Мал аж ахуйн салбарын эрсдэл, гамшгаас хамгаалах

Монгол оронд тохиолдсон ган, зудын давтамж

Хулгана Үхэр Бар Туулай Луу Могой Морь Хонь Бич Тахиа Нохой Гахай
        1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 9666 1967 1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 19934 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Судалгаанаас харахад: 1940-2017 он хүртэл 77 жилийн судалгаагаар Өнтэй буюу хэвийн жил- 42 буюу 55 хувь, ган, зудтай жил 34 буюу 45 хувь байжээ. 

Засгийн газар, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн зүгээс үзүүлсэн тусламж, дэмжлэг

Он Нөхцөл байдал Засгийн_газар ОУ-ын байгууллагын төсөл, хөтөлбөр Гадаад, дотоодын байгууллагын тусламж
2009-2010 15 аймгийн 80 сум гамшгийн, 18 аймгийн 95 зудтай 9.8 тэрбум 12.3 тэрбум 28.0 тэрбум
2011-2012 8 аймагт хаваржилт хүндрэхээс урьдчилан сэргийлж 547.8 сая    
2012-2013 18 аймгийн 98  сум зудтай, 16 аймгийн 88 сум зудархуу 4.4 тэрбум   434.4 сая
2013-2014 18 аймгийн зам даваа хаагдсан 421.6 сая    
2014-2015 Зүүн аймгуудад гарсан хээрийн түймэр 1.2 тэрбум   90.0 сая
2015-2016 18 аймгийн 98 сум зудтай, 20 аймгийн 111 сум зудархуу 7.3 тэрбум 11.5 тэрбум  
2016-2017 13 аймгийн 81 сум зудтай, 35 сум зудархуу 8.2 тэрбум 1.1 сая ам.дол  
2017-2018 16 аймгийн 106 сум цагаан зудтай, 13 аймгийн 37 сум зудархуу 9.3 тэрбум 2.2 тэрбум  
2018-2019 8 аймаг хүндэвтэр 2.5 тэрбум 466.6 сая  
2019-2020 8 аймгийн 36 суманд цагаан зудын, 16 аймгийн 58 суманд цагаанаар зудархуу 5.9 тэрбум 937.3 сая  
Нийт 49.5 тэрбум 29.6 тэрбум 28.4 тэрбум

Малын зүй бусын хорогдол

Онууд Оны эхний малын тоо /мян.тол/ Хорогдол /сая.тол/ Оны эхний малд эзлэх хувь Хохирол /тэрбум төг/
1945 24333.4 8.1 33.3  
1955 22916.6 1.9 8.3  
1957 24548.9 1.5 6.1  
1968 22397.7 2.7 12.1  
1977  23684.0 2.0 8.4  
1987 22644.0 0.8 3.5  
1993 25694.1 1.6 6.2  
2000 33568.9 3.5 10.4 104.6
2001 30227.5 4.8 15.9  
2002 26075.3 2.9 11.1  
2010 44023.9 10.3 23.4 570.0
2011 31828.9 0.6 1.9  
2012 36335.8 0.4 1.1  
2013 40920.9 0.8 2.0  
2014 45144.3 0.4 0.9  
2015 51982.6 0.6 1.2  
2016 55979.8 1.4 2.5  
2017 61549.2 0.9 1.5  
2018 66215.6 2.6 3.9  
2019 66463.7 1.1 1.7  

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам