Loading...
Сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал 2019-02-01T07:29:01+00:00

Сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Хэрэгтэй хуулиа эндээс татаж аваарай.

Сайдын тушаал

Дугаар Огноо Нэр
A-29 2018-02-23 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай /Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр хүчингүй болж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт, Төслийн санхүүжилтийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт/
A-09 2018-01-15 Журам, аргачлал батлах тухай /Хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд/
A-162 2017-12-11 Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
A-163 2017-12-11 2018 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай
А-76 2017-06-14 Журам батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах/
А-50 2017-04-19 Жагсаалт батлах тухай /Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн/
А-49 2017-04-19 Журам, дүрэм батлах тухай /Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах/
A-37 2017-03-27 Салбарын судалгаа, хөгжлийн ажилд грант олгох журам
А-23 2017-02-23 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай
A-80 2016-06-24 Аргачлал батлах тухай /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал/
A-63 2016-05-02 Журам батлах тухай /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/
A-61 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/
A-60 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шат (2016-2020 он)-ны төлөвлөгөө/
A-43 2016-03-15 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр батлах тухай
A-152 2015-12-11 Шагналын журам батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал “Салбарын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны шагнал “Жуух бичиг”-ээр шагнах журам/
А-105 2015-08-24 Журам батлах тухай /Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон/
A-102 2015-08-14 “Хүнсний аюулгүй сав” дэд хөтөлбөр батлах тухай
A-90 2015-06-26 Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт/
А/85 2014-08-06 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн фармакопейн хорооны ажиллах/
A/105 2013-08-12 Бордооны аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай
А/46/115 2013-04-08 Журам батлах тухай /Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам/
A/35 2013-03-07 Биржээр арилжих барааны жагсаалт, код, коджуулах журам батлах тухай
А/31 2013-02-26 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоох тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн дэх малын эм, бэлдмэл болон пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/
А/169 2011-09-20 Мэдээллийн шинэчилсэн маягт график батлах тухай
А/74 2011-05-12 Журам батлах тухай /малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/
А/86 2011-06-02 Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал, амьтны өвчний жагсаалт/
А/212 2010-09-10 Журам батлах тухай /мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
А-206 2010-08-27 Журам батлах тухай /Хоолны газрын нийтлэг журам/
А/67 2010-04-05 Заавар батлах тухай /мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар, Паразит өвчинтэй тэмцэх заавар/
10/6 2010-01-21 Журам батлах тухай /бод малыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах журам/
63/67/87 2009/03/08 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам/
101/189/194 2005-07-15 Журам батлах тухай /инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн завсарлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам/
35 2005-03-16 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам, мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, мал эмнэлэг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээний код
А/74,154,170,175 2004-08-02 Журам батлах тухай /Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хувиарлалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам/
69 2004-07-09 Журам батлах тухай /мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих/
58 2004-07-01 Журам батлах тухай /согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам/
101 2004-05-19 Спиртийн хорогдлын норм батлах тухай
81/A39/118 2003-04-28 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам, Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах орон нутгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүн/
А/60 2002-04-22 Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам батлах тухай
61/a31/31/69 2002-03-14 Журам батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам/
А/43 2001-04-05 Дүрэм батлах тухай /махны үйлдвэрт мөрдөх технологи, мал эмнэлэг ариун цэврийн нийтлэг дүрэм/
А/168 1999-11-22 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журам/
А/54 1994-08-09 Журам батлах тухай /Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журам/
А/10 1994-03-14 Журам батлах тухай /Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам/

Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Дугаар Огноо Нэр
A-93 2018-03-13 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
A-17 2018-01-16 2018 онд хүнсний улаанбуудай импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
А-536 2017-12-20 2017-2018 онд стратегийн хүнсийг импортлох зөвшөөрөл олгох тухай

Шилэн данс

Өвөрхангай аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын төсвийн ил тод байдалтай танилцахыг хүсвэл “Дэлгэрэнгүй” хэсэг дээр дарж шилэн дансны мэдээлэлтэй танилцаарай.

Дэлгэрэнгүй…