Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Ховд аймгийн сумдын инженерийн хийцтэй худгийн засвар 2021-09-20 2021-09-29
"Шинэ хөдөө" төсөл /Говьсүмбэр/ 2021-07-08 2021-07-26
Малын тэжээл тариалах, нөөц бүрдүүлэх төсөл /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Улаан-Уул, Их-Уул сум/ 2021-07-06 2021-07-21
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2021-07-01 2021-08-02
Хүнс, ногооны агуулахын барилга, 500 тн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2021-06-28 2021-08-05
Ховд аймагт бэлчээрт уст цэг тогтоох газрын доорх усны хайгуулын ажил 2021-06-23 2021-06-30
Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны цахилгаан шат шинэчлэх 2021-06-14 2021-07-19
Тэжээлийн ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-06-11 2021-07-12
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны дээврийн засвар 2021-06-07 2021-07-07
"Шинэ хөдөө" төсөл /Дундговь/ 2021-05-18 2021-06-17
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2021-05-17 2021-06-17
Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хянах, мэдээллэх тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх, нэвтрүүлэх 2021-05-14 2021-06-14
"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" хөтөлбөр /Архангай/ 2021-05-14 2021-06-14
Хангайн бүсийн тариалангийн талбайн хог ургамал, хортон шавж, ургамлын өвчин, мэрэгчийн тархалтын судалгааг хийж тэмцэх заавар зөвлөмж боловсруулах 2021-05-04 2021-05-13
Шинэ төрлийн хөнөөлт организмын гэнэтийн нүүдэл, хэт олшролтоос хамгаалах, урьдчилсан сэргийлэх 2021-05-04 2021-05-11
Хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр /Архангай/ 2021-04-30 2021-05-31
Царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2021-04-30 2021-06-02
Малын тэжээл тариалах, нөөц бүрдүүлэх төсөл /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Улаан-Уул, Их-Уул сум/ 2021-04-29 2021-05-28
Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хянах, мэдээллэх тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх, нэвтрүүлэх 2021-04-27 2021-05-07
Тэжээлийн ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-04-23 2021-05-24
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2021-04-21 2021-05-24
Ил талбайн ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-04-20 2021-05-06
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2021-04-12 2020-04-12
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2021-04-09 2021--05-10
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2021-04-09 2021--05-10
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, тэмдэгний хайрцаг худалдан авах 2021-04-08 2021-04-13
Үр тариа, сэлгээний таримлын сорт сорих 2021-04-07 2021-04-16
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2021-04-06 2021-05-06
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2021-04-06 2021-05-06
Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны албан хэрэгцээнд сервер худалдан авах 2021-04-05 2021-05-06
Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны хурлын танхимд ухаалаг дэлгэц худалдан авах 2021-04-05 2021-04-13
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2021-04-01 2021-05-16
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, тэмдэгний хайрцаг худалдан авах 2021-03-30 2021-04-06
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шим, төлөв байдлын мониторинг хийж, зураглал гаргах 2021-03-26 2021-04-26
"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" хөтөлбөр /Архангай/ 2021-03-24 2021-04-23
Улаанбуудайн супер элит үр үржүүлэх, нөөц бүрдүүлэх 2021-03-23 2021-03-30
Үр тариа, сэлгээний таримлын сорт сорих 2021-03-18 2021-03-26
Малын тэжээл тариалах, нөөц бүрдүүлэх төсөл /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Улаан-Уул, Их-Уул сум/ 2021-03-15 2021-04-15
Улаанбуудайн супер элит үр үржүүлэх, нөөц бүрдүүлэх 2021-03-12 2021-03-22
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шим, төлөв байдлын мониторинг хийж, зураглал гаргах 2021-03-12 2021-03-19
Ил талбайн ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-10 2021-04-12
Төмсний супер элит үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-10 2021-04-12
Үр тариа, сэлгээний таримлын сорт сорих 2021-03-09 2021-03-17
Хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр /Архангай/ 2021-03-09 2021-04-08
Тэжээлийн ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-03 2021-04-02
Байцаа гибрид үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-03 2021-04-02
Зуны хүлэмж худалдан авах 2021-03-01 2021-03-31
Төл сонгины үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-01 2021-03-31
Сармисны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-01 2021-03-31
Хүлэмжийн ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-01 2021-03-31

Бусад тендерийн урилга
     
Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төслийн тендерийн урилга 2021-06-08 2021-07-08
“Малчин лавлах 109” тусгай дугаар ашиглах  ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэх 2021-05-12 2021-05-20
Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Төмс хүнсний ногооны агуулах байгуулах тендерийн урилга 2021-03-12 2021-04-14
Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Төмс хүнсний ногооны зориулалттай бага аврын техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга 2021-03-12 2021-04-14
Улаан халз бүхий 5 ханатай гэр  нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер 2021-02-23 2021-03-10
Улсын аварга малчин өрхөд  олгох цом нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер 2021-02-23 2021-03-10
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох гуулин бүслүүртэй модон хувин үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-02-23 2021-03-03
Улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Төв аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Орхон, Дархан-Уул, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Дундговь аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Улсын аварга малчин өрхөд олгох цом үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох гуулин бүслүүртэй модон хувин үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
“Улсын аварга тариаланч хамт олон”, “Улсын аварга тариаланч”-ийн шагналын дурсгалын цом худалдан авах 2021-01-15 2021-01-15
“Улсын аварга тариаланч, улсын аварга тариаланч хамт олон”-д шагналд олгох Алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга худалдан авах 2021-01-15 2021-01-15

Бусад байгууллагаас зарласан тендер

Экспортын баримжаатай хүнсний бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах шаардлагууд болон зах зээлийн судалгааг гаргах зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах зар

Хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол, хууль тогтоомжийн шаардлагад тулгуурлан Монголоос тариалангийн бүтээгдэхүүн экспортлох зах зээлийн судалгааг гаргах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах зар

2021.07.23 2021.08.09
Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр ХХААХҮЯ-с хэрэгжүүлж буй "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төслийн хүрээнд Эрдэнэбүрэн услалтын систем (Эрдэнэбүрэн, Ховд)-г шинэчлэн засварлах барилгын ажлын олон улсын өрсөлдөөнт тендерийн урилга 2021-06-14 2021-07-23
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Боомын ам дэд төсөл (Алтай, Ховд) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Хүрэн тал дэд төсөл (Тэлмэн, Завхан) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Дулааны тал дэд төсөл (Хэрлэн, Хэнтий) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Цахир дэд төсөл (Тайшир, Говь-Алтай) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ёлтон дэд төсөл (Халиун, Говь-Алтай) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ёлтон дэд төсөл (Халиун, Говь-Алтай) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ногоон хашаа дэд төсөл (Улиастай, Завхан) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Цул-Улаан дэд төсөл (Баяннуур, Баян-Өлгий) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Улаан дэл дэд төсөл (Сагсай, Баян-Өлгий) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ивэнгол дэд төсөл (Сант, Сэлэнгэ) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Сөгнөгөр дэд төсөл (Батсүмбэр, Төв) 2021-05-31 2021-07-01
Экспортыг дэмжих төсөл нь NCS-2-34/21: судалгааны тайлан орчуулах үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг үнийн санал ирүүлэх урилга 2021-05-06 2021-05-17
Үржлийн мал импортоор худалдан авах 2021-04-08 2021-05-10
Сервер, тоног төхөөрөмж худалдан авах 2021-04-07 2021-05-07
Ногоон тэжээлийн үр худалдан авах 2021-04-01 2021-04-16
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжих зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2021-03-01 2021-03-30

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

<

</

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Бага оврын хүлэмж нийлүүлэх 2020-10-23 2020-11-23
ХХААХҮЯ-ны 2020 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ 2020-10-22 2020-11-06
Жимс, жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2020-10-22 2020-11-06
Ойн төв замыг ойн сангийн нөөцийн ашиглалтаар шийдвэрлэх загвар төсөл боловсруулах 2020-10-21 2020-10-29
Сармисны үр үржүүлэх, тариалах технологи нэвтрүүлэх, үрийн аж ахуйн тогтолцоог бий болгох 2020-08-11 2020-09-11
Сонгогдсон аймгуудад инженерийн хийцтэй худаг барих 2020-08-10 2020-09-09
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2020-07-27 2020-08-27
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн хуучин барилгын их засвар 2020-07-22 2020-08-21
Газрын доорхи усны хайгуул судалгааны ажил хийх 2020-07-17 2020-08-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-06-10 2020-07-10
Сонгогдсон аймгуудад инженерийн хийцтэй худаг барих 2020-05-15 2020-06-17
Сармисны үр үржүүлэх, тариалах технологи нэвтрүүлэх, үрийн аж ахуйн тогтолцоог бий болгох 2020-05-13 2020-06-15
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар 2020-05-12 2020-06-12
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-08-08 2020-05-15
Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 2020-05-07 2020-06-08
Монгол орны усалгаатай тариалангийн фондын судалгааг үндэслэн тариалангийн баруун, зүүн бүсийн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2020-04-28 2020-05-06
Таримал ургамлын соёололтын чанарыг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-28 2020-05-04
Тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээ байгуулах, тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээний байршлын болон агрохимийн картограммын зураглал хийх 2020-04-28 2020-05-14
Хөрсний үржил шим, чийгийг нэмэгдүүлэх экологжсон арга, туршлага нэвтрүүлэх багц зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 2020-04-28 2020-05-06
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-04-27 2020-05-06
Хөрсний чийгийн хангамжийг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-24 2020-05-01
Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжил аяны хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
"Монгол экспорт", "Ноолуур" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Хөрсний үржил шим, чийгийг нэмэгдүүлэх экологжсон арга, туршлага нэвтрүүлэх багц зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 2020-04-15 2020-04-24
Тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээ байгуулах, тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээний байршлын болон агрохимийн картограммын зураглал хийх 2020-04-15 2020-04-24
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-15 2020-04-24
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-15 2020-04-23
Таримал ургамлын соёололтын чанарыг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-13 2020-04-21
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн тоног төхөөрөмж 2020-04-10 2020-05-13
Хөрсний чийгийн хангамжийг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-10 2020-04-21
Монгол орны усалгаатай тариалангийн фондын судалгааг үндэслэн тариалангийн баруун, зүүн бүсийн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2020-04-10 2020-04-20
Орон нутагт малын вакцин зөөвөрлөх автомашин 2020-04-08 2020-05-08
Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
"Монгол экспорт", "Ноолуур" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжил аяны хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-03 2020-04-10
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-02 2020-04-08
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-23 2020-04-22
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2020-03-19 2020-04-20
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал эмнэлгийн эмийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан, хэрэглээний хяналт, зохистой хэрэглээг сайжруулах тогтолцоог бии болгох, малын эмийн заавар боловсруулж, хэвлүүлэх 2020-03-19 2020-03-30
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-04-06
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-03-30
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-03-18 2020-03-27
Бэлчээрт уст цэг тогтоох газар доорх усны геофизикийн хайгуулын ажил 2020-03-18 2020-04-01
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2020-03-16 2020-04-17
Микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2020-03-16 2020-03-31
Зөгийн лабораторид урвалж худалдан авах 2020-03-11 2020-03-19
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-10 2019-03-19
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2020-03-06 2020-04-06
 
Бусад тендерийн урилга
Увс аймгийн Улаангом суманд 120м2 өвлийн хүлэмж барьж, хүлээлгэн өгөх (Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй) 2020-12-21 2020-12-28
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд Чадавх бэхжүүлэх зөвлөх байгууллага (олон улсын) сонгон шалгаруулах зар 2020-12-21 2021-01-19
Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад малын тэжээл  нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалт 2020-12-17 2020-12-25
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд 5 услалтын системийн сэргээн засварын ажлын зураг төсөл хийж гүйцэтгэх зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2020-12-15 2021-01-13
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төслийн хүрээнд сэргээн засварлах 5 услалтын системийн байгаль орчны төлөв байдал болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2020-12-15 2021-01-13
Тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгох цахим бүртгэлийн систем нэвтрүүлэх ажил гүйцэтгэх 2020-11-09 202
Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам