Худалдан авах ажиллагаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2022 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2022 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг энд дарж үзнэ үү.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2021 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү. 

Тендер шалгаруулалтын нэр Нийтлэгдсэн
хугацаа
Хүлээж авах
эцсийн_хугацаа
Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу
www.tender.gov.mn сайтад зарлагдсан тендерийн урилга
Ховд аймгийн сумдын инженерийн хийцтэй худгийн засвар 2021-10-21 2021-10-29
Монгол Улсын Загийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд “Малчдыг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар олон нийтэд сурталчлах” 2021-10-21 2021-10-29
Мал аж ахуй-Монгол мал хөтөлбөр 2021-10-21 2021-10-29
Монгол Улсын Загийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд “Ноолуур бэлтгэлийн хөнгөлөлттэй зээлийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар олон нийтэд сурталчлах” 2021-10-21 2021-10-29
Намрын ургац хураалтын ажилтай холбоотой хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны тухай олон нийтэд сурталчлах 2021-10-21 2021-10-29
Ховд аймгийн сумдын инженерийн хийцтэй худгийн засвар 2021-10-11 2021-10-18
Хүнс, ногооны агуулахын барилга, 500 тн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2021-10-06 2021-11-11
Монгол Улсын Загийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд “Малчдыг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар олон нийтэд сурталчлах” 2021-09-22 2021-09-30
Намрын ургац хураалтын ажилтай холбоотой хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны тухай олон нийтэд сурталчлах 2021-09-22 2021-09-30
Монгол Улсын Загийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд “Ноолуур бэлтгэлийн хөнгөлөлттэй зээлийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар олон нийтэд сурталчлах” 2021-09-22 2021-09-30
Мал аж ахуй-Монгол мал хөтөлбөр 2021-09-22 2021-10-01
Ховд аймгийн сумдын инженерийн хийцтэй худгийн засвар 2021-09-20 2021-09-29
"Шинэ хөдөө" төсөл /Говьсүмбэр/ 2021-07-08 2021-07-26
Малын тэжээл тариалах, нөөц бүрдүүлэх төсөл /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Улаан-Уул, Их-Уул сум/ 2021-07-06 2021-07-21
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2021-07-01 2021-08-02
Хүнс, ногооны агуулахын барилга, 500 тн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 2021-06-28 2021-08-05
Ховд аймагт бэлчээрт уст цэг тогтоох газрын доорх усны хайгуулын ажил 2021-06-23 2021-06-30
Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны цахилгаан шат шинэчлэх 2021-06-14 2021-07-19
Тэжээлийн ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-06-11 2021-07-12
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны дээврийн засвар 2021-06-07 2021-07-07
"Шинэ хөдөө" төсөл /Дундговь/ 2021-05-18 2021-06-17
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2021-05-17 2021-06-17
Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хянах, мэдээллэх тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх, нэвтрүүлэх 2021-05-14 2021-06-14
"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" хөтөлбөр /Архангай/ 2021-05-14 2021-06-14
Хангайн бүсийн тариалангийн талбайн хог ургамал, хортон шавж, ургамлын өвчин, мэрэгчийн тархалтын судалгааг хийж тэмцэх заавар зөвлөмж боловсруулах 2021-05-04 2021-05-13
Шинэ төрлийн хөнөөлт организмын гэнэтийн нүүдэл, хэт олшролтоос хамгаалах, урьдчилсан сэргийлэх 2021-05-04 2021-05-11
Хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр /Архангай/ 2021-04-30 2021-05-31
Царцаатай тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2021-04-30 2021-06-02
Малын тэжээл тариалах, нөөц бүрдүүлэх төсөл /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Улаан-Уул, Их-Уул сум/ 2021-04-29 2021-05-28
Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хянах, мэдээллэх тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх, нэвтрүүлэх 2021-04-27 2021-05-07
Тэжээлийн ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-04-23 2021-05-24
Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх шинжилгээнд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн багаж хэрэгсэл 2021-04-21 2021-05-24
Ил талбайн ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-04-20 2021-05-06
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас худалдаж авах 2021-04-12 2020-04-12
Гоц халдварт шүлхий өвчний оношлуур, урвалж худалдан авах 2021-04-09 2021--05-10
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчний оношлуур, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 2021-04-09 2021--05-10
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, тэмдэгний хайрцаг худалдан авах 2021-04-08 2021-04-13
Үр тариа, сэлгээний таримлын сорт сорих 2021-04-07 2021-04-16
Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний оношлуур, эм урвалж, шил сав худалдан авах 2021-04-06 2021-05-06
Гоц халдварт бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины шингэлэгч худалдан авах 2021-04-06 2021-05-06
Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны албан хэрэгцээнд сервер худалдан авах 2021-04-05 2021-05-06
Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны хурлын танхимд ухаалаг дэлгэц худалдан авах 2021-04-05 2021-04-13
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажилд шаардагдах ургамал хамгааллын бодис худалдан авах 2021-04-01 2021-05-16
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, тэмдэгний хайрцаг худалдан авах 2021-03-30 2021-04-06
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шим, төлөв байдлын мониторинг хийж, зураглал гаргах 2021-03-26 2021-04-26
"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" хөтөлбөр /Архангай/ 2021-03-24 2021-04-23
Улаанбуудайн супер элит үр үржүүлэх, нөөц бүрдүүлэх 2021-03-23 2021-03-30
Үр тариа, сэлгээний таримлын сорт сорих 2021-03-18 2021-03-26
Малын тэжээл тариалах, нөөц бүрдүүлэх төсөл /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Улаан-Уул, Их-Уул сум/ 2021-03-15 2021-04-15
Улаанбуудайн супер элит үр үржүүлэх, нөөц бүрдүүлэх 2021-03-12 2021-03-22
Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шим, төлөв байдлын мониторинг хийж, зураглал гаргах 2021-03-12 2021-03-19
Ил талбайн ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-10 2021-04-12
Төмсний супер элит үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-10 2021-04-12
Үр тариа, сэлгээний таримлын сорт сорих 2021-03-09 2021-03-17
Хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр /Архангай/ 2021-03-09 2021-04-08
Тэжээлийн ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-03 2021-04-02
Байцаа гибрид үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-03 2021-04-02
Зуны хүлэмж худалдан авах 2021-03-01 2021-03-31
Төл сонгины үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-01 2021-03-31
Сармисны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-01 2021-03-31
Хүлэмжийн ногооны үрийн нөөц бүрдүүлэх 2021-03-01 2021-03-31

Бусад тендерийн урилга
Гадаад сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, сүлжээний хос гарц бий болгох, харъяа байгууллагуудын интернэтийн нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах ажилд шаардагдах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2021-10-27 2021-11-04
Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төслийн тендерийн урилга 2021-06-08 2021-07-08
“Малчин лавлах 109” тусгай дугаар ашиглах  ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэх 2021-05-12 2021-05-20
Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Төмс хүнсний ногооны агуулах байгуулах тендерийн урилга 2021-03-12 2021-04-14
Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Төмс хүнсний ногооны зориулалттай бага аврын техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга 2021-03-12 2021-04-14
Улаан халз бүхий 5 ханатай гэр  нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер 2021-02-23 2021-03-10
Улсын аварга малчин өрхөд  олгох цом нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер 2021-02-23 2021-03-10
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох гуулин бүслүүртэй модон хувин үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-02-23 2021-03-03
Улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь, Төв аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-25 2021-02-01
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Орхон, Дархан-Уул, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Дундговь аймгийн улсын аварга малчин өрхөд олгох улаан халз бүхий таван ханатай гэр нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Улсын аварга малчин өрхөд олгох цом үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрхөд олгох гуулин бүслүүртэй модон хувин үйлдвэрлэн нийлүүлэх 2021-01-18 2021-01-25
“Улсын аварга тариаланч хамт олон”, “Улсын аварга тариаланч”-ийн шагналын дурсгалын цом худалдан авах 2021-01-15 2021-01-15
“Улсын аварга тариаланч, улсын аварга тариаланч хамт олон”-д шагналд олгох Алтадсан тариан түрүү бүхий шармал хээтэй мөнгөн аяга худалдан авах 2021-01-15 2021-01-15

Бусад байгууллагаас зарласан тендер
CW-05 дугаартай Дэвшилтэт технологийн өвлийн хүлэмж барих ажил барих 2021.12.10 2022.01.10
CW-05 дугаартай Дэвшилтэт технологийн өвлийн хүлэмж барих ажил барих 2021-10-13 2021-11-12
Экспортын баримжаатай хүнсний бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах шаардлагууд болон зах зээлийн судалгааг гаргах зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах зар 2021.07.23 2021.08.09
Хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол, хууль тогтоомжийн шаардлагад тулгуурлан Монголоос тариалангийн бүтээгдэхүүн экспортлох зах зээлийн судалгааг гаргах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах зар 2021.07.23 2021.08.09
Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр ХХААХҮЯ-с хэрэгжүүлж буй "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төслийн хүрээнд Эрдэнэбүрэн услалтын систем (Эрдэнэбүрэн, Ховд)-г шинэчлэн засварлах барилгын ажлын олон улсын өрсөлдөөнт тендерийн урилга 2021-06-14 2021-07-23
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Боомын ам дэд төсөл (Алтай, Ховд) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Хүрэн тал дэд төсөл (Тэлмэн, Завхан) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Дулааны тал дэд төсөл (Хэрлэн, Хэнтий) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Цахир дэд төсөл (Тайшир, Говь-Алтай) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ёлтон дэд төсөл (Халиун, Говь-Алтай) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ёлтон дэд төсөл (Халиун, Говь-Алтай) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ногоон хашаа дэд төсөл (Улиастай, Завхан) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Цул-Улаан дэд төсөл (Баяннуур, Баян-Өлгий) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Улаан дэл дэд төсөл (Сагсай, Баян-Өлгий) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Ивэнгол дэд төсөл (Сант, Сэлэнгэ) 2021-05-31 2021-07-01
Услалтын системийг шинэчлэн сайжруулах барилгын ажил Сөгнөгөр дэд төсөл (Батсүмбэр, Төв) 2021-05-31 2021-07-01
Экспортыг дэмжих төсөл нь NCS-2-34/21: судалгааны тайлан орчуулах үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг үнийн санал ирүүлэх урилга 2021-05-06 2021-05-17
Үржлийн мал импортоор худалдан авах 2021-04-08 2021-05-10
Сервер, тоног төхөөрөмж худалдан авах 2021-04-07 2021-05-07
Ногоон тэжээлийн үр худалдан авах 2021-04-01 2021-04-16
АХБ-ны "Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй" төсөлд Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжих зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах зар 2021-03-01 2021-03-30

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд зарласан тендерийн мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2020 онд худалдан авах  бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам