Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжих зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2021-03-01 2021-03-30
Улаан халз бүхий 5 ханатай гэр  нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер 2021-02-23 2021-03-10
Улсын аварга малчин өрхөд  олгох цом нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер 2021-02-23 2021-03-10
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох гуулин бүслүүртэй модон хувин үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-02-23 2021-03-03
Улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Төв аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Орхон, Дархан-Уул, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Дундговь аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Улсын аварга малчин өрхөд олгох цом үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох гуулин бүслүүртэй модон хувин үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
“Улсын аварга тариаланч хамт олон”, “Улсын аварга тариаланч”-ийн шагналын дурсгалын цом худалдан авах 2021-01-15 2021-01-15
“Улсын аварга тариаланч, улсын аварга тариаланч хамт олон”-д шагналд олгох Алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга худалдан авах 2021-01-15 2021-01-15

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Бага оврын хүлэмж нийлүүлэх 2020-10-23 2020-11-23
ХХААХҮЯ-ны 2020 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ 2020-10-22 2020-11-06
Жимс, жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх 2020-10-22 2020-11-06
Ойн төв замыг ойн сангийн нөөцийн ашиглалтаар шийдвэрлэх загвар төсөл боловсруулах 2020-10-21 2020-10-29
Сармисны үр үржүүлэх, тариалах технологи нэвтрүүлэх, үрийн аж ахуйн тогтолцоог бий болгох 2020-08-11 2020-09-11
Сонгогдсон аймгуудад инженерийн хийцтэй худаг барих 2020-08-10 2020-09-09
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2020-07-27 2020-08-27
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн хуучин барилгын их засвар 2020-07-22 2020-08-21
Газрын доорхи усны хайгуул судалгааны ажил хийх 2020-07-17 2020-08-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-06-10 2020-07-10
Сонгогдсон аймгуудад инженерийн хийцтэй худаг барих 2020-05-15 2020-06-17
Сармисны үр үржүүлэх, тариалах технологи нэвтрүүлэх, үрийн аж ахуйн тогтолцоог бий болгох 2020-05-13 2020-06-15
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар 2020-05-12 2020-06-12
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-08-08 2020-05-15
Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 2020-05-07 2020-06-08
Монгол орны усалгаатай тариалангийн фондын судалгааг үндэслэн тариалангийн баруун, зүүн бүсийн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2020-04-28 2020-05-06
Таримал ургамлын соёололтын чанарыг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-28 2020-05-04
Тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээ байгуулах, тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээний байршлын болон агрохимийн картограммын зураглал хийх 2020-04-28 2020-05-14
Хөрсний үржил шим, чийгийг нэмэгдүүлэх экологжсон арга, туршлага нэвтрүүлэх багц зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 2020-04-28 2020-05-06
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-04-27 2020-05-06
Хөрсний чийгийн хангамжийг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-24 2020-05-01
Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжил аяны хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
"Монгол экспорт", "Ноолуур" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Хөрсний үржил шим, чийгийг нэмэгдүүлэх экологжсон арга, туршлага нэвтрүүлэх багц зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 2020-04-15 2020-04-24
Тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээ байгуулах, тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээний байршлын болон агрохимийн картограммын зураглал хийх 2020-04-15 2020-04-24
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-15 2020-04-24
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-15 2020-04-23
Таримал ургамлын соёололтын чанарыг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-13 2020-04-21
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн тоног төхөөрөмж 2020-04-10 2020-05-13
Хөрсний чийгийн хангамжийг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-10 2020-04-21
Монгол орны усалгаатай тариалангийн фондын судалгааг үндэслэн тариалангийн баруун, зүүн бүсийн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2020-04-10 2020-04-20
Орон нутагт малын вакцин зөөвөрлөх автомашин 2020-04-08 2020-05-08
Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
"Монгол экспорт", "Ноолуур" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжил аяны хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-03 2020-04-10
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-02 2020-04-08
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-23 2020-04-22
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2020-03-19 2020-04-20
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал эмнэлгийн эмийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан, хэрэглээний хяналт, зохистой хэрэглээг сайжруулах тогтолцоог бии болгох, малын эмийн заавар боловсруулж, хэвлүүлэх 2020-03-19 2020-03-30
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-04-06
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-03-30
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-03-18 2020-03-27
Бэлчээрт уст цэг тогтоох газар доорх усны геофизикийн хайгуулын ажил 2020-03-18 2020-04-01
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2020-03-16 2020-04-17
Микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2020-03-16 2020-03-31
Зөгийн лабораторид урвалж худалдан авах 2020-03-11 2020-03-19
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-10 2019-03-19
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2020-03-06 2020-04-06
 
Бусад тендерийн урилга
Увс аймгийн Улаангом суманд 120м2 өвлийн хүлэмж барьж, хүлээлгэн өгөх (Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй) 2020-12-21 2020-12-28
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд Чадавх бэхжүүлэх зөвлөх байгууллага (олон улсын) сонгон шалгаруулах зар 2020-12-21 2021-01-19
Аймаг дундын отрын бүс нутгуудад малын тэжээл  нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалт 2020-12-17 2020-12-25
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд 5 услалтын системийн сэргээн засварын ажлын зураг төсөл хийж гүйцэтгэх зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2020-12-15 2021-01-13
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төслийн хүрээнд сэргээн засварлах 5 услалтын системийн байгаль орчны төлөв байдал болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2020-12-15 2021-01-13
Тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгох цахим бүртгэлийн систем нэвтрүүлэх ажил гүйцэтгэх 2020-11-09 2020-11-17
Азийн хөгжлийн банк /АХБ/-ны санхүүжилтээр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны хэрэгжүүлж буй “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төсөл”-ийн хүрээнд 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр зарласан CS-16 дугаартай “10 УС-ийн ажлын зураг төсөл”-ийг хийж гүйцэтгэх зөвлөх байгууллагын сонгон шалгаруулалтын мэдэгдэл 2020-11-06  
Азийн хөгжлийн банк /АХБ/-ны санхүүжилтээр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны хэрэгжүүлж буй “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төсөл”-ийн хүрээнд 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр зарласан CS-15 дугаартай “9 УС-ийн Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, 12 УС-ийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ”-г хийж гүйцэтгэх зөвлөх байгууллагын сонгон шалгаруулалтын мэдэгдэл 2020-11-06  
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэйгээр малчдын, малчин өрхийн амьжиргаанд нөлөөлөх хүчин зүйлс, ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох тандан судалгаа хийх тухай үнийн санал авах 2020-11-03 2020-11-20
Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүс тогтоох, тандан судалгаа хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох нэгж үнийн санал авах урилга 2020-10-28 2020-11-06
Эрчимжсэн мал аж ахуйн тэжээлийн хэрэгцээ, хангамжийн суурь судалгаа хийх гүйцэтгэх тухай үнийн санал авах урилга 2020-10-28 2020-11-06
Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээг гаргах зөвлөх сонгон шалгаруулах 2020-09-28 2020-10-02
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан”, “Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг хийх ажил 2020-09-28 2020-10-08
Мал ангилалтын зөөврийн хашаа нийлүүлэх тендер 2020-09-18 2020-09-28
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл, Увс аймгийн Улаангом суманд 120м2 өвлийн хүлэмж барьж, хүлээлгэн өгөх (Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй) 2020-08-24 2020-08-31
Экспортыг дэмжих төсөл нь Экспортын үйл ажиллагааны зураглал боловсруулах зөвлөх байгууллага сонгон шалгааруулах зар 2020-08-20 2020-09-04
"Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай газар тариалан" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Оффисийн тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх (G-03) гүйцэтгэгчийг шалгаруулах зар 2020-08-14 2020-08-26
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл Хүнсний ногоо худалдан борлуулах цэгүүдийг Улаанбаатар хотод болон УБ хотоос зүүн тийш явах зам дагуу байгуулж, хүлээлгэн өгөх (Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй) 2020-08-05 2020-08-13
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төслийн сурталчилгааны үзүүлэн, цүнх уут, сав баглаа боодол худалдан авах 2020-08-03 2020-08-12
“Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай газар тариалан” төслийн хүрээнд услалтын системийн ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх компани сонгон шалгаруулах 2020-04-28 2020-05-12
“Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай газар тариалан” төслийн хүрээнд байгаль орчны төлөв байдал болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх компани сонгон шалгаруулах 2020-04-28 2020-05-12
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах /Өвлийн хүлэмж барих/ 2020-04-24 2020-05-25
МААХБЗГ-аас хэрэгжүүлж байгаа TRTA 9775 MON төслийн хүрээнд төсөл хэрэгжиж буй аймгуудад байгаль орчны үнэлгээ хийх 2020-03-09 2020-03-23
Зуны болон өвлийн хүлэмж барих ажил 2020-01-22 2020-02-21
Улсын аварга малчин өрхөд олгох цом үйлдвэрлэн  нийлүүлэх  2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх, улсын аварга саальчин, улсын аварга фермерийн шагналд олгох 79 ширхэг ф-7 хэмжээтэй  чанарын баталгаатай стандартын дагуу хийгдсэн  мөнгөн аяга үйлдвэрлэн  нийлүүлэх  2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга тариаланч, улсын аварга тариаланч хамт олонд шагналд олгох алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга нийлүүлэх 2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын аварга тариаланчийн шагналын дурсгалын цом нийлүүлэх 2020-01-21 2020-01-27
Хөдөө аж ахуйн трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  2020-01-10 2020-02-10
Xэрэглэгчийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2020-01-10 2020-01-22
Аймгийн мал эмнэлгийн газруудад яаралтай дуудлага үйлчилгээнд туулах чадвар сайтай тээврийн хэрэгсэл худалдан авах 2020-01-08 2020-02-10
Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн шуурхай ажил үйлчилгээнд мотоцикл худалдан авах 2020-01-08 2020-02-10

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

  1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2019 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.
  2. 2019 оны 2 дугаар сард худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг энд дарж, нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү. 
  3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах  ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  4. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн /захиалагчийн/ 2019 оны худалдан авах  ажиллагааны ерөнхий тайланг энд дарж үзнэ үү.
Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам