sodium Benzoate                             Е211 ХН 0211200012
13 Sodium Hexametaphosphate            E452 (i) ХН 0452200013
14 Guar Gum  INS                               E412 XH 0412200014
15 Agar Agar  INS                              E406  ХН 0406200015
16 Propylene glycol   INS                     E1520 ХН 0951200016
17 Vegetable carbon                            Е153 ХН 0153200017
18 Green S                                          E142 ХН 0142200018
19 Sucralose                                       E955 ХН 0955200019
20 Polydimethylsiloxane                      E900 ХН 0900200020
21 Dextrins, roasted starch                 INS1400 ХН 1400200021
22 Phosphates                                    E338 ХН 0338200022
23 Ascorbic acid                                E300 ХН 0300200023
24 Acetylated distarch adipate            E1422 ХН 1422200024
25 Carbon dioxide                               Е290 ХН 0290200025
26 Тосны хүчил                                 E-471 ХН 0471200026
27 Содиум                                     E-466 ХН 0466200027
28 Каррагинан                              E-407 ХН 0407200028
29 Аскорбилын эфирүүд            E-304 ХН 0304200029
30 Токоферол                               E-307 ХН 0307200030
31 Цахиурын 2-ч исэл                  E-551 ХН 0551200031
32 Улаан будаг                             E-124 ХН 0124200032
33 Ногоон будаг                           E-143 ХН 0143200033
34 Шар будаг                                E-172 ХН 0172200034
35 Сорбитан моностират           E-491 ХН 0491200035
36 Полисорбат                             E-435 ХН 0435200036
37 Сахарин                                   E-954 ХН 0954200037
38 Эфул малтол                          E-637 ХН 0637200038
39 Polyvinylpyrrolidone                INS1201 ХН 0120120039
40 Polydextrose                           E1200 ХН 1200200040
41 Pectins                                    E-440 ХН 0440200041
42 Ammonium carbonate NH4-2CO3             E-503 ХН 0503200042
43 Lactose                                  E235 ХН 0235200043
44 Acetic acid                            E260 ХН 0260200044
45 Diacetyltartaric acid esters of mono-and diglycerides     E472e ХН 0472200045
46 Fatty acids                                E 570 ХН 0570200046
47 Triacetin                                    E1518 ХН 1518200047
48 Кароб шошны давирхай          Е410 ХН 0410200048
49 Полисорбат80                           Е433 ХН 0433200049
50 Лецитин                                      Е322 ХН 0322200050
51 Кармин                                       Е120 ХН 0120200051
52 Гелланы давирхай                   Е418 ХН 0418200052
53 Dipotassium hydrogen phosphate           E340(ii) ХН 0340200053
54 Annatto extracts, Bixin-based                   E160b(i) ХН 0160200054
55 Sodium stearoyl lactylate                          E481 ХН 0481200055
56 Xanthan gum                              E415 ХН 0415200056
57 Guar gum                                    E412 ХН 0412200057
58 Curcumin                                    Е-100 ХН 0100200058
59 Riboflavins                                  Е101 ХН 0101200059
60 Riboflavins                                  Е101i ХН 0101200060
61 Riboflavin-5'-Phosphate Sodium              Е101ii ХН 0101200061
62 Azorubine, Carmoisine                            E122 ХН 0122200062
63 Patent Blue V                                          Е131 ХН 0131200063
64 Indigotine, indigo carmine                         Е132 ХН 0132200064
65 Caramel IV-Ammonia-sulphite process        Е150c ХН 0150200065
66 Sulphite ammonia Caramel                          Е150d ХН 0150200066
67 Brilliant Black PN, black PN                      E151 ХН 0151200067
68 Carotenes                                                 Е160а ХН 0160200068  
69 Beta-Carotene (Synthetic)                      Е160а(i) ХН 0160200069
70 Natural Extracts                                     Е160а(ii) ХН 0160200070
71 Annatto Extracts                                    Е160b ХН 0160200071
72 Paprika Oleoresins                                Е160с ХН 0160200072
73 Lutein                                                   Е161b ХН 0161200073
74 Beetroot red, betanin                            Е162 ХН 0162200074
75 Anthocyanins                                        Е163 ХН 0163200075
76 Calcium carbonates                              Е170 ХН 0170200076
77 Calcium carbonate                               Е170i ХН 0170200077
78 Titanium Dioxide                                  Е171 ХН 0171200078
79 Sorbic Acid                                          Е200 ХН 0200200079
80 Sulphur Dioxide                                   Е220 ХН 0220200080
81 Sodium acetates                                   E262 ХН 0262200081
82 Sodium acetate                                    E262i ХН 0262200082
83 Sodium diacetate                                 E262ii ХН 0262200083
84 Calcium Acetate                                  Е263 ХН 0263200084
85 Lactic Acid, L-, D- and DL                 E270 ХН 0270200085
86 Calcium Propionate                             Е282 ХН 0282200086
87 Tocopherol rich extract                        Е306 ХН 0306200087
88 Calcium Lactate                                   Е327 ХН 0327200088
89 Sodium dihydrogen citrate                    Е331i ХН 0331200089
90 Disodium monohydrogen citrate            Е331ii ХН 0331200090
91 Trisodium citrate                                   Е331iii ХН 0331200091
92 Calcium Citrates                                   Е333 ХН 0333200092
93 Tricalcium Citrates                                Е333iii ХН 0333200093
94 Sodium Phosphates                               Е339 ХН 0339200094
95 Monopotassium Ortophosphate             Е339i ХН 0339200095
96 Disodium Ortophosphate                       Е339ii ХН 0339200096
97 Trisodium Ortophosphate                      Е339iii ХН 0339200097
98 Potassium Phosphates                           E340 ХН 0340200098
99 Calcium Phosphates                           Е341 ХН 0341200099
100 Monocalcium Orthophostate              Е341i ХН 0341200100
101 Sodium Alginate                                 Е401 ХН 0401200101
102 Calcium Alginate                                Е404 ХН 0404200102
103 Acacia Gum (Gum Arabic)                 Е414 ХН 0414200103
104 Sorbitol                                              E420 ХН 0420200104
105 Glycerol                                             E422 ХН 0422200105
106 Diphosphates                                     Е450 ХН 0450200106
107 Disodium diphosphate                        Е450i ХН 0450200107
108 Trisodium diphosphate                       Е450ii ХН 0450200108
109 Tetrasodium diphosphate                   E450iii ХН 0450200109
110 Triphosphates                                    Е451 ХН 0451200110
111 Pentasodium Triphosphate                 Е451i ХН 0451200111
112 Polyphosphates                                 Е452 ХН 0452200112
113 Sodium Polyphosphates                     Е452i ХН 0452200113
114 Cellulose                                           Е460 ХН 0460200114
115 Microcrystalline Cellulose                  Е460i ХН 0460200115
116 Powdered Cellulose                          Е460ii ХН 0460200116
117 Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids   E470a ХН 0470200117
118 Acetic and Fatty Acid Esters of Glycerol                     Е472а ХН 0472200118
119 Lactic acid esters of mono and diglycerides of fatty       Е472b ХН 0472200119
120 Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids     E472c   ХН 0472200120
121 Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids     Е472d ХН 0472200121
122 Sucrose Esters of Fatty Acids                                         Е473 ХН 0473200122
123 Polyglycerol Esters of Fatty Acids                                   Е475 ХН 0475200123
124 Polyglycerol polyricinoleate                                             Е476   ХН 0476200124
125 Propane-1,2-diol esters of fatty acids                              Е477 ХН 0477200125
126 Sodium Stearoyl Lactylate                                              E481i ХН 0481200126
127 Sodium Oleyl Lactylate                                                   E481ii ХН 0481200127
128 Calcium lactylates                                                          Е482 ХН 0482200128
129 Sodium Carbonates                                                      Е500 ХН 0500200129
130 Sodium Carbonate                                                        Е500i ХН 0500200130
131 Sodium Hydrogenate Carbonate                                    Е500ii ХН 0500200131
132 Magnesium Сarbonates                                                 Е504 ХН 0504200132
133 Potassium Chloride                                                       Е508 ХН 0508200133
134 Calcium Sulphate                                                          Е516 ХН 0516200134
135 Sodium Aluminium Phosphate  (i) Acidic (ii) Basic         Е541 ХН 0541200135
136 Glucono-delta-lactone                                                  Е575 ХН 0575200136
137 L-Cysteine and its Hydrochlorides-Sodium and Potassium salts    Е920 ХН 0920200137
138 Distarch Phosphate                                                      Е1412 ХН 1412200138
139 Acetylated Distarch Phosphate                                     Е1414 ХН 1414200139
140 Hydroxypropyl Distarch Phosphate                              Е1442 ХН 1442200140
141 Starch Sodium Octenyl Succinate                                Е1450 ХН 1450200141
142 Gelatin                                                                       E441 ХН 0441200142
143 Magnesium silicate                                                     Е553a ХН 0553200143
144 Benzyl alcohol                                                          E1519 ХН1519200144
145 Propylene glycol                                                       E1520 ХН1520200145
146 Glycerol triacetate                                                    E1518 ХН1518200146
147 Triethyl citrate                                                          E1505 ХН1505200147
148 Acetic acid                                                              E260 ХН0260200148
149 Brown HT                                                               Е155 ХН0155200149
150 Alpha-tocopherol                                                    E307 ХН0307200150
151 Potassium hydroxide                                               E525 ХН0525200151
152 Xylitol                                                                     E967 ХН0967200152
153 Sodium Nitrite                                                        E250 ХН0250200153
154 Monosodium glutamate                                            E621 ХН0621200154
155 Disodium 5’-ribonucleolides                                   E635 ХН0635200155
156 Steviol glycosides from Stevia                                 E960 ХН0960210156
157 Sodium ascorbate                                                   Е301 ХН0301210157
158 Potassium citrate                                                     E332 ХН0332210158
159 Potassium sorbate                                                   E202 ХН0202210159
160 Monocalcium phosphate                                         E341i ХН0341210160
161 Tricalcium phosphate                                              Е341iii ХН0341210161
162  Сalcium chloride                                                    E509 ХН0509210162

 

Өсгөврийн хөрөнгийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 FD-DVS-YF -3/30X50U ИӨХ20001
2 FD-DVS-YF L903-25, 30X50U ИӨХ20002
3 FD-DVS-YF-812/30X50U ИӨХ20003
4 FD-DVS-Yoflex Mild 1.0/30X50U ИӨХ20004
5 FD-DVS-YF-903/30X50U ИӨХ20005
6 CHY-MAX Powder Extra NB/80X0.075 kg ИӨХ20006
7 Hansen sticks 50L/10X100 ИӨХ20007
8 FD-DVS-ABY-10/25X100U ИӨХ20008
9 FD-DVS-TCC-4/30X50U ИӨХ20009
10 FD-DVSXPL30/30X50U ИӨХ200010
11 Rh-0.030 g ИӨХ200011
12 Nr.42-0.030 g ИӨХ200012
13 FD-DVS YC-X11 50U ИӨХ200012
14 GY 1 /L.rhamnosus/ ИӨХ200013
15 890 IMCU GR-500 ИӨХ200014
16 STAR IDC 10 ИӨХ200015
17 SRC 1-D 10 ИӨХ200016
18 FD-DVS-YF L903-25-30X200U ИӨХ200018
19 FD-DVS-YF L904-25-30X200U ИӨХ200019
20 SWING-LAF-4/10u ИӨХ200020
21 Bacterial starter "PROBIOTIC YOGURT VIVO"4*1,0g ИӨХ200021
22 Bacterial starter "YOGURT VIVO"2*0,5g ИӨХ200022
23 Bacterial starter "KEFIR VIVO"4*0,5g  ИӨХ200023
24 Bacterial starter "FIT-YOGURT VIVO"4*0,5g ИӨХ200024
25 Bacterial starter "IMMUNE YOGURT VIVO"4*0,5 g ИӨХ200025
26 Bacterial starter "BIFIKID VIVO"4*0.5 g ИӨХ200026
27 Bacterial starter "NARINE VIVO"4*0,5g ИӨХ200027
28 Bacterial starter "COTTAGE CHEESE VIVO"4*0,5g ИӨХ200028
29 Bacterial starter "CHEESE VIVO"4*0,5g ИӨХ200029
30 Bacterial starter "GREEK YOGURT VIVO"4*0.5 g ИӨХ200030
31 FD-DVS CHN-11/30X50U ИӨХ200031
32 FD-DVS ABY-3/30X50U ИӨХ200032

 

Баяжуулагч бэлдмэлийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 EICO vit 181451 C ББА200001

 

Баяжуулагч бэлдмэлийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
1 Vitamin D3 ББС200001
2 Vitamin D3/Ca Premix ББС200002
3 Mineral Premix GS-1094 ББС200003

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам