Малын үүлдэр, омог

МОНГОЛ УЛСАД ҮРЖҮҮЛЖ БУЙ БАТАЛГААЖСАН ҮҮЛДЭР, ОМГИЙН МАЛ

1. Адуу: 01

Үүлдэр, омгийн нэр

Ашиг шимийн чиглэл

Цөм сүргийн байршил

Малын код

1

Монгол үүлдэр

Уналга эдэлгээ

Бүх нутгаар

0101

2

Галшар үүлдэр

Хурд-уналга эдэлгээ

Хэнтий аймгийн Галшар, Баянхутаг сумдад

0102

3

Тэс үүлдэр

Хурд-уналга эдэлгээ

Увс аймгийн Тэс, Зүүнговь, Баруунтуруун, Завхан аймгийн Тэс, Баянхайрхан, Баянтэс, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, Цагаан-Уул сумдад

0103

4

Дархад омог

Уналга эдэлгээ-мах

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Цагааннуур сумдад

0104

5

Мянгад омог

Уналга эдэлгээ-хурд

Ховд аймгийн Мянгад сум

0105

6

Өндөршил омог

Хурд-уналга эдэлгээ

Дундговь аймгийн Өндөршил сум

0106

2. Тэмээ: 02

Үүлдэр, омгийн нэр

Ашиг шимийн чиглэл

Цөм сүргийн байршил

Малын код

1

Монгол үүлдэр

Ноос-мах-уналга эдэлгээ

Бүх нутгаар

0201

2

Төхөм тунгалагийн хүрэн үүлдэр

Ноос-мах-уналга эдэлгээ

Говь-Алтай аймгийн Шарга, Цээл, Төгрөг сумдад

0202

3

Ханын хэцийн хүрэн үүлдэр

Ноос-мах-уналга эдэлгээ

Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо, Цогт-овоо, Булган сумдад

0203

4

Галбын говийн улаан үүлдэр

Ноос-мах-уналга эдэлгээ

Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо сумдад

0204

5

Ламын гэгээний улаан үржлийн хэсэг

Сүү-ноос

Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Богд, Баянговь, Жинст сумдад

0205

3. Үхэр: 03

Үүлдэр, омгийн нэр

Ашиг шимийн чиглэл

Цөм сүргийн байршил

Малын код

1

Монгол үүлдэр

Мах

Бүх нутгаар

0301

2

Монгол үүлдрийн сарлаг

Сүү-мах

Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Завхан, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий аймгуудын өндөр уулын бүсийн сумдад

0302

3

Сэлэнгэ үүлдэр

Мах

Сэлэнгэ аймгийн Сэлэнгэ, Хушаат, Цагааннуур сумдад

0303

4

Дорнод Монголын улаан үүлдэр

Мах

Дорнод аймгийн Халхгол, Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумдад

0304

5

Буган халиун үүлдрийн хэсэг

Сүү-мах

Төв аймгийн Батсүмбэр сум

-

4. Хонь: 04

Үүлдэр, омгийн нэр

Ашиг шимийн чиглэл

Цөм сүргийн байршил

Малын код

1

Монгол үүлдэр

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Бүх нутгаар

0401

2

Үзэмчин үүлдэр

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сум

0402

3

Барга үүлдэр

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум

0403

4

Баяд үүлдэр

Мах-ноосны чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Увс аймгийн Малчин, Зүүнговь, Хяргас, Тэс сумдад

0404

5

Хотонт үржлийн хэсэг

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Архангай аймгийн Хотонт сум

0405

6

Баянгол омог

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сум

0406

7

Буриад омог

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Дорнод аймгийн Дашбалбар сум

0407

8

Байдраг үүлдэр

Мах-ноосны чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Баянхонгор аймгийн Жаргалант суманд

0408

9

Говь-Алтай үүлдэр

Мах-ноосны чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Говь-Алтай аймгийн Бугат, Цээл сумдад

0409

10

Сартуул үүлдэр

Мах-ноосны чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сум

0410

11

Дархад үүлдэр

Мах-ноосны чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сум

0411

12

Тамир үүлдрийн хэсэг

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Архангай аймгийн Ихтамир сум

0412

13

Сутай үүлдэр

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Ховд аймгийн Дарви сум

0413

14

Керей үүлдэр

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сум

0414

15

Алтанбулаг үржлийн хэсэг

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүн ноост

Төв аймгийн Алтанбулаг сум

0415

16

Торгууд үүлдрийн хэсэг

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Ховд аймгийн Булган сум

0416

17

Хангай үүлдэр

Ноосны чиглэлийн нарийн ноост

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумдад

0417

18

Орхон үүлдэр

Ноосны чиглэлийн нарийвтар ноост

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур, Орхон сумдад

0418

19

Тал нутгийн цагаан үүлдэр

Ноосны чиглэлийн нарийвтар ноост

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум

0419

20

Ерөө үүлдрийн хэсэг

Ноосны чиглэлийн нарийвтар ноост

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сум

0420

21

Жаргалант үржлийн хэсэг

Ноосны чиглэлийн нарийвтар ноост

Төв аймгийн Жаргалант сум

0421

22

Сүмбэр үүлдэр

Арьсны чиглэлийн Каракуль

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум

0422

23

Цагаан-Уул үүлдэр

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сум

0423

24

Сайнцагаан омог

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум

0424

25

Бүрэгхангай үржлийн хэсэг

Мах-өөхний чиглэлийн бүдүүвтэр ноост

Булган аймгийн Бүрэгхангай сум

-

 
5. Ямаа: 05
 

Үүлдэр, омгийн нэр

Ашиг шимийн чиглэл

Цөм сүргийн байршил

Малын код

1

Монгол үүлдэр

Ноолуурын

Бүх нутгаар

0501

2

Завхан буурал үүлдэр

Ноолуурын

Завхан аймгийн Дөрвөлжин сум

0502

3

Баяндэлгэрийн улаан үүлдэр

Ноолуурын

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сум

0503

4

Залаа жинст Эдрэн үүлдэр

Ноолуурын

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад

0504

5

Алтайн улаан үүлдэр

Ноолуурын

Ховд аймгийн Алтай, Үенч, Говь-Алтай аймгийн Бугат сумдад

0505

6

Эрчим хар үүлдэр

Ноолуурын

Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сум

0506

7

Өлгийн улаан үүлдэр

Ноолуурын

Увс аймгийн Өлгий, Наранбулаг сумдад

0507

8

Бөмбөгөрийн улаан омог

Ноолуурын

Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сум

0508

9

Говь гурван сайхан үүлдэр

Ноолуурын

Өмнөговь аймгийн Булган

0509

10

Уулын бор үүлдэр

Ноолуурын

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Дэлүүн, Булган сумдад

0510

11

Өнжүүл үржлийн хэсэг

Ноосны

Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сум

0511

12

Галшар омог

Ноолуурын

Хэнтий аймгийн Галшар сум

0512

13

Дэлгэрэхийн улаан омог

Ноолуурын

Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сум

0513

 
МОНГОЛ УЛСАД НУТАГШУУЛАН ҮРЖҮҮЛЖ БУЙ ҮҮЛДЭР, ОМГИЙН МАЛ

1. Нутагшсан адуу

Нутагшсан үүлдрийн нэр

Код

1

Английн цэвэр цусны үүлдэр

0110

2

Араб үүлдэр

0111

3

Ахалтекин үүлдэр

0112

4

Будённый үүлдэр

0113

5

Кабардин үүлдэр

0114

6

Орлов үүлдэр

0115

2. Нутагшсан үхэр

Нутагшсан үүлдрийн нэр

Код

1

Казакын цагаан толгойт үүлдэр

0330

2

Лимузин үүлдэр

0331

3

Ангус үүлдэр

0332

4

Герефорд үүлдэр

0333

5

Монтбельярд үүлдэр

0334

6

Халимаг үүлдэр

0335

7

Алатау үүлдэр

0336

8

Симменталь үүлдэр

0337

9

Талын улаан үүлдэр

0338

10

Хар тарлан үүлдэр

0339

3. Нутагшсан хонь

Нутагшсан үүлдрийн нэр

Код

1

Суффольк үүлдэр

0440

2

Дорсет үүлдэр

0441

3

Эдельбаев үүлдэр

0442

4

Романов үүлдэр

0443

5

Меринос үүлдэр

0444

6

Беричен душер үүлдэр

0445

4. Нутагшсан ямаа

Нутагшсан үүлдрийн нэр

Код

1

Тоггенбург үүлдэр

0550

2

Альпин үүлдэр

0551

3

Заанен үүлдэр

0552

5. Гахай: 06

Үүлдрийн нэр

Код

1

Оросын том цагаан үүлдэр

0601

2

Йоркшир үүлдэр

0602

3

Ландрас үүлдэр

0603

4

Дюрок үүлдэр

0604

5

Том хар үүлдэр

0605

 

7. Шувуу: 07

Үүлдрийн нэр

Код

1

Хайсикс бор

0701

2

Хайсикс цагаан

0702

3

Родонит -2

0703

4

Родонит -3

0704

5

Цацагт хяруул

0705

6

Гургууль

0706

7

Бөднө

0707

8

Нугас

0708

9

Галуу

0709

8. Зөгий: 08

Үүлдрийн нэр

Код

1

Халиун удам

0801

2

Карпатын бор үүлдэр

0802

3

Дундад орос үүлдэр

0803

4

Бусад

0804

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам