Төсөл, хэлэлцүүлэг

Эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр Санал авах хугацаа Санал авах хаяг
Мал, амьтны тэжээл үйлдвэрлэх, импортлоход тавигдах аюулгүй байдлын шаардлагын төсөлд санал авч байна. Төслийн энд дарж үзнэ үү. 2020.09.16-2020.10.16 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуй хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, tugserdene@mofa.gov.mn, утас: 263247
Төрөл бүрийн үүлдэр, омгийн малыг үржүүлэх бүс, байршлыг тогтоох журам, Улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд сайжруулагчаар ашиглах үүлдэр омгийн мал үржүүлэх бүсийн чиглэлийн төсөлд санал авч байна. Төслийн энд дарж үзнэ үү. 2020.08.17-2020.09.17 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Мал аж ахуй хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, bayasgalan@mofa.gov.mn, утас: 266095
"Кластераар бүсчлэн хөгжүүлэх чиглэл" батлах тогтоолын төсөлд санал авч байна. Төслийн энд дарж үзнэ үү. 2020.06.29-2020.07.29 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 305 тоот. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-262913, Email: munkhtsetseg@mofa.gov.mn
Тариалангийн газрыг атаршуулсан, атар газрыг эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр хагалсан бол буруутай этгээд нөхөн сэргээж, хохирол тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Тариалангийн даатгалын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Мал эмнэлгийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 602 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-262591, email: altangerelh@mofa.gov.mn, Ahuhuu@yahoo.com
Малын эмч, мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох журам, Мэргэшлийн зэргийн үнэмлэхний загварын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 602 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-262591, email: altangerelh@mofa.gov.mn, Ahuhuu@yahoo.com
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хэрэглэх дотоодын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн, импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.06.01-2020.07.01 Засгийн газрын  9/А байр  302 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Худалдаа, нийтийн хоолны хэлтэс, Утас: 51-261537, И-мэйл: davaadulam@mofa.gov.mn
Экспортод бүтээгдэхүүн гаргасан дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээлийн хүүгийн татаас олгох, хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.04.29-2020.05.29 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас:51-262913, email: undral@mofa.gov.mn
Зөгийн аж ахуйд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрмийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.04.29-2020.05.29 Засгийн газрын 9/А байр 401 тоот, Мал аж ахуй хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, altangerel@mofa.gov.mn, утас: 262949 
Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.03.09-2020.04.09 Засгийн газрын 9/А байр 704 тоот, Мал аж ахуй хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Малын генетик нөөцийн хэлтэс, bayasgalan@mofa.gov.mn, утас: 266095 
Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгжид итгэмжлэл олгох, хүчингүй болгох, сунгах, бүртгэх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.03.02-2020.04.02 Засгийн газрын 9/А байр 704 тоот, Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-266095, Цахим хаяг: tumenbayar.ts@mofa.gov.mn
Хөдөө аж ахуйн салбарын захиргааны  статистик мэдээний маягт, түүнийг нөхөх зааврын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү.  2020.02.21-2020.03.21 Засгийн газрын  9/А байр  404 тоот, хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, Утас: 51-261691, И-мэйл: batkhuyag@mofa.gov.mn
Монгол Улсын 2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний тоо, хэмжээний тухай Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.02.10-2020.03.10 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: gerelmaa@mofa.gov.mn
Бог малын хээлтүүлэгч ялган төвлөрүүлэх, ашиглах технологийн журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.02.10-2020.03.10 Засгийн газрын 9/А байр 704 тоот, Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-266095, Цахим хаяг: tumenbayar.ts@mofa.gov.mn
Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.01.21-2020.02.21 Засгийн газрын 9/А байр 501 тоот, Газар тариалангийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-263408, Цахим хаяг: ulambaatar@mofa.gov.mn
Монгол улсад 2020 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээний төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.01.20-2020.02.20 Засгийн газрын 9/А байр 501 тоот, Газар тариалангийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-263408, Цахим хаяг: erdenetsetseg@mofa.gov.mn
Мэргэжилтэй ажилтан үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.01.15-2020.02.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас:51-262913, email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Улсын шилдэг хоршоо шалгаруулах журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.01.08-2019.02.08 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас:51-262913, email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Монгол малчин үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.12.23-2020.01.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: suvdaa@mofa.gov.mn
Худалдааны тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.12.23-2020.01.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51262591, email: enkhtsetseg@mofa.gov.mn
Хүнсний боловсруулах салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлснийг гэрчлэх тэмдгийн загварын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.12.06-2020.01.06 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: batbaatar@mofa.gov.mn
Баяжуулсан хүнс болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.12.04-2020.01.04 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: tsetseg0727@gmail.com
Монгол улсын 2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээний төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. тогтоох тухай 2019.11.23-2019.12.23 Засгийн газрын 9А байр 502 тоот өрөө, Утас: 51-261962, И-мэйл:gerelmaa@mofa.gov.mn
Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага Монгол Улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
Гоёлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага Монгол Улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
Хумс заслын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага Монгол Улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
Жижиг, дунд үйлдвэрийг  хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын  9/А байр  303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-262913, И-мэйл: enkhtur@mofa.gov.mn
11,12 сард экспортлох Стратегийн хүнсний тоо хэмжээнд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 502 тоот өрөө, Утас: 51-261962, И-мэйл:gerelmaa@mofa.gov.mn
Сортын бүтээгчийн эрх олгох, нийтэд мэдээлэх тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Сортын бүтээгчийн эрхийн хүсэлт гаргах, хүсэлтэд шүүлт хийх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Таримал ургамлын шинэ сортыг нэрийг бүртгэх тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Үрийн тариалангийн талбайд  хянан баталгаа хийх, хянан батлагчийг сургах, мэргэшлийн үнэмлэх олгох, түүнд  хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Шинэ, ялгаатай, жигдэрсэн, тогтворжсон болохыг тогтоохтой холбогдсон журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Биржээр арилжих бараа, түүхий эдийн жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.08-2019.11.08 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 602 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-262591 Email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Хүнсний зориулалтаар мал бэлтгэх, тээвэрлэх, тууварлах, үйлдвэрт хүлээн авах, төхөөрөх үед мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг, шинжилгээ хийх, үнэлэх стандарт ажиллагааны зааврын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.09.18-2019-10.18 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Батболд, Утас: 51-261644, Email: batbold@vet.gov.mn
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.07.29-2019.08.29 Засгийн газрын  9/А байр  703 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн хэлтэс, Утас: 51-262293, И-мэйл: tsolmonjargal@mofa.gov.mn
Хүнсний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.07.10-2019.08.10 Засгийн газрын 9А байр 603 тоот өрөө, Утас: 51-260709, 51-261537 khishigjargal@mofa.gov.mn, davaadulam@mofa.gov.mn
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.05.13-2019.06.13 Засгийн газрын 9А байр 504 тоот өрөө, Утас: 51-261962, И-мэйл:batbaatar@mofa.gov.mn
Боловсруулах үйлдвэр, цехэд түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.05.03-2019.06.03 Засгийн газрын 9А байр 504 тоот өрөө, Утас: 51-261962, И-мэйл:sarandagina@mofa.gov.mn
“Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөөний төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.04.22-2019.05.22 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: gerelzaya@mofa.gov.mn
Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.04.18-2019.05.18 Засгийн газрын 9/А байр 201 тоот өрөө, Утас: 51-266095, tumenbayar.p@mofa.gov.mn
Малчин өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг, малчинд мэргэжлийн үнэмлэх олгох, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. өслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.04.15-2019.05.15 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот өрөө, Утас: 51-263247, khurelbaatar@mofa.gov.mn
Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.04.11-2019.05.11 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.03.21-2019.04.21 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: chuluuntsetseg@mofa.gov.mn, chuya_mn@yahoo.com
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.03.18-2019.04.18 Засгийн газрын  9/А байр  703 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн хэлтэс, Утас: 51-262293, И-мэйл: tsolmonjargal@mofa.gov.mn
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.03.01-2019.04.01 Засгийн газрын  9/А байр  303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-262913, И-мэйл: enkhtur@mofa.gov.mn
Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлтийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.03.01-2019.04.01 Засгийн газрын  9/А байр  302 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261537, И-мэйл: davaadulambyambaa@gmail.com
Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, улсын бүртгэлд бүртгэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.03.01-2019.04.01 Засгийн газрын  9/А байр  302 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261537, И-мэйл: davaadulambyambaa@gmail.com
Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэх, хадгалах тээвэрлэхэд мөрдөх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.02.15-2019.03.15 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: tsetseg0727@gmail.com
Өсгөврийн хөрөнгө бүртгэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.02.02-2019.03.02 Санал авах хаяг: Засгийн газрын 9А байр 504 тоот Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51261962, Имэйл: sarandagina@mofa.gov.mn
Шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.01.28-2019.02.28 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: bbatala@yahoo.com
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо, төрлийн талаарх нормативын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.01.10-2019.02.10 Засгийн газрын 9А байр, Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс, 3 давхар 302 тоот, Утас: 51-261537, И-мэйл: trade@mofa.gov.mn
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх зааврын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.26-2019.01.26 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хяналт тавих, үр дүнг мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.20-2019.01.20 Засгийн газрын 9/А байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг, Утас: 51-261644, Email: chuluunchimeg@vet.gov.mn
Тариалангийн газрыг атаршуулсан, атар газрыг эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр хагалсан бол буруутай этгээд нөхөн сэргээж, хохирол тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.07-2019.01.07 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Импортлох согтууруулах ундаа, тамхины нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох, тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.12.07-2019.01.07 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: chuluuntsetseg@mofa.gov.mn
Ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү.  2018.12.07-2019.01.07 Засгийн газрын 9А байр, 5 давхар 503 тоот, Утас 51-263408, цахим хаяг: erdenetsetseg@mofa.gov.mn, gtsetseg_0912@yahoo.com
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.23-2018.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Утас: 51-262913 Email: enkhtur@mofa.gov.mn
Хүнсний ногооны шинээр боловсруулах стандартын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.22-2018-11.22 UBH төв, 1513 тоот, “Монгол ногоо төсөл” Хүнсний ногооны мэргэжилтэн Ч.Сувд, Утас: 70008799, Email: ch_suvd@mfard.mn
Хүнсний ногооны шинэчлэн боловсруулсан стандартын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.22-2018-11.22 UBH төв, 1513 тоот, “Монгол ногоо төсөл” Хүнсний ногооны мэргэжилтэн Ч.Сувд, Утас: 70008799, Email: ch_suvd@mfard.mn
Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох урмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.19-2018.11.19 Засгийн газрын 9/А байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Г.Гантуул, Утас: 51-261644, Email: gantuul@vet.gov.mn
Малын эмийн үлдэгдлийг хянах хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.15-2018.11.15 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 603 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-260709 Email: Ahuhuu@yahoo.com
Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-III-ийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.11-2018.11.11 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 604 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-260709 Email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх заавруудын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.08-2018.11.08 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Батболд, Утас: 51-261644, Email: batbold@vet.gov.mn
Мал, амьтанд зориулан үйлдвэрлэх, импортлох тэжээлийн аюулгүй байдалд тавих шаардлагын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.10.05-2018.11.05 Засгийн газрын 9/Б байр, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 403 дугаар өрөө, Утас:51-263247, email:tugserdene@mofa.gov.mn
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.09.24-2018.10.24 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг, Утас: 51-261644, Email: chuluunchimeg@vet.gov.mn
Лабораторийн магадлан шинжилгээний гэрчилгээ, хэрэглэх зааварын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.09.24-2018.10.24 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Чулуунчимэг, Утас: 51-261644, Email: chuluunchimeg@vet.gov.mn
Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.08.31-2018.10.01 Засгийн газрын 9/А байр, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 504 тоот өрөө, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Ч.Ариунтуяа, Утас 51-261962, И-мэйл: chtuya@yahoo.com
Cтратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.08.24-2018-09-24 Засгийн газрын 9/А байр, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны 502 тоот өрөө, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Амаржаргал, И-майл: sharmagic@yahoo.com, Утас: 261962
Тариалангийн газрын ангилал тус бүрээр болон тариалсан таримал, сорт, үр, техник, хураасан ургацын мэдээ гаргах, хүргүүлэх болон мэдээллийн сан бүрдүүлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү 2018.05.15-2018.06.15 Засгийн газрын 9/А байр 505 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Мөнгөнцацал Утас: 51-261687, Цахим хаяг: tsatska_a@yahoo.com
Монгол Улсын мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.05.15-2018.06.15 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: munkhnasan@mofa.gov.mn
Мал эмнэлгийн сүлжээ лабораторийн ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү,  Утас: 51-261601, Email: purevkhuu@dvab.gov.mn
Мал, амьтны халдварт өвчнийг тандах, үр дүнг мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү,  Утас: 51-261601, Email: purevkhuu@dvab.gov.mn
Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, тээвэр, тууврын замд саатуулж, хорио цээрийн хяналтад авах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар Б.Болдбаатар, Утас: 98116840, Email: bbdm0628@gmail.com
Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг, хорио цээрийн журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.03-2018.05.03 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн Ш.Мөнхтөр, Утас: 51-261640, Email: munkhtur@dvab.gov.mn
Мал эмнэлгийн фармакопейн өгүүлэл боловсруулах батлах, дугаар өгөх, хүчингүй болгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.02-2018.05.02 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Бэлчээрийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.04.02-2018.05.02 Засгийн газрын 9/А байр 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: suvdaa@mofa.gov.mn
Зооноз өвчнөөс нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамтарсан зөвлөлийн ажиллаж журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.29-2018.04.29 Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн С.Ганзориг, утас 261640, цахим хаяг: ganzorig@dvab.gov.mn
Мал эмнэлгийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.26-2018.04.26 Монголын Үндэсний Мал эмнэлгийн холбооны Ерөнхийлөгч Б.Батсүх, Утас: 70110469, Цахим хаяг: b.batsukh_mgl@yahoo.com
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Хуулийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагаж өөрчлөгдөх хуулиудын төслийг  энд дарж үзнэ үү. 2018.03.23-2018.04.23 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-262913, И-мэйл: gerelzaya@mofa.gov.mn
Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.21-2018.04.21 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-263247, И-майл: khurelbaatar@mofa.gov.mn
Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.20-2018.04.20 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 301 тоот, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263787, email: regzedmaa@mofa.gov.mn
Мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээнд зориулан дээж авах, бэлтгэх, хадгалах, илгээх журам, Мал эмнэлгийн лабораторид оношлох мал амьтны өвчний жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.16-2018.04.16 Засгийн газрын 9/Б байр, Мал эмнэлэг, үржлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Пүрэвхүү, утас 261601, цахим хаяг: purevkhuu@dvab.gov.mn, С.Цэрэнчимэд, утас 90027009 , цахим хаяг: tserenchimed@scvl.gov.mn.
Мал эмнэлгийн техникийн ажилтны мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийнн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.06-2018.04.06 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар Д.Эрхэмбаатар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Услалтын систем эзэмших, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.03.05-2018.04.05 Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 503 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51263408, И-мэйл: kyenjye@gmail.com
Таримал ургамлын үр сортын тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү 2018.03.01-2018.04.01 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Баталгаажсан үүлдэр омгийн малын чанар, ашиг шимийн түвшинг тогтоон цөм сүрэг бүрдүүлэх, үржлийн ажлыг мэргэжлийн түвшинд мэргэшсэн шинжээчдийн багаар гүйцэтгүүлэх зорилгоор шинэчлэн боловсруулсан "Мал ангилах заавар"-ын төсөлд санал авч байна. Зааврыг энд дарж үзнэ үү. 2018.02.05-2018.03.05 Засгийн газрын 9/А байр 28а тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261644, И-мэйл:Batsuren@dvab.gov.mn
Аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн  хэлтэс, сум, дүүргийн мал эмнэлгийн үйлчигээний нэгжийн ажлыг дүгнэж урамшуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.30-2018.02.30 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Малын эмчид итгэмжлэл олгох, цуцлах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.25-2018.02.25 Засгийн газрын 9/А байр, 24 тоот өрөө, Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Утас: 51-261640, Email: erkhembaatar@dvab.gov.mn
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газрын  9/А байр  803 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуулийн хэлтэс, утас: 51-262293, email: btg1986@gmail.com
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2018.01.09-2018.02.09 Засгийн газ
Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам