Сонгон шалгаруулалт

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2022 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Монгол Улсын 2022 оны 03 дугаар улиралд багтаан экспортлох адууны махны зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2022.05.12 2022.05.26
2022 онд нэмэлтээр импортлох хуурай сүүний импортын зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2022.05.05 2022.05.19
Монгол Улсын 2022 онд импортлох үрийн улаанбуудайн импортын зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2022-04-05 2022-04-19
“Монгол Улсад эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Беларусь Улсаас сүүний чиглэлийн цэвэр үүлдрийн үхрийг хөнгөлөлттэй зээлээр авах аж ахуйн нэгжүүдийг төсөлд хамрагдахыг урьж байна. 2022-01-25 2022-02-28
“Монгол Улсад эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Беларусь Улсаас махны чиглэлийн цэвэр үүлдрийн үхрийг хөнгөлөлттэй зээлээр авах аж ахуйн нэгжүүдийг төсөлд хамрагдахыг урьж байна. 2022-01-25 2022-02-28
Монгол Улсын 2022 онд нэмэлтээр импортлох хуурай сүүний импортын зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2022-01-03 2022-01-17

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Нийслэлийн хүн амын 2021-2022 оны өвөл, хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан мал, мах бэлтгэх ажилд хамрагдах хүсэлтэй махны үйлдвэрүүдэдийг сонгох шалгаруулалт 2021-10-13 2021-10-20
Түүхий сүү хүлээн авах сүү боловсруулах үйлдвэр, цехүүдийг сонгох шалгаруулалт 2021-09-27 2021-10-08
“Монгол Улсад эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Беларусь Улсаас сүүний чиглэлийн (голштейн, хар тарлан), махны чиглэлийн (абердин-ангусс, лимузин) цэвэр үүлдрийн үхрийг хөнгөлөлттэй зээлээр авах аж ахуйн нэгжүүдийг төсөлд хамрагдахыг урьж байна. 2021-07-19 2021-08-06
Махны нөөц бүрдүүлэх арга хэмжээнд махны үйлдвэрүүдийг оролцохыг урьж байна 2021-07-07 2021-07-28
2021 оны 07 дугаар сараас 2022 оны 07 дугаар сар хүртэлх хугацаанд импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2021-06-14 2021-06-28
2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалталт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2021-05-20 2021-06-03
2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2021-04-14 2021-04-28
Үр тариа, тэжээлийн таримлын үр үржүүлэх төрөлжсөн аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалт 2021-03-12 2021-04-01
2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээ /Үрийн улаанбуудай 6,150 тонн/-ний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2021-03-09 2021-03-21
2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим хүнсний тоо хэмжээ /Хуурай сүү, хүнсний улаанбуудай/-ний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2021-03-04 2021-03-18
2021 онд импортлох стратегийн зарим хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2021-02-23 2021-03-08

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад малын тэжээл  нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалт 2020-12-17 2020-12-25
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2020-12-16 2020-12-29
2020 онд нэмэлтээр импортлох үрийн улаанбуудайн тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2020-11-27 2020-12-01
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2020-11-18 2020-12-01
2020 онд нэмэлтээр экспортлох, импортлох стратегийн зарим хүнсний тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2020-11-12 2020-11-27
Арилжааны банкны зээлийн эх үүсвэрээр, стандартын шаардлага хангасан мал, мах бэлтгэн, нийслэлийн хүн амын 2020-2021 оны өвөл, хаврын улиралд махны хангамж, үнийн тогтвортой байдлыг хангах ажлын хүрээнд дотоодын нөөцөд нэмэлтээр мал, мах бэлтгэх сонгон шалгаруулалт 2020-10-27 2020-11-04
Өвөлжилт хүндэрч болзошгүй Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь аймгуудаас мал бэлтгэж, дулааны аргаар боловсруулсан хонь, ямааны мах экспортлох тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2020-10-14 2020-10-29
2020 оны сүүлийн хагас жилийн мах экспортлох, импортлох тоо хэмжээний сонгон шалгаруулалт /Цахим хаягаар бүртгүүлэх бол ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү/ 2020-09-25 2020-10-08
Хандивын 30 мянган (толгой) хонь нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-21 2020-08-28
2020 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-07-06 2020-07-22
Сүүний чиглэлийн 600 үнээ бүхий эрчимжсэн цогцолбор аж ахуй байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалтын урилга, чадавхийн мэдээлэл ирүүлэх баримт бичгийг жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү. 2020-03-13 2020-03-27
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /Хуурай сүү, Хүнсний улаанбуудай/ 2020-02-21 2020-03-06
2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /Хүнсний улаанбуудай / 2020-02-21 2020-03-06
2020 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-01-30 2020-02-17

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан сонгон шалгаруулалтын урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-12-31 2019-01-13
2019 оны 12 дугаар сард экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-12-02 2019-12-12
2019 оны 12 дугаар сард импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-11-22 2019-12-04
2019 онд экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалт 2019-09-04 2019-09-13
Tүрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар 2019-07-02 2019-07-18
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-18 2019-04-26
2019 онд импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-12 2019-03-21
Экспортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үхэр болон адууны мах/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01
Импортлох стратегийн хүнсний сонгон шалгаруулалтын урилга /үрийн улаанбуудай, улаанбуудайн гурил, үхрийн мах, хуурай сүү, шингэн сүү/, /Монгол Улсын 2019 оны стратегийн хүнсний экспортлох, импортлох тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийг энд дарж, ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалыг энд дарж, Стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох түр журмыг энд дарж үзнэ үү./ 2019-01-24 2019-02-01

 

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам