Дотоод аудит

Дотоод аудитын төлөвлөгөө

- 2019 он
- 2018 он
2017 он

Дотоод аудитын 2019 онд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж

Малын удмын сангийн үндэсний төв, аймгууд дахь цөм сүргийн салбар нэгжүүдэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,  дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай
Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай
Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын  дүнг хэлэлцсэн тухай

Дотоод аудитын 2017 онд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж

- “Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ААТТӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд  хийсэн дотоод аудитын тайланг хэлэлцсэн тухай
- Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв  лабораторийн үйл ажиллагаанд хийсэн  дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн  тухай 

Дотоод аудитын 2016 онд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж

Мал хамгаалах санд хийсэн дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай
Хөдөө аж ахуйн халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаанд хийсэн дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай 
Дархан-Уул аймаг дахь “Үр тариа хадгалах 36.0 мянган тонн багтаамжтай, төмөр бетон хийцтэй элеватор” худалдан авах үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцсэн тухай
Нийслэлийн мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

 

Дотоод аудитын 2015 онд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж

Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам