Монгол улс, Улаанбаатар хот 13381
Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын IXа байр
И-мэйл: mofa@mofa.gov.mn
Вэб: mofa.gov.mn
Утас: 51-262271
Факс: 51-263237

Яамны газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн утас

Сайд 262204
Дэд сайд 266142
Төрийн нарийн бичгийн дарга 261803
-- Төрийн захиргааны удирдлагын газар 262271, 262362, 262559, 262532, 262907, 262437, 262398
----- Хуулийн хэлтэс 262293
-- Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар 262563, 260709, 262591
----- Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс 262853, 261908
-- Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар 262806, 262634, 261754, 262376, 262157, 263393
-- Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар 262835, 263247, 262949
----- Малын генетик, нөөцийн хэлтэс 262639, 266095
-- Газар тариалангийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар 262713, 263408
----- Хөрс, ургамал хамгаалал, үр сортын хэлтэс 261687
-- Хөнгөн үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар 263422, 263787, 262887
-- Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар 263212, 261962
----- Худалдаа, нийтийн хоолний хэлтэс 261537
-- Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар 264995, 262913
-- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар 262469, 266147, 261691
Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам