Төсөв, санхүү

1. Салбарын төсөв

2. Салбарын төсвийн төсөл

3. Салбарын тодотгосон төсөв

4. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл

5. Салбарын санхүүгийн тайлан

6. Салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

7. Яамны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

8. Яамны орлогын жагсаалт

9. Төсвийн гүйцэтгэл сараар

  • Салбарын 2020 оны гүйцэтгэл сараар энд дарж үзнэ үү.

 

  

10. Салбарын төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

11. Яамны төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам