Монгол улсад үржүүлж буй малын үүлдэр, омгийн мал

1. Адуу: 01

Үүлдэр, омгийн нэр

Шийдвэрийн дугаар

Үүлдрээр батлагдсан он

Чиглэл

2017 оны тоо

Байршилт, ашиглалт

Бий болсон үржил селекцийн арга

Код

Дэлгэрэнгүй

1

Монгол үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Уналга-эдэлгээ, мах, сүү, хурдны болон спорт

3.5 сая

Хангайн бүсэд 35, баруун бүсэд 19, төвийн бүс 23, зүүн бүс 22, УБ-т 1 хувь

Ардын уламжлалт сонгон үржүүлэг

0101

Энд дар

2

Галшар үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуй сайдын

2016 оны А/86 дугаар тушаал

Уналга эдэлгээ, хурдны болон спорт

12.78 мянга

Хэ-Галшар, Баянхутаг, Дархан, Баянмөнх, сайжруулагчаар Төв, Дорноговь

Цэвэр үржүүлгийн аргаар өөр дотор нь сонгон үржүүлэг

0102

Энд дар

3

Тэс омог

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Тэсвэрт чанар, мах, хурд

13.8 мянга

Увс-Тэс, Зүүнговь, Баруунтуруун,За- Баянтэс, сайжруулагчаар Хө, Ховд

Ардын селекцийн үр дүнд бий болсон адуунд шилэн сонголт, тохируулан сонголт хийж удам дагуулан үржүүлсэн

0103

Энд дар

4

Дархад омог

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Уналга-эдэлгээ, сүү

4.3 мянган

Хө-Рэнчинлхүмбэ, Баянзүрх, Улаан-Уул, Ханх, Цагааннуур, Бусад сумдад сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт сонгон үржүүлэг

0104

Энд дар

 

5

Мянгад адуу

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

2018 А/190

 

 

 

Хурдны адуу

 

Энд дар

2.Тэмээ: 02

Үүлдэр, омгийн нэр

Шийдвэрийн дугаар

Үүлдрээр батлагдсан он

Чиглэл

2017 оны тоо

Байршилт, ашиглалт

Бий болсон үржил селекцийн арга

Код

Дэлгэрэнгүй

1

Монгол үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Уналга, эдэлгээ-мах, ноос, сүү

378.2 мянга

Цөл, цөлөрхөг бүсэд 41.7, Их нуурын хотгорт 19.9, Дорнодын талд 7, уулын ба ойт хээрт 5.2 хувь

Ардын уламжлалт сонгон үржүүлэг

0201

Энд дар

2

Төхөм тунгалагийн хүрэн үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуй сайдын

2015 оны А/96 дугаар тушаал

Ноос, сүү-уналга эдэлгээ,

5.6 мянга

ГоА-Төгрөг, Шарга, Халиун

Ардын селекц

0202

Энд дар

3

Ханын хэцийн хүрэн үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуй сайдын

2016 оны А/07 дугаар тушаал

Ноос-сүү-мах-уналга эдэлгээ,

4.6 мянга

ӨмГ-Мандал овоо, Булган, Цогт-Овоо, Говийн бүсийн аймгуудад сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт болон шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сонгон үржүүлэг

0203

Энд дар

4

Галбын говийн улаан үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуй сайдын

2016 оны А/06 дугаар тушаал

Мах-ноос-сүү-уналга эдэлгээ,

12.9 мянга

ӨмГ-Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Говийн бүсийн аймгуудад сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт болон шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сонгон үржүүлэг

0204

Энд дар

 

Ламын гэгээний улаан үржлийн хэсэг

 

 

 

 

 

 

0205

Энд дар

3.Үхэр: 03

Үүлдэр, омгийн нэр

Шийдвэрийн дугаар

Үүлдрээр батлагдсан он

Чиглэл

2017 оны тоо

Байршилт, ашиглалт

Бий болсон үржил селекцийн арга

Код

Дэлгэрэнгүй

1

Монгол үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Мах, сүү

4.1 сая

Өндөр уулын бүсэд 27.6, ойт хээрт 25.2, тал хээрт 28.8, их, нуур, Алтайн бүсэд 12.5 говийн бүсэд 5 хувь

Ардын уламжлалт сонгон үржүүлэг

0301

Энд дар

2

Монгол үүлдрийн сарлаг

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Сүү-мах-уналга эдэлгээ-ноос

792.2 мянга

АрХ, БНА, ХөА, ӨвХ, Зав, ГоА, Хо, БӨА-ийн өндөр уулархаг нутагт

Ардын уламжлалт сонгон үржүүлэг

0302

Энд дар

3

Сэлэнгэ үүлдэр

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1984 оны 287 дугаар тушаал

Махны

19.2 мянга

БуА-Сэлэнгэ, Сэ-Орхонтуул, Алтанбулаг

КЦТ үүлдрээр монгол үхрийг 2-3 дахь үе хүртэл эрлийзжүүлж тохиромжтой хэвшлийн үхрийг шилэн сонгож “өөр дотор” нь үржүүлэн

0303

Энд дар

4

Дорнод талын махны хэвшил

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Махны

5.1 мянга

До-Халхгол, СүБ-Түмэнцогт суманд

До, СүБ аймгийн үхэр сүргийн дотор ардын уламжлалт селекцийн үр дүнд

0304

Энд дар

4.Хонь: 04

Үүлдэр, омгийн нэр

Шийдвэрийн дугаар

Үүлдрээр батлагдсан он

Чиглэл

2017 оны тоо

Байршилт, ашиглалт

Бий болсон үржил селекцийн арга

Код

Дэлгэрэнгүй

1

Монгол үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дүгээр тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноос

25.3 сая

Монгол улсын хонин сүргийн 90гаруй хувийг “Монгол” үүлдрийн хонь эзлэх бөгөөд бүх бүс нутагт тархсан.

Ардын уламжлалт селекцийн арга

0401

Энд дар

2

Барга үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын

2012 оны А/126 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноосны

98.1 мянга

ДоА-ийн Хөлөнбуйр суманд цөм сүргийг, Хэ, ДоГ, ДуГ, Тө, Бу, ӨвХ, Да, Сэ аймгийн сумдад сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт селекцийн арга

0402

Энд дар

3

Үзэмчин үүлдэр

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1991 оны А/65 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноосны

585.7 мянга

СүБ-Эрдэнэцагаан, До-Сэргэлэнд цөм сүрэг, СүБ, Хэ, До, ДуГ, ДоГ, Төв, БуА, СэА, ӨвХ аймагт сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт селекцийн арга

0403

Энд дар

4

Керей үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын

1999 оны А/27 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноосны

94.2 мянга

БаӨ-Дэлүүн суманд цөм сүргийг, Дэлүүн, Булган, Баяннуур, Улаанхус, Толбо, Цэнгэл, Сагсайд цэврээр үржүүлж

Тохиромжтой хэвшлийн хонийг өөр дотор нь үржүүлэх аргаар

0404

Энд дар

5

Байдраг үүлдэр

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1983 оны А/81 дүгээр тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

308  толгой

БНА-Жаргалант суманд цөм сүрэг, БНА, ГоА, За, ӨвХ, ДуГ, АрХ, Тө, Хэ аймгийн 50 шахам суманд сайжруулагчаар

Өөр дотор нь сонгон үржүүлэх аргаар

0405

Энд дар

6

Баяд үүлдэр

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1991 оны А/65 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноосны

232.4 мянга

Увс аймгийн Малчин, Зүүнговь, Хяргас цөм сүргийг үржүүлж, Увс, За, Хө, АрХ, БНА, Төв, СэА, Ор, Бу аймагт сайжруулагчаар

Ардын селекцийн арга

0406

Энд дар

7

Говь-Алтай үүлдэр

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1991 оны А/65 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

71.8 мянга

ГоА-Бугат, Цээл, Тонхилд цөм сүргийг, ГоА, За, БНАХо, АрХ, ӨвХ, ДуГ аймгийн 30 гаруй суманд сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт селекцийн үр дүнд бий болсон хонийг тохиромжтой хэвшлийн хонийг өөр дотор сонгон үржүүлэх аргаар

0407

Энд дар

8

Сартуул үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2002 оны А/118 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

315 мянга

За-Эрдэнэхайрхан, Алдархаанд цөм сүрэг, За, АрХ, Бу, Хө, БНА, Сэ, Да-д сайжруулагчаар

Уламжлалт селекцийн үр дүнд тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор үржүүлэх

0408

Энд дар

9

Дархад үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2015 оны А/53 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

249.3 мянга

Хө-Улаан-Уул, Рэнчинлхүмбэ, Баянзүрх суманд цөм сүрэг, Хө, БУ, Ор, АрХ, Сэ, Төв, Хэ аймагт сайжруулагчаар

Ардын селекцийн уламжлалт аргаар бий болсон хонийг өөр дотор нь сонгон үржүүлэх аргаар

0409

Энд дар

10

Хангай үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/29 дүгээр тушаал

Нарийн ноос-мах-өөхний

8.2 мянга

Сэ-Цагааннуур, Бу-Орхонд цөм сүргийг, Сэ, Бу аймгийн зарим суманд цэврээр

Монгол хонийг Алтай үүлдрийн нарийн ноост хуцаар цус шингээх эрлийүжүүлэгт оруулж тохиромжтой хэвшлийг II ба түүнээс дээш эрлийз хонийг Ставраполь үүлдээр 1 удаа цус сэлбэж гарсан тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор нь сонгон үржүүлж

0410

Энд дар

11

Орхон үүлдэр

Хөдөө аж ахуйн сайд, ШУ дээд боловсролын хүрээлэнгийн захиралын

1961 оны хамтарсан 72/16 дугаар тушаал

Нарийвтар ноос-мах-өөхний

6.1 мянга

Сэ-Орхонд цөм сүргийг, Сэ, Тө, ӨвХ, Хө, Бу аймгийн 20 гаруй суманд цэврээр болон сайжруулагчаар

Монгол үүлдрийн хонийг Прекос, Цыгай, Алтай үүлдрийн нарийн ноост хуцаар эрлийзжүүлж тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор нь үржүүлж

0411

Энд дар

12

Тал нутгийн цагаан үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

1993 оны А/18 дугаар тушаал

Нарийвтар ноос-мах-өөхний

408 толгой

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Цөм сүргийн төвд цөм сүргийг, Хэ, СүБ амйгийн зарим суманд цэврээр

Нутгийн бүдүүн ноост хохийг Алтай, Өвөрбайгаль Цыгай үүлдрийн хуцаар эрлийзжүүлж тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор нь

0412

Энд дар

13

Сүмбэр үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/29 дүгээр тушаал

Хурганы арьс-бүдүүвтэр ноос-мах, өөхний

2.1 мянга

Говь-Сүмбэр сумын Сүмбэр суманд цөм сүргийг, Их нуурын хотгор, Төвийн бүсийн 5 аймгийн 22 суманд үржүүлж байсан

Нутгийн монгол хонийг V үе хүртэл каракуль хуцаар цус шингээн эрлийзжүүлж II,III үеийн тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор нь үржүүлж

0413

Энд дар

14

Тамир үүлдрийн хэсэг

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2001 оны А/55 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

25.7 мянга

АрХ- Ихтамир, Цахир, цөм сүрэг, Тариат, Цахир, Чулуут, Өндөр-Улаан, Ихтамир, Цэнхэр, Хангайд цэврээр үржүүлж ирсэн

Хангайн өндөр уулын бүсийн монгол хонийг Баяд үүлдрийн хониор III үеийг хүртэл цус шингээж, II үеийн эрлийз хонийг Байдраг, Говь-Алтай үүлдрийн хониор цус сэлбэж, гарсан тохиромжтой хэвүлийн хонийг өөр дотор нь

0414

Энд дар

15

Ерөө үүлдрийн хэсэг

Хөдөө аж ахуй, Сангийн сайдын

1981 оны 286/304 дүгээр хамтарсан тушаал

Нарийвтар ноос-мах-өөхний

5.1 мянга

Сэ-Ерөөд цөм сүрэг, Сэ Ерөө, Жавхлант сумдад 40 шахам мянган хонины хүрээнд үржүүлж байсан.

Нарийвтар ноост эрлийз хонийг Куйбышев урт нарийвтар ноост хуцаар I,II үе хүртэл эрлийзжүүлж дараа нь Ромни-марш, Хойд кавказ хуцаар цас сэлбэж, гасан тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор нь сонгон үржүүлэх аргаар

0415

Энд дар

16

Торгууд үүлдрийн хэсэг

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1982 оны А/81 дүгээр тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

1.8 мянга

Хо-Булганд цөм сүргийг, Булган, Үенч, Алтайд цэврээр, Хо, АрХ, Тө, ГоА За аймгийн 16 суманд сайжруулагчаар

Булган сумын ууцан сүүлт хонийг Сараджин үүлдрийн хуцтай эрлийзжүүлж I,II үеийн тохиромжтой хэвшлийн хонийг өөр дотор үржүүлж

0416

Энд дар

17

Хотонт үржлийн хэсэг

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1996 оны 9/70 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноос

24.8 манга

АрХ-Хотонт цөм сүрэг, АрХ-Хотонт, Тө-Баянцагаанд дагнан, АрХ Хашаат, Тө-АлтанбулагСүБ-Эрдэнэцагаан, ДоА-Сэргэлэн, Хөлөнбуйр, ДуГ-Эрдэнэдалай, Хө-Рэнчинлхүмбэ, Цагаан-Уулд сайжруулагчаар

Өөр дотор нь цэврээр сонгон үржүүлэх

0417

Энд дар

18

Алтанбулаг үржлийн хэсэг

Хөдөө аж ахуйн сайдын

1996 оны 9/70 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноос

1.3 мянга

Тө-Алтанбулагт цөм сүрэг, Тө, Сэ, Да-ны зарим сумдад хэрэгцээний эрлийзжүүлэгт

Гиссар, Эдельбай, Торгууд үүлдрийг ашиглан монгол хонины махан ашиг шимийг сайжруулах үржил селекц 20 шахам жил

0418

Энд дар

19

Жаргалант үржлийн хэсэг

Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1989 оны А/6 дугаар тушаал

Нарийвтар ноос-мах-өөхний

1.1 мянга

Тө-Жаргалант суманд цөм сүрэг, Тө жаргалант, Сэ Орхонтуулд сайжруулагчаар

Өөхөн сүүлт, бүдүүн ноост монгол хонийг Цыгай, Алтай, Орхон үүлдрийн хуцаар, гарсан төлийг Грузины нарийн ноост өөхөн сүүлт хуцаар цус шингээж, тохиромжтой хэвшлийг өөр дотор нь

0419

Энд дар

20

Буриад омог

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2015 оны А/94 дүгээр тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноос

75.9 мянга

ДоА-Дашбалбар суманд цөм сүрэг. ДоА-ийн Баян-Уул, Баяндун, Цагаан-Овоо, Дашбалбарт сайжруулагчаар.

Ардын уламжлалт селекцийн арга

0420

Энд дар

21

Баянгол омог

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2015 оны А/60 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноос

43.1 мянга

ӨвХ-Баянгол суманд үржүүлдэг. ӨвХ, Бу, Хө-ийн зарим сумдад сайжруулагчаар

Ардын селекцийн үр дүнд бий болсон.

0421

Энд дар

22

Сутай үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны А/69 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүвтэр ноосны

131.8 мянга

Хо-Дарив суманд цөм сүрэг, Хо, ГоА, БНА, Бу аймгийн 20 гаруй суманд сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт селекцийн үр дүнд бий болсон тохиромжтой хэвшлийн хонийг өөр дотор нь сонгон үржүүлэх

0422

Энд дар

23

Цагаан-Уул үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны 8.13-ны 9/70 дугаар тушаал

 

 

 

 

0423

Энд дар

5 Ямаа: 05

Үүлдэр, омгийн нэр

Шийдвэрийн дугаар

Үүлдрээр батлагдсан он

Чиглэл

2017 оны тоо

Байршилт, ашиглалт

Бий болсон үржил селекцийн арга

Код

Дэлгэрэнгүй

1

Монгол үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1990 оны 8.13-ны А/69 дүгээр тушаал

Нарийн /кашмир/ ноолуур, Мах сүүний хосолмол

22.5 сая

Монгол улсын хонин сүргийн 94 хувийг эзлэх бөгөөд цөл цөлөрхөг -54, Дорнодын тал 24, өндөр уул, ойт хээрийн бүсэд 22% тархсан.

Ардын уламжлалт селекцийн арга

0501

Энд дар

2

Говь гурван сайхан үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын

2012 оны А/126 дугаар тушаал

Мах-өөх-бүдүүн ноосны

98.1 мянга

ДоА-ийн Хөлөнбуйр суманд цөм сүргийг, Хэ, ДоГ, ДуГ, Тө, Бу, ӨвХ, Да, Сэ аймгийн сумдад сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт селекцийн арга

0502

Энд дар

3

Уулын бор үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1991 оны А/23 дугаар тушаал

Ноолуурын

18.8 мянга

БӨА-Баяннуурт цөм сүргийг, БӨА, ХоА-ийн зарим сумдад сайжруулагчаар

Нутгийн яамаан дотроос шилэн сонгож Горно-Алтайгаар II үе хүртэл эрлийзжүүлж тохиромжтой хэвшлийн ямааг өөр дотор нь үржүүлж

0503

Энд дар

4

Завхан буурал үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2015 оны А/24 дүгээр тушаал

Нарийн /кашмир/ ноолуур, Мах сүүний хосолмол

202.3 мянга

За-Дөрвөлжин, Алдархаан, Ургамал, Завханмандал

Тохиромжтой хэвшлийн хонийг өөр дотор нь үржүүлэх аргаар

0504

Энд дар

5

Залаа жинст Эдрэн үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2015 оны А/59 дүгээр тушаал

Нарийн /кашмир/ цагаан ноолуур, мах сүүний хосолмол

224.7  толгой

БНА-Шинэжинст, Баян-Өндөр суманд голчлон үржүүлж, Жинст, Богд, Баянлиг, Баянговь, Баянцагаан, ӨГА Баяндалай, Ханхонгор, ГоА-ийн Эрдэнэ, Цогт, зарим суманд сайжруулагчаар

Нутгийн монгол ямааг донын хавийн үүлдэрээр сайжруулж, өөр дотор нь үржүүлж эхэлснээр өөр хоорондоо мэдэгдэхүйц ялгаатай удмуудыг бий болгож удам дагуулах болон удам хоорондын солбицуулах аргаар

0505

Энд дар

6

Алтайн улаан үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2016 оны А/87 дугаар тушаал

Нарийн /кашмир/ цагаан цайвар ноолуур, мах сүүний хосолмол

95.0 мянга

Ховд аймгийн Алтай суманд үржүүлж, говь цөлийн бүсийн ямаанд сүрэгт сайжруулагчаар ашиглаж байна.

Улаан ямааг өөр дотор нь цэврээр сонгон үржүүлж

0506

 

7

Баяндэлгэрийн улаан үүлдэр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2015 оны А/05 дугаар тушаал

Нарийн /кашмир/ ноолуур, мах сүүний хосолмол

701.2 мянга

СүБ Баяндэлгэр, Түвшинширээ, Уулбаян, Баруун-Урт, Онгон, Наран, Сайжруулагчаар СүБ-ийн бүх сум, Дорнод, Хэнтий, Дорноговь аймгийн хил залгаа суманд

Тохиромжтой хэвшлийн ямааг өөр дотор нь үржүүлэх замаар бий болгосон

0507

Энд дар

8

Өлгийн улаан омог

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1996 оны А/70 дугаар тушаал

Нарийн /кашмир/ ноолуур, мах-сүүний хосолмол

29.1 мянга

Ув-Өлгийн суманд цөм сүргийг үржүүлж, баруун бүсийн ямаан сүргийн ашиг шимийн гарц чанарыг сайжруулах

Ардын селекцийн үр дүнд бий болсон ямааг шилэн сонголт хийж өөр дотор нь үржүүлэх

0508

Энд дар

9

Эрчим хар үүлдэр

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1996 оны А/70 дугаар тушаал

Нарийн /кашмир/ ноолуур, мах-сүүний хосолмол

70.2 мянга

Хө-Төмөрбулаг цөм сүрэг, Хө-ийн бүх сум, хил залгаа аймгийн сумдад сайжруулагчаар

Ардын селекцийн уламжлалт селекцийн үр дүнд бий болсон ямааг Горно-Алтай ямаагаар сайжруулах замаар

0509

Энд дар

10

Бөмбөгөрийн улаан омог

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын

2016 оны А/88 дугаар тушаал

Нарийн /кашмир/ ноолуур, мах-сүүний хосолмол

13.6 мянга

БНА-Бөмбөгөрт цөм сүргийг, Өндөр уулын болон тал хээрийн бүсэд сайжруулагчаар

Ардын уламжлалт селекцийн үр дүнд бий болсон ямааг шилэн сонгож “өөр дотор нь” үржүүлэх замаар

0510

Энд дар

11

Өнжүүл үржлийн хэсэг

Хөдөө аж ахуй, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн сайдын

1982 оны хамтарсан А/457 дугаар тушаал

Ноосны

3617

Тө-Өнжүүл суманд цөм сүргийг, сэргэлэн, Бүрэн, Дэлгэрхаан сайжруулагчаар

Нутгийн монгол ямааг Зөвлөлтийн ноосны үүлдрийн ухнаар эрлийзжүүлж, III үеийн эрлийз тохиромжтой хэвшлийн ямааг “өөр дотор нь” үржүүлэх замаар

0511

Энд дар

12

Галшар ямаа

 

А/189

 

 

 

Ноолуурны чиглэл

 

 

6. Гахай: 06

Үүлдэр, омгийн нэр

Код

Цэвэр

Эрлийз

1

Оросын том цагаан үүлдэр

0660

 

2

Йоркшир үүлдэр

0661

 

3

Ландрас үүлдэр

0662

 

4

Дюрок үүлдэр

0663

 

5

Том хар үүлдэр

0664

 

6

Бусад

0665

 

7. Шувуу: 07

Үүлдэр, омгийн нэр

Код

1

Хайсикс бор

0770

2

Хайсикс цагаан

0771

3

Родонит -2

0772

4

Родонит -3

0773

5

Цацагт хяруул

0774

6

Гургууль

0775

7

Бөднө

0776

8

Нугас

0777

9

Галуу

0778

10

Бусад

0779

8. Зөгий: 08

Үүлдэр, омгийн нэр

Код

1

Халиун удам

0880

2

Карпатын бор үүлдэр

0881

3

Дундад орос үүлдэр

0882

4

Бусад

0883

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам