Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2022 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2022 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
     
     
     
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Говь-Алтай/ 2022.06.22 2022.07.07
Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд суулгац үржүүлгийн төв байгуулах 2022.06.21 2022.07.21
Зоорь, хүлэмжийн байгууламж, 1000 тонн /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 2022.06.06 2022.06.21
Зоорийн байгууламж /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2022.06.06 2022.06.21
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Завхан/ 2022.06.03 2022.07.04
"Шинэ Ховд" үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт /Ховд, Жаргалант сум/ 2022.05.24 2022.06.24
Газар тариалангийн дунд оврын иж бүрэн трактор /Говь-Алтай, Бугат сум, Тахийн тал, Халиун, Шарга/ 2022.05.23 2022.06.08
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих “Шинэ хөдөө” төсөл /Төв аймаг, 27 сум/ 2022.05.19 2022.06.21
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Улсын хэмжээнд/ 2022.05.13 2022.06.13
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2022.04.29 2022.05.30
Бэлчээрийн усан хангамж /Улсын хэмжээнд/ 2022.04.29 2022.05.30
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2022.04.25 2022.05.25
Зохиомол хээлтүүлгийн багажны иж бүрдэл худалдан авах 2022.04.21 2022.05.23
Зоорь, хүлэмжийн байгууламж, 1000 тонн /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 2022.04.20 2022.05.23
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Говь-Алтай/ 2022.04.15 2022.05.17
Улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лабораторийн био аюулгүйн 3 дугаар зэрэглэлийн лабораторийн засвар 2022.04.14 2022.05.02
Зоорийн байгууламж /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2022.04.07 2022.05.22
"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" төсөл /Архангай/ 2022.04.04 2022.05.06
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, тэмдэгний хайрцаг 2022.04.01 2022.04.11
Төмс, хүнсний ногооны үрийн шинэчлэлт хийх 2022.03.31 2022.04.07
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Буурлын энгэрт байрлах Малын удмын сангийн үндэсний төвийн 2022-2023 оны халаалтад шаардагдах нүүрс бэлтгэн нийлүүлэх 2022.03.30 2022.04.29
Хүнсний ногооны үрийн хангамжийг нэмэгдүүлэх 2022.03.29 2022.04.29
Тариалангийн бүс нутгийн үржлийн хээлтүүлэгч,цөм сүргийн хээлтэгч, үхэр сүргийг ялган тэмдэглэж,бүртгэлжүүлэх ажлын санхүүжилт 2022.03.28 2022.04.12
Төмс, хүнсний ногооны ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2022.03.25 2022.04.25
Үр тарианы үйлдвэрлэлд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2022.03.25 2022.04.25
Үр тарианы үйлдвэрлэлд шаардагдах бордоо худалдан авах 2022.03.25 2022.04.25
Тариаланчдад дэмжлэг үзүүлэх /Тариалалтын үеийн шатахуун/ 2022.03.25 2022.04.25
Малын ороо идэвхижүүлэгч болон үр шингэлэгч бодис, азотын цехийн тоног төхөөрөмж 2022.03.23 2022.04.26
Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж /Ховд/ 2022.03.23 2022.04.25
Импортоор арвин ашиг шимт малын гүн хөлдөөсөн үр худалдан авах 2022.03.17 2022.04.19
Пестицид, бордооны чанар, үлдэгдлийн хяналт, тандан судалгаа хийх 2022.03.16 2022.03.24
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Улсын хэмжээнд/ 2022.03.16 2022.04.18
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2022.03.15 2022.04.14
Бөөрөнхий сонгины төл үрийн болон урт сонгины үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.03.15 2022.04.14
"Шинэ Ховд" үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт /Ховд, Жаргалант сум/ 2022.03.02 2022.04.01
Газар тариалангийн дунд оврын иж бүрэн трактор /Говь-Алтай, Бугат сум, Тахийн тал, Халиун, Шарга/ 2022.03.09 2022.04.11
“MNS 6891:2020 -Хариуцлагатай нүүдэлчин зохистой дадлыг нэвтрүүлэхэд тавих шаардлага” стандартыг сурталчлан таниулах 2022.03.09 2022.03.18
Тогтвортой гарал үүсэлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг (ноос ноолуур, арьс шир) цахим сан (Цахим ХАА)-д бүртгүүлэх замаар түүхий эдийн ханган нийлүүлэлт, мөшгөх тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, малчдад сургалт хийх 2022.03.09 2022.04.03
Хөрсний үржил шим, төлөв байдлын мониторинг хийх 2022.03.07 2022.03.16
Шинэ сортын улаан буудайн супер элит үр гаргах 2022.03.04 2022.03.15
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Завхан/ 2022.03.04 2022.04.05
"Шинэ Ховд" үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт /Ховд, Жаргалант сум/ 2022.03.02 2022.04.01
Тослог ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.03.02 2022.04.01
Малчин лавлах 109 арга хэмжээний зардал 2022.03.02 2022.03.10
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин худалдан авах 2022.03.01 2022.03.31
Малын зохиомол хэлтүүлгийн бүртгэл, ашиг шимийн бүртгэлийн хөгжүүлэлт 2022.03.01 2022.03.09
Цөцгийн тос үйлдвэрлэх сүүний ферм /Булган, Тэшиг сум/ 2022.02.28 2022.03.31
Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийн баримт бичигт үр нөлөөний үнэлгээ хийх 2022.02.25 2022.03.28
"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" төсөл /Архангай/ 2022.02.24 2022.03.28
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих “Шинэ хөдөө” төсөл /Төв аймаг, 27 сум/ 2022.02.23 2022.04.01
Тогтвортой гарал үүсэлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг (ноос ноолуур, арьс шир) цахим сан (Цахим ХАА)-д бүртгүүлэх замаар түүхий эдийн ханган нийлүүлэлт, мөшгөх тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, малчдад сургалт хийх 2022.02.21 2022.03.03
“MNS 6891:2020 -Хариуцлагатай нүүдэлчин зохистой дадлыг нэвтрүүлэхэд тавих шаардлага” стандартыг сурталчлан таниулах 2022.02.21 2022.03.03
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Говь-Алтай/ 2022.02.17 2022.03.24
Пестицид, бордооны чанар, үлдэгдлийн хяналт, тандан судалгаа хийх 2022.02.16 2022.02.25
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2022.02.16 2022.03.18
Бог малын мялзан, гахайн африкийн мялзангийн лабораторийн оношилгоо, хэрэглэгдэхүүн 2022.02.16 2022.03.18
Шинэ сортын улаан буудайн супер элит үр гаргах 2022.02.16 2022.02.25
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2022.02.16 2022.03.21
Зоорийн байгууламж /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 2022.02.16 2022.03.18
Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтад, шавжны тархалт, олшролтын тодотгох судалгаа хийх 2022.02.16 2022.02.24
Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/ 2022.02.16 2022.03.18
Малын ороо идэвхижүүлэгч болон үр шингэлэгч бодис, азотын цехийн тоног төхөөрөмж 2022.02.14 2022.03.18
Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийн баримт бичигт үр нөлөөний үнэлгээ хийх 2022.02.14 2022.02.21
Бэлчээрийн усан хангамж /Улсын хэмжээнд/ 2022.02.11 2022.03.28
Хөрсний үржил шим, төлөв байдлын мониторинг хийх 2022.02.11 2022.02.22
Хүлэмжийн хүнсний ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.02.11 2022.02.22
Мал эмнэлгийн байгууллагуудад вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 2022.02.11 2022.03.14
Малын зохиомол хэлтүүлгийн бүртгэл, ашиг шимийн бүртгэлийн хөгжүүлэлт 2022.02.10 2022.02.21
Үр тариа хадгалах агуулах /Увс, Дорнод/ 2022.02.10 2022.02.21
Зоорь, хүлэмжийн байгууламж, 1000 тонн /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 2022.02.10 2022.03.15
Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж /Ховд/ 2022.02.10 2022.03.16
Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын байгууллагуудын албан хэрэгцээний тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 2022.02.08 2022.03.11
Импортоор арвин ашиг шимт малын гүн хөлдөөсөн үр худалдан авах 2022.02.08 2022.03.14
Зохиомол хээлтүүлгийн багажны иж бүрдэл худалдан авах 2022.02.08 2022.03.14
Сармисны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.01.31 2022.03.04
Бөөрөнхий сонгины төл үрийн болон урт сонгины үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.01.31 2022.03.02
Төмсний элит үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.01.31 2022.03.03
Газар тариалангийн дунд оврын иж бүрэн трактор /Говь-Алтай, Бугат сум, Тахийн тал, Халиун, Шарга/ 2022.01.28 2022.03.02
Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтад, шавжны тархалт, олшролтын тодотгох судалгаа хийх 2022.01.28 2022.02.11
Пестицид, бордооны чанар, үлдэгдлийн хяналт, тандан судалгаа хийх 2022.01.27 2022.02.11
Инженерийн байгууламжтай худаг /Булган, Баян-Агт сум, Шарга баг/ 2022.01.27 2022.02.14
Бэлчээрт уст цэг тогтоох газрын доорх усны хайгуулын ажил 2022.01.27 2022.02.28
Тариалангийн талбайн хөнөөлт организмын тандалт, тархалтын судалгаа хийх 2022.01.27 2022.02.11
Шинэ сортын улаан буудайн супер элит үр гаргах 2022.01.27 2022.02.11
Байцааны гибрид үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.01.25 2022.02.24
Ил талбайн хүнсний ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022.01.25 2022.02.25
Тослог ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2022-01-21 2022-02-22
Улсын сайн малчин, улсын хошой аварга малчинд олгох гэр худалдан авах 2022-01-17 2022-02-01
Аварга тариаланч хамт олон, аварга тариаланчийн дурсгалын цом 2022-01-10 2022-01-17
Алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга 2022-01-10 2022-01-17
Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчинд мөнгөн аяга худалдан авах 2022-01-07 2022-01-14
Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчны дурсгалын цом 2022-01-07 2022-01-14


Бусад байгууллагаас зарласан тендер

CW03: Орхон суманд 150 тонн, Ерөө суманд 100 тонн, Улаангом суманд 60 тонны багтаамжтай хамтын эзэмшлийн агуулах барих 2022.03.21 2022.04.15
CW05 дугаартай Дэвшилтэт технологийн өвлийн хүлэмж барих ажил барих 2022.03.21 2022.04.15
CW06: Орхон суманд хүнсний ногоо боловсруулах, савлах цех байгуулах барих 2022.03.21 2022.04.15

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам