Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл

Хүнсний ногооний үйлдвэрлэлд үзүүлсэн дэмжлэг
/Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт сая.төг/

Зориулалт 2012 2013 2014 2015 Нийт
1 Ногооны үр 48.0 146.0 146.0 80.0 420.0
2 Гар үрлэгч 30.0 - - - 30.0
3 Нийлэг хальс 50.0 - - - 50.0
4 Бордоо 30.0 - - - 30.0
5 Төсөл 150.0 200.0 - - 350.0
6 Үр үйлдвэрлэл 106.0 - - - 106.0
7 Бороожуулагч 80.0 - - - 80.0
8 Үзэсгэлэн 20.0 20.0 30.0 20.0 90.0
  ДҮН 328.0 552.0 176.0 100.0 1156.0
Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам