Сонгон шалгаруулалт

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Хандивын 30 мянган (толгой) хонь нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-21 2020-08-28
2020 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-07-06 2020-07-22
Сүүний чиглэлийн 600 үнээ бүхий эрчимжсэн цогцолбор аж ахуй байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалтын урилга, чадавхийн мэдээлэл ирүүлэх баримт бичгийг жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү. 2020-03-13 2020-03-27
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /Хуурай сүү, Хүнсний улаанбуудай/ 2020-02-21 2020-03-06
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /Хүнсний улаанбуудай / 2020-02-21 2020-03-06
2020 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-01-30 2020-02-17

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-12-31 2019-01-13
2019 оны 12 дугаар сард экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-12-02 2019-12-12
2019 оны 12 дугаар сард импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-11-22 2019-12-04
2019 онд экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт 2019-09-04 2019-09-13
Tүрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар 2019-07-02 2019-07-18
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-18 2019-04-26
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-12 2019-03-21
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үхэр болон адууны мах/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үрийн улаанбуудай, улаанбуудайн гурил, үхрийн мах, хуурай сүү, шингэн сүү/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01

 

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам