Худалдан авах ажиллагаа


Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Сармисны үр үржүүлэх, тариалах технологи нэвтрүүлэх, үрийн аж ахуйн тогтолцоог бий болгох 2020-08-11 2020-09-11
Сонгогдсон аймгуудад инженерийн хийцтэй худаг барих 2020-08-10 2020-09-09
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж 2020-07-27 2020-08-27
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн хуучин барилгын их засвар 2020-07-22 2020-08-21
Газрын доорхи усны хайгуул судалгааны ажил хийх 2020-07-17 2020-08-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-06-10 2020-07-10
Сонгогдсон аймгуудад инженерийн хийцтэй худаг барих 2020-05-15 2020-06-17
Сармисны үр үржүүлэх, тариалах технологи нэвтрүүлэх, үрийн аж ахуйн тогтолцоог бий болгох 2020-05-13 2020-06-15
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар 2020-05-12 2020-06-12
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-08-08 2020-05-15
Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 2020-05-07 2020-06-08
Монгол орны усалгаатай тариалангийн фондын судалгааг үндэслэн тариалангийн баруун, зүүн бүсийн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2020-04-28 2020-05-06
Таримал ургамлын соёололтын чанарыг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-28 2020-05-04
Тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээ байгуулах, тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээний байршлын болон агрохимийн картограммын зураглал хийх 2020-04-28 2020-05-14
Хөрсний үржил шим, чийгийг нэмэгдүүлэх экологжсон арга, туршлага нэвтрүүлэх багц зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 2020-04-28 2020-05-06
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-04-27 2020-05-06
Хөрсний чийгийн хангамжийг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-24 2020-05-01
Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжил аяны хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
"Монгол экспорт", "Ноолуур" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-21 2020-04-27
Хөрсний үржил шим, чийгийг нэмэгдүүлэх экологжсон арга, туршлага нэвтрүүлэх багц зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 2020-04-15 2020-04-24
Тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээ байгуулах, тариалангийн хөрсний мониторингийн сүлжээний байршлын болон агрохимийн картограммын зураглал хийх 2020-04-15 2020-04-24
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-15 2020-04-24
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-15 2020-04-23
Таримал ургамлын соёололтын чанарыг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-13 2020-04-21
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн тоног төхөөрөмж 2020-04-10 2020-05-13
Хөрсний чийгийн хангамжийг дрон ашиглан тодорхойлох судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх 2020-04-10 2020-04-21
Монгол орны усалгаатай тариалангийн фондын судалгааг үндэслэн тариалангийн баруун, зүүн бүсийн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой газруудыг мелиорацийн бүсээр ангилан тогтоож, зураглал зохиох 2020-04-10 2020-04-20
Орон нутагт малын вакцин зөөвөрлөх автомашин 2020-04-08 2020-05-08
Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
"Монгол экспорт", "Ноолуур" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжил аяны хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
"Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих", "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2020-04-03 2020-04-13
Тариалангийн Төв болон Зүүн бүсэд соёололтын чанар, уринш боловсруулалтын явц, ургацын төлөв байдалтай уялдуулан технологийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах 2020-04-03 2020-04-10
Сорт сорилтын салбарыг сэргээх чиглэлээр таримал ургамлын сорт сорих судалгааны ажлыг багц зөвлөх үйлчилгээр гүйцэтгүүлэх 2020-04-02 2020-04-08
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-23 2020-04-22
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2020-03-19 2020-04-20
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2020-03-19 2020-04-20
Мал эмнэлгийн эмийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан, хэрэглээний хяналт, зохистой хэрэглээг сайжруулах тогтолцоог бии болгох, малын эмийн заавар боловсруулж, хэвлүүлэх 2020-03-19 2020-03-30
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-04-06
Монгол адууны генетик тогтоцын үзүүлэлтийг тодотгох судалгаа, туршилтанд ашиглах чип, чип уншигч худалдан авах 2020-03-18 2020-03-30
Оёдлын салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ 2020-03-18 2020-03-27
Бэлчээрт уст цэг тогтоох газар доорх усны геофизикийн хайгуулын ажил 2020-03-18 2020-04-01
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2020-03-16 2020-04-17
Микробиологийн бэлдмэл худалдан авах 2020-03-16 2020-03-31
Зөгийн лабораторид урвалж худалдан авах 2020-03-11 2020-03-19
Хурдан морины бүртгэлийн цахим программ, апплейкишн боловсруулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020-03-10 2019-03-19
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2020-03-06 2020-04-06
Бусад тендерийн урилга
Мал ангилалтын зөөврийн хашаа нийлүүлэх тендер 2020-09-18 2020-09-22
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл, Увс аймгийн Улаангом суманд 120м2 өвлийн хүлэмж барьж, хүлээлгэн өгөх (Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй) 2020-08-24 2020-08-31
Экспортыг дэмжих төсөл нь Экспортын үйл ажиллагааны зураглал боловсруулах зөвлөх байгууллага сонгон шалгааруулах зар 2020-08-20 2020-09-04
"Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай газар тариалан" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Оффисийн тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх (G-03) гүйцэтгэгчийг шалгаруулах зар 2020-08-14 2020-08-26
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл Хүнсний ногоо худалдан борлуулах цэгүүдийг Улаанбаатар хотод болон УБ хотоос зүүн тийш явах зам дагуу байгуулж, хүлээлгэн өгөх (Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй) 2020-08-05 2020-08-13
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төслийн сурталчилгааны үзүүлэн, цүнх уут, сав баглаа боодол худалдан авах 2020-08-03 2020-08-12
“Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай газар тариалан” төслийн хүрээнд услалтын системийн ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх компани сонгон шалгаруулах 2020-04-28 2020-05-12
“Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай газар тариалан” төслийн хүрээнд байгаль орчны төлөв байдал болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх компани сонгон шалгаруулах 2020-04-28 2020-05-12
Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах /Өвлийн хүлэмж барих/ 2020-04-24 2020-05-25
МААХБЗГ-аас хэрэгжүүлж байгаа TRTA 9775 MON төслийн хүрээнд төсөл хэрэгжиж буй аймгуудад байгаль орчны үнэлгээ хийх 2020-03-09 2020-03-23
Зуны болон өвлийн хүлэмж барих ажил 2020-01-22 2020-02-21
Улсын аварга малчин өрхөд олгох цом үйлдвэрлэн  нийлүүлэх  2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх, улсын аварга саальчин, улсын аварга фермерийн шагналд олгох 79 ширхэг ф-7 хэмжээтэй  чанарын баталгаатай стандартын дагуу хийгдсэн  мөнгөн аяга үйлдвэрлэн  нийлүүлэх  2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга тариаланч, улсын аварга тариаланч хамт олонд шагналд олгох алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга нийлүүлэх 2020-01-21 2020-01-27
Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын аварга тариаланчийн шагналын дурсгалын цом нийлүүлэх 2020-01-21 2020-01-27
Хөдөө аж ахуйн трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  2020-01-10 2020-02-10
Xэрэглэгчийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ 2020-01-10 2020-01-22
Аймгийн мал эмнэлгийн газруудад яаралтай дуудлага үйлчилгээнд туулах чадвар сайтай тээврийн хэрэгсэл худалдан авах 2020-01-08 2020-02-10
Сумдын мал эмнэлгийн тасгийн шуурхай ажил үйлчилгээнд мотоцикл худалдан авах 2020-01-08 2020-02-10

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

  1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2019 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.
  2. 2019 оны 2 дугаар сард худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг энд дарж, нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү. 
  3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах  ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  4. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн /захиалагчийн/ 2019 оны худалдан авах  ажиллагааны ерөнхий тайланг энд дарж үзнэ үү.
Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам