Шилэн дансны мэдээлэл

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам


ЯАМНЫ ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 1. Малын удмын сангийн үндэсний төв
 2. Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа
 3. Мал хамгаалах сан
 4. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
 5. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан
 6. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв
 7. ХАА-н Халхгол бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаа
 8. Архангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 9. Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 10. Баянхонгор аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 11. Булган аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 12. Говь-Алтай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 13. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 14. Дархан-Уул аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 15. Дорноговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 16. Дорнод аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 17. Дундговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 18. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 19. Орхон аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 20. Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 21. Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 22. Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 23. Сэлэнгэ аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 24. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 25. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 26. Ховд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 27. Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 28. Хэнтий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 29. Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 30. Хөдөө аж ахуйн бирж ТӨХХК


АГЕНТЛАГ ТҮҮНИЙ ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 1. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар
 2. Архангай аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 3. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 4. Баянхонгор аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 5. Булган аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 6. Говь-Алтай аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 7. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 8. Дархан-Уул аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 9. Дорноговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 10. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 11. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 12. Завхан аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 13. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 14. Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 15. Өмнөговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 16. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 17. Сэлэнгэ аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 18. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 19. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 20. Ховд аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 21. Хөвсгөл аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 22. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газар
 23. Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар
 24. Биокомбинат ТӨААТҮГ
 25. Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори
 26. Мал эмнэлэгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори
Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам