Улсын Их Хурлын тогтоол

Тогтоолын нэр 

Огноо Дугаар
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай2021.01.2212
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай2020.08.2824
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай2020.08.2823
“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай2020.05.1352
Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай2019.06.0661
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2019.05.3054
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Баяжуулсан хүнсний тухай хууль/2018.05.0330
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2018.05.2437
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Малын  генетик нөөцийн тухай хууль/2017.12.1482
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай2017.05.3142
Хөдөө аж ахуйн “Халх гол”  үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай2016.05.1946
Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 батлах тухай2016.02.0519
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого2015.11.26104
Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2015.06.1962
Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2015.05.1449
Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.2874
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2011.06.0330
Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр батлах тухай2011.05.1322
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр батлах тухай2011.01.0602
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай 2010.07.1548
Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2010.06.2434
"Ус" үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2010.05.2024
"Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр 2010.05.2023
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай2009.10.1564
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2009.06.0439
Мах, ноолуурын үнийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2008.05.3051
Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрөл батлах тухай2008.05.0930
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай1999.06.0327

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам