Төсөв, санхүү

1. Салбарын төсөв

2. Салбарын төсвийн төсөл

3. Салбарын тодотгосон төсөв

4. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл

5. Салбарын санхүүгийн тайлан

6. Салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

7. Яамны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

8. Яамны орлогын жагсаалт

 

9. Салбарын төсвийн гүйцэтгэл сараар

  

10. Салбарын төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

11. Яамны төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

 

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам