Жижиг, дунд үйлдвэрийн танилцуулга

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын хөгжил

Жижиг, дунд үйлдвэр хоршооны үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд хийгдэж буй үйл ажиллагаа нь дараах үндсэн 2 чиглэлд хуваагдана.

2016 оны байдлаар бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 141,502 аж ахуйн нэгжээс идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 72,182 аж ахуйн нэгж байгаа бөгөөд үүнээс 77.8% буюу 56,189 нь жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт хамаарч байна.

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам