Хамгаалагдсан хөрсний хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн хөгжил, өнөөгийн байдал

ЗОРИЛТ,  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

 1. Нийлэг хальсан хүлэмж /2018-2020 он/
  2500  ш – 25.0  га – 2500 тн
  Улсын төсөв- 7.0 тэрбум ₮
 2. Цогцолбор шилэн хүлэмж байгуулах  /Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр+ОУБ/
  5.0 га – 2000  тн
  Гадаад зээл - 30.0 тэрбум ₮
 3. Өвлийн хүлэмж байгуулахад урт хугацаатай зээл
  20 га – 6000 тн
 4. Зээл,  улсын төсөв- 63.0 тэрбум.₮
 5. Өвлийн улиралд шөнийн цахилгааны тарифыг тэглэх,  төвийн дулааны төлбөрийг хөнгөлөх /ЗГ-ын тогтоол/
  - Байгуулах хүлэмжинд урамшуулал, татаас олгох /Төсвийн хууль өөрчлөх/

Нийт санхүүжилт      -  100.0 тэрбум ₮ 
Байгуулах хүлэмж    -  50.0 га  
Авах ургац                 -  10500 тн

Хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам