ХХААХҮ-ийн салбарын сургалт боллоо.

ХХААХҮ-ийн салбарын санхүү, бүртгэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын ажилтнуудын сургалт 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-16 өдөр боллоо.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлвэрийн салбарын санхүү, бүртгэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын ажилтнуудын зөвлөгөөн /2019.11.15-16/ боллоо. Нээлтэд ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан оролцож үг хэлэв.

Энэхүү нэгдсэн сургалтаар Татварын хуулийн шинэчлэл, Дотоод аудит, эрсдэлийн тухай ойлголт, эрсдлийн удирдлага, Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, Төрийн албан хаагчдын цалингийн нэгдсэн систем, Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэдвээр илтгэл тавьсан юм.

Мөн ХХААХҮЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газраас  Салбарын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг,  Төрийн өмчийн эд хөрөнгө зохицуулалтын журам, заавар, Санхүү төсвийн тайлан бэлтгэхэд гарч буй нийтлэг алдаа дутагдал, e- тайланд орсон нэмэлт өөрчлөлт, Орлого зардал түүний бүртгэл тайлагнал,  Авлага өр төлбөр ба урьдчилгаа тооцоо, Бүртгэлийн  программын онцлог өөрчлөлүүд сэдвээр салбар сургалтыг зохион байгуулж байна.

ХХААХҮЯ-ны Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоодын аудитын газраас Эрсдлийн удирдлагын стратеги, Салбарын төсөв, санхүү нягтлан бодох бүртгэлд анхаарах асуудал, Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрч буй асуудал, цаашид анхаарах тухай сэдвээр сургалтыг явуулж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэн, багаар ажиллаж харилцан ярилцах юм.

Тус сургалтад 21 аймгийн  Хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газрын санхүү, бүртгэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын 170 гаруй  ажилтнууд оролцлоо.

  

2019-11-20T05:57:24+00:00

Leave A Comment