Loading...
Улсын их хурлын тогтоол 2019-02-01T07:26:36+00:00

Улсын Их Хурлын тогтоол

Хэрэгтэй хуулиа эндээс татаж аваарай.

Тогтоолын нэр Огноо Дугаар
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Малын генетик нөөцийн тухай хууль/ 2017.12.14 82
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль/ 2017.12.08 81
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2017.05.31 42
Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай 2016.05.19 46
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2016.09.09 45
“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2016.05.19 44
Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 батлах тухай 2016.02.05 19
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2015.12.08 108
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого 2015.11.26 104
Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2015.06.19 62
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх, зарим арга хэмжээний тухай 2015.02.18 40
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөрийн тухай 2014.01.16 16
Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.28 74
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2012.12.28 73
Хүнсний тухай болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.20 67
“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2011.12.22 62
Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/ 2011.06.09 33
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах/ 2011.06.09 32
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2011.06.03 30
“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2011.06.02 29
Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр батлах тухай 2011.05.13 22
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг батлах тухай/ 2011.05.06 19
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /зарим төсөл, хөтөлбөрийг Хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр 2011 оноос хэрэгжүүлж эхлэх тухай/ 2011.02.10 15
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2011.01.06 02
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай 2010.07.15 48
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай 2010.06.25 36
Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2010.06.24 34
“Ус” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2010.05.20 24
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 2010.05.20 23
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 2009.10.15 64
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2009.06.04 39
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг батлах тухай/ 2009.03.12 26
Мах, ноолуурын үнийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2008.05.30 51
Засгийн газарт эрх олгох тухай /гаалийн тарифын хувь хэмжээг өөрчлөн тогтоох эрх/ 2008.05.22 42
Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрөл батлах тухай 2008.05.09 30
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах болон тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилт батлах тухай/ 2008.01.31 13
“Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” батлах тухай 2008.01.31 12
Гурил, хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэх тухай 2007.12.27 100
Тогтоолд нэмэл оруулах тухай /Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалт/ 2006.01.19 03
Төрөөс албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2006.01.05 01
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2005.11.17 67
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг батлах тухай/ 2005.06.30 37
Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2003.12.11 54
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр/ 2003.11.20 48
Монгол Улсын бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги батлах тухай 2003.06.12 24
Журам батлах тухай /Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам/ 2003.05.08 14
Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 2002.10.11 68
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай 1999.06.03 27

Шилэн данс

Өвөрхангай аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын төсвийн ил тод байдалтай танилцахыг хүсвэл “Дэлгэрэнгүй” хэсэг дээр дарж шилэн дансны мэдээлэлтэй танилцаарай.

Дэлгэрэнгүй…