4. ХҮНС ТЭЭВЭРЛЭЖ БУЙ ЖОЛООЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

  • “Ковид-19” халдварын цар тахлын талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй байх.
  • Бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэхдээ үйлчлүүлэгчтэй зайнаас харилцах.
  • Спиртэн суурьтай гар ариутгагч бодис, цаасан алчуурыг байнга хэрэглэх.
  • Хувийн ариун цэврийг өндөр түвшинд сахьж, нэг удаагийн бээлий, амны хаалт, хамгаалалтын хувцас өмсөх.
  • Хүнс тээвэрлэх явцад тээврийн хэрэгслээ олон нийтийн газар ил задгай орхихгүй байх
  • Хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэж өгөхөөс өмнө гараа ариутгаж байх
  • Тээврийн хэрэгсэл /ялангуяа жолооны хүрд, хаалганы бариул зэрэг гар ихээр хүрэлцэх хэсэг/, зөөврийн чингэлэг, сав баглаа, контейнерийг цэвэр байлгаж, байнга ариутгал хийх

Эх үүсвэр: “Ковид -19 ба хүнсний аюулгүй байдал: Хүнсний бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөмж”. 2020.04-р сар. ДЭМБ, ДХХААБ

 

2020-05-06T09:15:14+00:00

Leave A Comment