Статистик мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын нэгдсэн статистик мэдээллийг Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны вэб хуудас, Статисик мэдээллийн нэгдсэн сангаас үзнэ үү.
 

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан эмхтгэл

  1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын статистикийн эмхтгэл /2016 он/
  2. Мал тооллогын урьдчилсан дүн /2015 он/
  3. Хөдөө аж ахуйн 2011 оны улсын анхдугаар тооллогын дүн
  4. Хөдөө аж ахуйн салбар 2013 онд


Сар бүр яамнаас гаргадаг “Цаг үеийн мэдээлэл” товхимол

  2019 он  
 
2017 он2016 он 
 
 
2015 он2014 он 

 

   
2013 он2012 он 
 

 

 

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам